Obowiązek zgłoszenia umowy zlecenia do ZUS: Ważne kwestie i wady pracy

Obowiązek zgłoszenia umowy zlecenia do ZUS: Ważne kwestie i wady pracy

Umowa zlecenia jest jedną z najpopularniejszych form umów cywilnoprawnych w Polsce. Jednakże, wielu pracowników nie zdaje sobie sprawy z obowiązku zgłoszenia takiej umowy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). W tym artykule omówimy ważne kwestie dotyczące tego obowiązku oraz wady pracy na umowę zlecenia.

Ważne kwestie związane z zgłoszeniem umowy zlecenia do ZUS obejmują m.in. wysokość składek, terminy zgłoszenia oraz konsekwencje związane z ich niezgłoszeniem. Praca na umowę zlecenia ma również swoje wady, takie jak brak stabilności zatrudnienia, brak dostępu do świadczeń socjalnych czy ograniczone prawa pracownicze.

Jeśli jesteś pracownikiem na umowę zlecenia, ważne jest, abyś był świadomy swoich praw i obowiązków. Zapoznanie się z tymi kwestiami pomoże Ci uniknąć problemów w przyszłości i chronić swoje interesy.

Índice
  1. Obowiązek zgłoszenia umowy zlecenia do ZUS
  2. Ważne kwestie przy umowie zlecenie
  3. Wady pracy na umowę zlecenie

Obowiązek zgłoszenia umowy zlecenia do ZUS

Obowiązek zgłoszenia umowy zlecenia do ZUS jest ważnym aspektem, który dotyczy pracodawców i pracowników w Polsce. ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jest instytucją odpowiedzialną za zbieranie składek ubezpieczeniowych i świadczenie zabezpieczenia społecznego dla obywateli Polski.

Umowa zlecenia, znana również jako umowa o dzieło, jest jednym z rodzajów umów cywilnoprawnych, które są powszechnie stosowane w celu zatrudnienia pracowników na określony czas lub do wykonania określonego zadania.

Obowiązek zgłoszenia umowy zlecenia do ZUS wynika z przepisów prawa i ma na celu zapewnienie, że pracownik ma odpowiednie ubezpieczenie społeczne. Zgłoszenie umowy zlecenia do ZUS musi być dokonane przez pracodawcę w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia umowy.

Aby dokonać zgłoszenia, pracodawca musi wypełnić odpowiedni formularz, który można uzyskać w placówce ZUS lub pobrać ze strony internetowej ZUS. Formularz ten zawiera informacje dotyczące pracodawcy, pracownika, okresu zatrudnienia oraz wysokości wynagrodzenia.

W przypadku umowy zlecenia, pracodawca ma obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy. Składki te są obliczane na podstawie wynagrodzenia pracownika i są płacone zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika.

Zgłoszenie umowy zlecenia do ZUS jest ważne nie tylko dla pracodawcy, ale również dla pracownika. Dzięki zgłoszeniu umowy zlecenia do ZUS, pracownik ma zapewnione ubezpieczenie społeczne i dostęp do różnych świadczeń, takich jak emerytura, renta, chorobowe czy macierzyńskie.

W przypadku braku zgłoszenia umowy zlecenia do ZUS, pracodawca może być narażony na sankcje finansowe lub prawne. Ponadto, pracownik może nie otrzymać odpowiedniego ubezpieczenia społecznego i nie będzie uprawniony do różnych świadczeń.

Zgłoszenie umowy zlecenia do ZUS jest zatem ważnym obowiązkiem, który pomaga zapewnić odpowiednie zabezpieczenie społeczne dla pracowników w Polsce.

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAroAAAHLCAYAAAAnazvgAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAgAElEQVR4nOzde1yUdf7//wcgY3FQEpcUtxq3DbYC05UPLBgFH0vKgLbwsOlaeVotl5Klgx20TcvDqmtJupLH1qS1xWyhLEw/Uq6w+MPNdSgXWr9M6wotOUWBYwwCvz9mgEFAEVRseN5vN243uQ7v63W9r+Hmc97zvq5x++yzzxoCAgLw8fHB3d0dEREREZEzqa+vx83NDTc3t+4upYVTp07x5ZdfUlpaioeHB24NDQ0N3V2UiIiIiHx/nDp1Cnd390t2kPTbb7/FZDIp6IqIiIhIxzU0NHDq1Cn7iOklOKrb6D//+Y+CroiIiIh0XENDA7W1tXh4eODu7n7JBl2bzcalOd4sIiIiIpes78M4qcFgUNAVEREREdekoCsiIiIiLklBV0RERERckoKuiIiIiLgkBV0RERERcUkKuiIiIiLikhR0RURERMQlKeiKiIiIiEtS0BURERERl3Rxgm5FFqnhEUSmmS7K4S4dFrJnRxAZnkJ2RXfXcj6YSAuPIDJ8JUUd2Nq8eTyR4eNJL7J1+cjnsy0RERHpGc4edBtDatPPbdz3xEp2llRdhPK6w7mFuUvTJRKwPXpj8OpN70utLREREeleFSbyCspoe/jKRllBHoVHuz641avjm4YyamoY/csLycndwnO5+yh+dTPJQw1dLkJck3HCH/lwwqXXloiIiHSj8ixS73uRPKuBoKmrWTsjlOY0acP85pM8sCwPm1coqZvWMcbY+UOdw9SFIYydMZPk367jnTeeIQozGbNfprAxbFcVk71kGreHRxAZM5rpS7IwW9tuyXZwJfeFRxA5biVF1jZGHw+utI8ep5loHp1cSfbupUwfZW8/dXMxlsNbSI2PJjI8mvi5OZTVNR/DcmCjY10Et4+bw6YDlpZtL9jSVO+t8SlkHLY5Rq+nkQHAFqaHp5C9byNJ4RFEzt1Dtb168pZEEBkezbKC1u80bEcyeS4+msjw2+x9UHPaBh3up8bzPv3HMdJsNZO9ZBrxMfZa4n+1lOwjNuwj0qNZmAeQx8L4CNIONp93akYW6b+MJnJ2Fv/KTrEvy3b0TRuj2Za8lU59XkhVq/pmkf52Y1/fxvQle5quQ1Gavea0g029gznbcQ1b1AwWRy3J6VlsSh3NreER3D5lKbnl7bRlKWTTE+Pt/Rh+G/c9sZFCCyIiInKJqy42UWgFsFGy/mGmp5scI7tOIRfAWkyJuWszCDo3R3fgHSQlAdZM8k1AnZnMR+9n4bZijD+fzITo/pRse5EH5ubQKnuUZ/HU7C2YvaJ4+uVHCPHq6EG3sGxjFUNGxxGEhby0adz7aA4+t41lVBBYcuaxfIf9aLaiNfz6oTUU+sUyYeoYflK5h/SHniTT7NRc9hoyq4eQGBcMFXmkzdlCiV8Yk9MeIQaAWJLTpjD8p1EkDARyCjlkA+qKOfAe4JVIzLDTRrNthaycupSdFb0JSxpD8H+2kHHAaf259BMGBkdP5sGp9p9RIY6l0cEMpIrc5ZNYuK2YgffNZ/ncsQwsyWThb9ZQZDOSkDafCdcDBDNhwSoSjM2t5r30IptKOvhRwNFM5szeQpEtmFE/vwOfnA1kt9qokE2rCxmYkEiYXxVF2+aQntv2i9Ky40keWJCJOXgMD06Ixb8kk4VTXybPKegXrl/JgYBEEiJ8qS7K5KnVjW8wnJnJeGgW6bkQ++QKnk8Og9w1JC/IaqMfRURE5FLiE/M4rz0W5RjFbQy7eRQ5h1zso72Pxfh26VjnMHXBmYHAwcFAMeYyC3hkkVYEhnErWPVYGAamMNwQTWr2GrJL4njQz7GbdR/pj24kz2pkwqtL7AGyw8awaMPjRBmgyCOH6ZttxM1dx9PRBjgAOx/aQp65DDCQt3UjZmJ5/pX5jPIDbulP0gNreCO3mDFDHc0lLWHtk1EYKMN4/B4WHjiEuWoyoyKGEAhAIEMiQgkEwm4zkL45i7yPHyXqikJyrWAYF8uQVjl3D9usEDhjFWlTg4E7MD4wnuWHHRuYztJPQc6t+RKSNJMQgIocUt8AvKJ45sk4/IGYuXvJn9u4bSx8uoXUbcWUWnxJiAjD+AaAP8ZhYRj9nJpNWMwHT8fi4wGW7D1n7HFzfhZFQMxTq3g+zhdsYfjenMK2FlsFk/rqKvvHCmG9iXxoC7n/MsPI0NNaKyY7PQ/bwJmsfWkyQR4w8Xobt8/NJCd/JsGOrYIeW0faOCPUhdE7chYZe4sxE3taW0YmvFlA80yGQL7dtYfleWZK68Df44ynJSIiIt3KgHHcEl6jMdjaKFmfwnSn9a2nNHROJ4Mu2KxOH2IfLcUGRAUPdhRkIHhoFGTnYfqXBcIcG27byCaA4RNJOue5vb3pc9ouvr6OBS2CjRlTDsAenhsVwXPOq6qcRjK9fB219qbxDqeaOtoUEj0Ww+YtZO8vZsyVeyjDQFL0kFadX2Ups29vDGyskN5XNK8/az8F+bdxdAs7l7xAntVA1G+fZVSAY7HVTHbaC6S/Z8LSNCJaiPm/wJneQPj1x6eDQbD6v8VAIMGDHe+mDL5t3AzmT+/GUXlHu7a2BowrijGVA6zhgcg1LY9jbd6h/+WOY3k4jmRtZ/TZUsimJUvZkmt2GvEtpdwCBLS9i4iIiFwqTg+7zcvPV8iFTgddG8f/aw91xkB/KOv4ngYvA7YDS0nfHcvzI7s2HH1msSS/NIYg51DX3widmeoRGssYry1k7NpAml8xeI1pPW3hArHseIEX99owRM/n6dGNQbiK3EWTWJgTSNLy7cwM9eXQuttIffOilNQ1147h+dmx9HNadNnVvlB4Dm3UFbPpoVmkV0SR+tpq7hh4nPefup/lB86+q4iIiPQcnZujW/4+27YBXmOIDAX/q+wjlIXFpU2TiYsP5gGBhP7YaZQy6hne2DafUV42di5Y0zQ3s7cHgIWaxpHJdkZWOyYQYxRAMZbeQwiLCCMsIow+lVUEGjsZrD1CiU0yQHkeeYfBEN962gKAr799JLfI3Jj8q6j5unl9h/upUUUOC3+Xh81pyoKdGVOODRjBHdGB+Pj17lyfOd4EHD/pSP91Le+c87kyGCijuNSx3lbF6ffWdZj/YIxewJEyaq62X5OwsMHYKnsTNPAc3zRYijGZgaGxxF7vbz//dm58FBERkUvRaTeeOS1veYNa15zDiO4h/py+hj3lheTkmrBgZMJLjxJmAEITSQ7ZwvI3U5hlm8iQk3lk5oAheiYJQUDj0xSuHUygfyiTHw5l57JMlr8aS9jsMIKGGmFvMWkLX8RyQw2FO3K6cEr+xD04kYy8LWSkTuP4z6Pob8kjM6eUMX67ST7rg1h9GXg9cDiL9CUGkibMJOaq5ukLNiAhqvW0BQBDWCxJXplsS59F8vExBFn2kHHYaYOz9VMLjVMWgBBfSrevIR2A/oyYEMXAEKDoz7y80ECYh4nMFhNnffEfCFBIZtpKapImM6atngoOw0geJatfYOHXQ6gpyGKn03pjZCIhLCV30SyeOxxF70+3tHEzWgd5hJKUGkXmgjwWPjCL4qRQKMpkW4GR1BvWtZqFe0Z+gQz0AvK2sOylMgIteWQePuteIiIickk4PeQaCJq6hMev+DOzmubsPsx0uj6F4RxGdE3sXL+RjB1mfMMn8vzr65qfoethZMwrW3k6KRjz2xvJ2HucoKRneG2B8yhkM2PS48wwQlnGUtIP2jAmzSc52h8OZpGxq4rY8YldOCUwDH2EV/7wCKN+VMbOjI1kfmwgYe5mZkR0pKuMJKbMJMSvisJtmZi/cSwOjWWMF8AYosLaaccQxiPrnyEhqIbCbZkc8h/LjJFO68+pn8oo3ut4L1OUw6b1Gx0/+yg9GciYFxeTFNKbore3kF0RxeQJ9tHkGqsNMBB1/3xGBUBJzp858N923hNdO5bnk6Pwx0T2G+9THTuRBOf1V41h8R9mEmYoZufbWVgiHnU8zaFzAhOW8NqCiUQZDrFt/UZy/hvGjD8sYcxV59iQIYxH/vAIUQFl5GZkcsgnkckjocWnAiIiInJJqs5d2urpCmtnRBEybkmrpzEsa+dJTh3l1tDQ0NDlinsCax4LY1LITlrBh09GnZcJ0iIiIiLfNw0NDdhsNnr16oW7uztubm7n1sBF/MIIBd0OKMtdSfq6P7OzBJLSdvNYh0aGRURERFxPl4Mu2L8CuNSfsIjANgYPbZQVFFIWGEbYVV3LXAq6HVCUHs309b0JS17F8knBGs0VERGRHuu8BN2LREFXRERERDrs+xR0O/d4MRERERGRS5yCroiIiIi4JAVdEREREXFJCroiIiIi4pIUdEVERETEJSnoioiIiIhLUtAVEREREZekoCsiIiIiLklBV0RERERckoKuiIiIiLgkBV0RERERcUkKuiIiIiLikhR0RUREROScuLm5dXcJHdKroqICNze3703BIiIiInLxNeZFd3d3PDw8AKirq6O+vp76+vpurs6uoaGhqR43Nzd69e7du7trEhEREZHvgcag6+7u3vR7fX09DQ0N3VxZS/X19dTV1dHL09PzkitORERERC4tjZ/+O88C8PDwaAq9l1qerK+vp1djcSIiIiIiZ9LeVNdLLeQCuLu7K+iKiIiISNdcqvd6KeWKiIiIiEtS0BURERERl6SgKyIiIiIuSUFXRERERFyS6wXdOhu2uu4uQkRERES62/kPusez+M2oOO50/Nw9YTavHa4+x0YOsnrUKv7RicN//dFcxr5+sBN7ioiIiIgr6XVhmk1k8c5Z3ATYjm5jzm9eYd+WOYwwXJijObsidgl/ufCHEREREZFL3AWfumC4agSxQV/w1bf237/4aDG/GhvHnXcn8Zst+/m6cZrBV/t46dEE7hyVwK/Wvs+/HYv/sbZ5dPjOUXHcOS+Lr4ET5ix+92iCfdT40RXs+8axQ9Eq7lyrEV0RERGRnu6CB13b0X3sKRlAvz5A2TbmvebL9I05vPfWOpKqlrBg1xeAjX1/Wsy/41bx3s5sVoT7NgXdm6bn8N7OHN577zUe/tkAkh5I5ApsVNkGkDA3m/d25pAxrorfva1wKyIiIiLNLtDUhSzmjMqy//PK63ngxRcYYYCvP92LIWkO/+MDcAUj7hrDutcPcyLuCv6R87/c99bVAHjfNIKb2efUXjX/2PAke0Ys4ffXAhgY0PcEf1yYxJyiamwAYxMvzKmIiIiIyPdSl4Ku1WrFarVis9kwGo32hZ69cOPnLMt9lGF1n7Bm8h/oe2U/DAbw7OWOW70nBoNjsq6nB7j3wtPgiTvu9DIYMHgAOP0OfPHePF7yeIL0hKux7/kVf/nDa/SZ+hrvDesHppcZuc/Rrqc7eDgdAygtLe3KaYqIiIjIReDm5obBYMDLywsvL68ut9fpoPvNN99gs9nw8/NrvxCPG/nlrAGMfX0vI1Oi6XfjLdieepOCmEeJuPwr9mZvpV/Yq/jgz7A75/D6e+OIiL+G6o8/Yi8QDfDFm7yY/TMWpQ3Dp6nhGmwnDfj49YO6av71z8+AW9qtdfDgwZ09TRERERG5SBoaGjh58iSVlZXU1tbSt2/fLrXXqTm6jaO4gYGBeHt74+bm1u62PhFTmfnF79hgssGgcSyaUsWaibGMjH+AN32f5flRAwED0Q88yzU7fsXImDiSC6q4xrH/x2//gU8/Xc/kkbGMjIllZMzLfMxA7pwZTcHsWEbe+2verPDB56RjCoOIiIiIfC+5ubnh5eXFwIEDqa2txWq1dq29mpqahnPd6fjx4/Tt2xdvb+8uHfxCqM6bx9h/3sN7U4Z1dykiIiIi0klWq5XKykr69+/f6TY6NaJrs9nOy7yJ8+2L937N3Qv+xd0/u7G7SxERERGRLrj88sux2br2eX2n5ug2NDSccbpCdxlw5yvsvrO7qxARERGRrnJzc6Oh4ZwnHrRwwZ+jKyIiIiLSHRR0RURERMQlXdigay0jL6cQS93ZN+1ulgM55B3VcxtEREREXMWFDbrle0ibu4Y9Zeeyk4Xs2RGkZlsuVFV2FVmkhkeQdhCgjD2r5pGWWwaYSAs/+/GL0iKIDHf6GTWepzabqK5rPocW69Y7BX7HsSNP+0nTtxiLiIiInDcX6CuAHa6dyBv7J17QQ5wfgYzZUMAYAEwd323447y2KI5A4NviLTz35DRSvLazNqm3ff24FXwwLZSayjwynk3hXvN83l0Q2/TFF0nLdzEztLk5g+95ORkRERER4UKP6FZkkRqeQnaF/VfbkSyWTbmNyPBo4lO3UNL4DGBrMRmpo7k1PJr4uX/GXOPUhtVM9pJp3B4ewa3xKWQctk8vsGSnEPnQFnZunuVYN4+d5acX4BidXbKS1PhoImNGk7q5uI0vlmhvFNlGUdp4IsetpKit5xX3NuDv54uPny+BEVOYPBKKDhZT3bTevs7fGEfyC48SlLOSzMNOu/va1zf+2L/+WERERMQ1vPvOO60+wY4Mj2DB8/MvyvEv3s1o1jxWTl1KeeI6Pti5mRmsYfrqQmxAyRtzSDsay6JtO3gtqTeHDjTuZCMvbRLLKhJZu3MXr02D9IdeprAxqR7I4pDxGba/s47JATm8mNn2aGxhRSAzNuxg229jMafNIeNwm5udpoay7CeZtS2Qp19+hJCzPTa4spADhRB4baDTVxU7MQYT5lWG6V8XeEqGiIiIyCXirvh4np03t8Wy0Xfdxdzn5l2U41+0oFud/z7brGO5L8GIj5+RuKREbO8UUkIxeVllhE2YSNRVvvgPTSQxyrFT1T5yttkYMyERo58vxtFjSbBmcaCksdUR3BEdiE9AKGHDwHaklLZiZFhMLEEBvgTGjOW+68vYYzKftd7juUtJXVDGmJeWkDCwnY3yXiS+aR5uCllXP8KiccHtbBxI4FA4VNE8YTnjV07vbmZntVm7iIiIyPeZc9i9mCEXLvQcXSc11iogh+TILU5LJwI2qsoh6KrA1judrKIa2PlQBBlOiyec6mwVvvS+Akr+W3XWLUv25gEGhp/pK5ad5uhi8MXnjKO+ZZQdhCEjA4FS4LQ5uh692x4JFhEREfmeuys+nvLycqZNn35Rj3vRgi4egNdE1u5+hJAWc1GLKRwIB46WwfDTwq5Hb8DAhFf3kjy05SrL0c4UUUXN1xB05dnv+gqcsIrnA9cw/emXidrxOFFthdjGObodObS5mEJrICN+7N+8u68vPn4dLl5ERETke+tih1y4iFMX/KMSGcWf2bitGEtlFWV7l5L8UiHVBBOVGEhhRiaFFVVYDmaRlde0EwlxkLk5k5KKKqqP5rEseSWFZx+QbaEwdx/myirKcv/MG4eNxA41nnUf47WDCUl6nBkBmSx/tbCNG9g6oKaK6soqLOYclj2xlJLomSRc35mGRERERORcXbyb0fxieWb94wx8fxbxo27jgY0wKmEIPkDQfYtJvup9UuNH88C2GoYMb9zJl5inNvNYwPvMir+N26dugFGJDDnHx3AZvUyk/XI0Sb/dQ8iTS5gQ1MEdPYKZMG8yhoylpB/sRNR9M4XbR91G/K82YIlbxVu/i8P/7HuJiIiIyHngVlNT03CuOx07dozBgwefdTtL3kp+NbuUGe+tYFS3JDwTaeHTMM/dwfIERUwRERGR75PS0lIGDRrU6f0v6Ihu/Ows+s2YQowypoiIiIhcZBd0RFdEREREpLMu6RFdEREREZHuoqArIiIiIi6pU0HXzc2NhoZznvEgIiIiItIhDQ0NuLm5damNTgVdg8GA1XqmrwwTEREREem8kydPYjAYutRGp4Kul5cXlZWV1NfXd+ngIiIiIiKnq6+vp7KyEi+vtr6atuM69dQFgG+++QabzYafnx9eXl5dHloWERERkZ6toaGBkydPUllZiaenJ3379u1Se50OugBWqxWr1YrNZtOcXRERERHpEjc3NwwGA15eXl0ezYUuBl0RERERkUuVHi8mIiIiIi5JQVdEREREXJKCroiIiIi4JAVdEREREXFJCroiIiIi4pIUdEVERETEJSnoioiIiIhLUtAVEREREZekoCsiIiIiLklBV0RERERckoKuiIiIiLgkBV0RERERcUkKuiIiIiLikhR0RURERMQlKeiKiIiIiEtS0BURERERl6SgKyIiIiIuSUFXRERERFySgq6IiIiIuCQFXRERERFxSQq6IiIiIuKSFHRFRERExCUp6IqIiIiIS1LQFRERERGXpKArIiIiIi5JQVdEREREXJKCroiIiIi4JAVdEREREXFJCroiIiIi4pJ6dWanY8eOne86RERERERaGTRoUKf3daupqWk4j7WIiIiIiFwSNHVBRERERFySgq6IiIiIuCQFXRERERFxSQq6IiIiIuKSFHRFRERExCUp6IqIiIiIS1LQFRERERGXpKArIiIiIi5JQVdEREREXJKCroiIiIi4JAVdEREREXFJCroiIiIi4pIUdEVERETEJSnoioiIiIhLUtAVEREREZekoCsiIiIiLklBV0RERERckoKuiIiIiLgkBV0RERERcUkKuiIiIiLikhR0RURERMQlKeiKiIiIiEtS0BURERERl6SgKyIiIiIuqVd3FyBdd/37Sd1dgriow3ds6+4SREREOk0juiIiIiLikhR0RURERMQlaeqCi9FHzdJVmgojIiKuQiO6IiIiIuKSFHRFRERExCUp6IqIiIiIS1LQFRERERGXpKArIiIiIi5JQVdEREREXJKCroiIiIi4JAVd6bnqbVRbbd1dhYiIiFwgnQu6X+Ywd/wGis62TC5hlby7aC+rPj3bMhf2/4oZN/8zPgewFPPEomK+6u6aRERE5LzRN6NJz/XjUHYs7u4iRERE5EK5MEH30AbGf+DNJFsOfzp4An50L3MeHsy+FSv5v2PgPXQSi5+II8ADqDvG/61azoZ9x8A3iLhfpzJpqB/8czNTtg8m7amb8aaW/St/SUH46yT/zBOq/srilFLuXTeJoBMlbP3dYrL/eQJ8g0h4bA7jf+LdqqQTn2xl8YpsSqpg0IhJPDI1DuNpmxWtH0+O571UfmTfzpg0j3njgvCmgpxnl2O+PoCi9yqJX7GAmy1bWbzMvp33TxKY88R4gryBukr2r5/Pyt3HqL1sEDdPnUPyLQEta/jOQFDiHOaMC6J1pZcISzFPrLIRaaxm7d5T2Py9mDdzEJa/HGFVUT2GAX4sfSqUG72AeiufZJt4JsfGV+69uOfewcz63wEY/mVi/LterH/0Wnyw8be1BeQPiyAlzADVR5g/18p9K0K5zlrG1rRS1v6rHnwMTJ91E+N/fNlpBdXzVaGJZzZ9yyc1cGN4IPOmXov/Pz5m9PtevPlUMP2A6vz/j58f7stj33xJxd0juP9HwLHDTF0N8168nmuAzzL38cagm5gXdIwnXoU5jn2bfPoPbtl/GS/UfMX8wlOnnetxdq3/jN/vP4XNx8D9U6/n/pA+2EfDizFfZ6Aot5pP6ntx16RgnozsZ28v151ZX1eyymjko4mDKM//B/O3VLc4l4H/ryP9dRUli4qpvsWH/De+4u/17tw27nrmxfQD6ttuVxOURESkh7pw/wUeriTgoQ28nrGBmQOzWfD8x4Q//zpbM37PvSc2sGHfCaCWok1z2eo9ifSMrby+KI7KV+bzzjHgumHc/MknlNQB331MwQFPCj4ptrd95BOKIocRRC37N82naPgCXt+6lfSHfkjOH3I4dnotX+aweFEREc+/ztaMdB4Z8Fee3bSf2jbK/qRyEMnpr7N1XSrBufPZsL9xKzP/8Uxi8WsLiPPdz4YXmttLHpBD2vv2ox57dz5r6n7BKxlb2frKJLz/tNh+Pl/msHhFBXGLXmfrawuI+MS57UvUUSuMHM6OtZGsj7Tx7Iufw/gIdq39H1649lvm7ygD4KtcE4/+048/vBLNR4sHE1jwGas+tsGP/Lil+FtK6oGaMvL/AR8U/9fetvlbPgrz4zps/P1PRzgwNJhda0fw9oMG3tpYap9O4OyLYp7ZUs8DL0byUfpwpnt9wfwPjmO4qT/3HK0k3wJgo6joO+4aZiT8pl78/Yh9IkJ50bd8/vW3FFkAvqLk014MD/I587nvr6Tq7v9hV/pwXrj2W17Zexyw8ckbxbzm9UPeTI9m17P9saz/hO1fNO5k43PPgSxdGc1H8/ph2VzcvO4zGwNnRvLRxKvgi2LmvwnTF4/go/TrGXW8jD/9vaP9ZT/OO+Y+vOA4TvWbn/P3GtpvV0REpIe6cEE3cgThfoCHN0FBgyFyBMN8AY8Awm8O4oT1BNQVsW9nEJPGDcPbA/jBzdx7Zy05fzsGHoMJurGAov8HlBRRmjiJuE8+pgQ4dqSIiBuDAU+GPZjOvLsGAeA9NJyILyr5+rRSKvb/H8funET8IHs9xsQEIj4q4OPvWpc9KCjIPtLsO4z4uwY1h2uCuDnWaK/TcxhT0uc1tTcsMoKKyq+BCj7eV0t8fDh+jjam/H4BcQMcNcTGcfMPAI9BxN8TzV9Nxa0LuJT8yI9bBxmAXlxznZf99wG9gMv4abgP5TV1wFfk//UU948Nto8c+gzgntu92F54DJv7FYQGWykyA0e+oeSOAH7xz0o+Az43f8ddwVcCvQj5xXBeuL0/4I5PaH9uqbBRfVop5aZvsY0cxM/69gJ3L35633CWxviB+yBGxZwi/5/VUHOM/I99uPUGA/2MXpR/+jXVVPL3v/ciZYw7B0qqoeYbSmr6EOJ/lnMfEchdA+zHMl7di0+On4T6/5Kba2D63Vfh4w74X8u9I+Gdwoqm3a65boB93YDr+EX4KfL/WWlfERbALf6OD1ACBrN0cSg/9XEH9/78LMxA+bdW6FB/ARj4xR2OGgb4cE2tjfLqM7QrIiLSQ3XvHN2vKvgPAYzwbV7k6e1HxbGvgUEEDRtEzpEKSixFDAufwrDK31B0NAHvQ34E3eIJgO2/f2XD6q0UHD3hGKGNY8Rph7L/cb0AACAASURBVKn4wsygQX7NCy7zwpsKvq4CTv+E3EnAVcHUftHGCg8bX+7dwNzMAo5VOUZlR40AKqgw+zHIuc3LvPF01HBi51zGZzmt+4mRSkJwqux76ATmo70w9m1eYvDqBcdtVONDSGgv3jFX8tlXViJ/GsrwbwooOlaJ7yfuBEUa7DtUHGXVpuO8e6we+/hjH2JOO8pXFTb8BxqaF7hfhk9v+z+vC+vDZ38pp9yrmg9G9CelN2D045bPvuLzb+CAlx+/uekUH771JbYrvuWDG/qR0plT/drK5xiIcRoM9vVy57PyGsBw2sbuGK82QH1bDdko+YuJFR99x+c19iU/uw/oUH+dKbi2166IiEjP1Lmg6w5QS20d4OFYVleLzfMc2+kXwA8pwfodTYGz9kQlAX5XABBw4zAqt+dQ8O8Qhv0Cgi2DSc/PIaRyGPE/ADjGntVv4X3f73l9uJ/9yQ+/bjVxgYABRipPOE0T+M7KCQK4wrfVpi1UHC3G0z289Ypje1iZ5c2kZa8zzA8q3p9L8jGAAAZdV8kJ55Hi705Q6+nNFX4BGO+fy5K7AjrePxdYb3egvp7mgf16qHUs7zBvjFfVY3M6Z5v1FPQ34AMYgvtg2XGU/GNeDL/Xneu+MvD7wmP89Ns+xPsDHOfdTccx3HMTu27ysc8NntN6qH3gQAMW50eB1X9HdW0vfHr3gh9dyS+Of87aj77jrttvsq93v5LhN/2HAx+cojr0Wnz8bUSaj7I94BS3N42MnqMrvLiGaqpqAEfIrrLWc13f3m1sXI/53zYwtl5j+8cRni3twx9WDOcaT3c+2bKX1xzr+p21v9p3pnZFRER6os5NXfAfxs3X7eWt94/Zw25dJR+/m03lyHCCz6UdjxBGjPqY9Vs+5kQd8OVfees9T+J+Zp+KwFUhhP8zh5yrQwj2AM8bhzEoK5u/h4dg3+IEX1d6432FfUy04nBJ6/m5QED4/+K3fY19rmzdCcxZ2RTcEsGwNkZzj5WUUFEHVH3MO+9+yf8Ob+OMrF9T6eVtD8p1FZSUNB41gJBwT955Zz+VdUBVEZuf/Q1vfQ6DfhZH7fat/PVL+5YV+zaz4W+V59Jb55kfP/0fA9vf/YzPa+uBU1T/4yh/qu5D5OBzaacfkTe7s+r1Ysrrgeov2P6BlXvCBtnHOAf15dbPKvnjoD5c5w6Gn/hxTc5X/G1YX64BwEbVN+7073sZcIqvSqpbz88F+t3QB8PuY/ztm1P2m9/e+piH3j/uWBvAz245xa7iPsT8pPElbSAkpBd//D8bkcF+QAAhw75jbY47w39y+uhrB7lfSUzMd6zKPEp1PWA5wlu7IT6s+c3L5599YV/3xWf8ab+BW0Nbj9fbvjuFrZ8Bfw93qP6Con87rTxrf7XvjO2KiIj0QJ2cuhBA3JNzqFwxn8l/rKTW05ugW2ay4MEQzm1Q15OQBxcwftVyZkxY7HjqgmPuKwCDCf5JLceG3mhv13cYN99YyxU3BjnWB3HvYxHMf348b9V5M2xcHDdSxDELLedg/iCOOU9Vsvi5X7LZ8dSFF6aGt1mr94kC0masaX7qwpA2trruXuaEz+fZCW+B7zB+MepG+OQYlYQw6K55zFw/n19PWO546sICkn8EEM+8X29m+VO/JK2qFs8f3cu8Z7t30kK/mFBervqEZ1P28XkN9PtxH+Y8FsqNvaHVJNmztmPioV/vdTx14TpmDWsMk/0Juu4It4T8wB58fa4kJrgM/58McKwP5BezvuaJZfmsqnfntrv9+CnVlH8NN17hdJABwbw40cQzz+TzhOOJAr+bOqBp9cBBlzEw5gfc6PTWzedqH67pfYoQx+vpup/2wf9TA9ed5T609hm48b5gHlj/GeNmmB1PXbiRewY4bXKsnMcf+azpqQt3+QP/bdmKT8S1zDtUzM9n/AfDgD5Mv8HA3/9bDfh1oL/ad+Z2RUREeh63mpqahu4u4lJRtH48WwelseCOCzi94Msc5r7hzZxZN9tvbDsPrn8/qenfh+/Ydn4a/T6pt/K39R9TEhvJ/T/urmdpVfLuIhPmu6OZdUM3lXCe9PjXk4iIuAw9YfNis9Vi25/GjC0l3V2Ja7AU88SMA7zW92p+0W0hV0RERC5FGtF1ARqBk/NJrycREXEVGgITEREREZekoCsiIiIiLklBV0RERERckoKuiIiIiLgkBV0RERERcUmd/MIIuVQ53zEvIiIi0pNpRFdEREREXJKCroiIiIi4JH1hhIiIiIi4JI3oioiIiIhLUtAVEREREZekpy58j90yfW93lyAu7qO10d1dgoiISKdpRFdEREREXJJuRhMRERERl6QRXRERERFxSQq6IiIiIuKSFHRFRERExCUp6IqIiIiIS1LQFRERERGXpKArIiIiIi5JQVdEREREXJKCroiIiIi4JAVdEREREXFJCroiIiIi4pIUdEVERETEJSnoioiIiIhLUtAVEREREZekoCsiIiIiLklBV0RERERckoKuiIiIiLgkBV0RERERcUkKuiIiIiLikhR0RURERMQlKeiKiIiIiEtS0BURERERl6SgKyIiIiIuSUFXRERERFySgq6IiIiIuCQFXRERERFxSb26uwARubBOnjyJ1WqltraWurq67i6nx/L09KS2tra7y+jRPDw88PT0xMvLi8svv7y7yxGRi8CtpqamobuLEJEL4/jx4zQ0NODt7Y2fn193l9OjlZaWMnjw4O4uo8errKzkxIkTuLm50b9//+4uR0QuME1dEHFRJ0+epKGhgYEDByrkijj4+fkxcOBAGhoaOHnyZHeXIyIXmIKuiIuyWq14e3vj7q4/cxFn7u7ueHt7Y7Vau7sUEbnA9D+giIuqra3VSK5IO/z8/DRnWqQHUNAVcVG68UzkzPQ3IuL6FHRFRNpkIXt2BGkHW6+x2S5+NQJgIi08heyK0xbX2bAps4pIGxR0RUTOhSWHp6Zswdwdh85OITXb0g1HvrQVrRvNsryq7i5DRC5BCroiIk7OGib941j++kSMF62ins5EWvhKis6wRciMXTwd7XvRKhKR7w8FXZGeqCKL1PAIIpt+okkvAtuRLJZNuY3I8Ahun7KSwsr2trWQPXsWaZuWMn1UBJGjprHpoP3zfMuBjaTGRxMZHk383CzMjo/5y3Y7to0ZTermYmyYSGvRbgSpO5wC5uGN3Jdmsv+7ag/PxaykqA6gity595NpBtvhLSSPiiAy/DamL9lDWV1bbX5C5pRpZB51tHtwJbcvK8RWV0buwvu5NTyCW+NTyDhsoygtgvgFeeQtGE1q9tfNtdSVkZ16P2kHquz9MTsLC4C1mIzU0dwaHsHtU5aSW975S9Kif9YXYqkDsGHeNo/4mAhujZ9Hxqf2/rFkp7Q4x8iYNRQdXEnkgo2OeqKJn5tDWR1QZ6FwfQrxMfa2n3vbjK2d2tts16nGkvXjm6ZyVO+ex63O1+eBTMxt9Gmbr5//y2T6lEzKHO0Wpd3GsgIblO9h4S8dr53ULZR8nkVq+DQy2ML008Ou1UTaL1PIPgpFac1TTFq/zkSkJ1PQFemJAhJZvr+A/P0FfPjqRILi5jMxxEaVLZDExbvI31/A9vurSN1qamdbgELMhkRWvFfAh4uGkL1tH9VUUUUYyW/sJX//Xn4flEnaLgsczeS5Lf15dFsB+bvXEXlgDhkloSQ72s3/yzNEBc1kRpx/c41BYUTtLaQEsJkKMV9TSmEJUFeM6VAsQ4zFZMwpJunNAvLztzPZayO5h9tq80Zi7/ElZ789VhXtzSIuegi23DWkBz7Dh/sL+PDlEZi272NgcgHvzI0iau4OlidcYa+jroydz04jN2YxycOdRw1tFK5eiW3yVj7cX8D2R3zZuHoP1Z25HkczeS69NzO2FZC/eytJVS+ycIcFjmbx4tb+/Da7gA//MhNjRSkA/gkr7Oe4fy9rJwUzau5E7JfkOIFP7uDD/K3MqFrDziOAtQqGP8qfdheQv3sFwdtfJtdio3D1LIpHbbbXPqM3aav30Lu9dhsvyfAR5B0sBmwcKjRjPFJISR1QYqIoNpT+bfSppa3Xz//GktjnffKOAnUm9mTHETOshtzVawh8xv7aeSXKROa/RrB8/zomMJG1+x9prqXKRPqvlsJjS0i4qmU/Lto7hMXvFZC/ezNxn84ho6QzF0REXIW+AlikJyvP4qll8PirsfgAPn5VbHx2NNkHLfaRsEmJ7WxrH1k03hCMjwdwlRFjVRU1+BLodYjnpqaQa7bPmYyaC5aD+7gs8XFCfAECGfO7P2LzcLRrNZH2+B5ilq4gyKP5cHgEM3z4GorLJ3J8bxWTU0aQXVAMHiYOJUaRzGBsiWZSfjmNPQmJjB2zjgkD22kz+g76/yaPsp+HUrg3kTseNuBjGYFxySzu+zSOpISxPPOkER/g9EkLeUtSyIlZwjsJgaetKSb/zUIy3ryN9MZFA2dSBgSd42WwmPZx2YTHCfMF8CXq5xNJX3+If3s4Lw8kKiaMXKf9yrKfZCmPs3akLxwEBgcTGmDfdvC1ZZitgG8gfUzzmP7EHsyVAFE8XVdM/puJJKTY31j4RDzCGzfYMLTVrrMbwhieXkzZBAt51ZN5PCqLvCOA6RAJEY/g4992nwKtXmuxd/YnZX8ZY24oJC/hDpINvlhuHsyLj46neORYEsY/w9NGX2ga921kJuOphwl88G2WDzW0WGM5uI/CHXnE75jXtGzUbVUQpGkNIj2VRnRFeqqmMPgIIV4AFnYu24jvDPsIZf6rE8+wbXtMbHzIROzLO8jfbx8dbZPBF4MH9ikBcx0jcwNbbcSQMH8KD+3jQPUIwoaGEnrQRF7xIYYMDwYMhEz9I+++MZ+JN9jIenQSm0raadMvitgr3ycvJ499cXGEeAABcSx6bwevPHwHfT59gXt+285obHQicbkv2NtuZSJp+Y4R5P0F5P9l8jmH3M6yHVzJU7mxLHo4FMOZNizawPRPY1n+TgH5+3fwdLuXxHD2dg2hhPUvpGhvIVU3hxEydAimg3kUm4YQFkT7fdrG68cnIpb+7+axs2AfcbeFAuAft5gP3l7NjDhfTAvv4bndbd1gdpzA0VPweellcitbrw17envz9dhfwPOnh3UR6VEUdEV6JBuFr75AzcPOAbOGGqsBXz9fqKui5NPSM2zbjroabPjj42OAOgumT80A+A8dwXdZORRVAXUWdv52PJtKoCx7KVkR80ke2nZU8wkNo3rRPMzhYfgQTNTQ90nbHMjwG4CqPNKSN3KIQIKiEhmT0JvSo1XttOlLTEIwy3+bxYioYADM21J4bsdx/I2hjBo/kdhD5qaxQ1tdTdOeUdETSX55Iqb5Kylq8UVaRkITsngj22x/tFVVMYVFnXsign/oCL7LyKSwCqirIu/tLfQPH8LVLZaXkZdbaN/BWkj6whpmLEgk0ONMLQM1NvDzpY8HUHGI4lKAYCLHZZG9y15vddFGps/dQ/VZ2/UlNLyKFxeUEjbMF4KiCN31MhkBYQR5tNen7bx+/GJJCF7Kc9tHEBUEYCZz9jyyLf4Yh8YxcXwsRUebR3O/a3p8WBgxoyfzzO/6s3FBln0ecmM/3hDG8YxM+9xywHKw0D6qLSI9loKuSE9U8T5vZJjZNju6+aat7N7EPRJL/kMRRN6ZQlaFL4HWKmxtbvt12+16hJE010Z6QgS33v0CJowcP1kFV43h+YnHeTkpgsiRk9gXuoQJQSa2LcyjaNn45huVGm9uahQwhMhrgokcav+IPShiBLbgMIYYAN8okn5+nPSkCCIjR7O0bDIzYszttmkYOoKEgYlEXW9v2njnTIJzp9lvnPplFsbFEwkC/IPD+Pale1qe48BEUseXsnS9yenmJl9iUlcxfO/D3B4Zwa33raHEo5Ojh1eN4fkZNfZzGTmebb7P8PRof7gqkWcmHOe3CRHcevcazAGDAbDs3kKGOZPUmMYbvFLIbmN0E4ChY3i+bg13RUYTv8QEgy3UWA2EPbyK4J2TuDU8gnt+X8Xk2bHUtNXuac+s9Q8dgfFHIxgeABBMVISNoDD76G+bfdrm68cCGAiLSiTwnijHlBUjiTOCyX3IfjPaL3YYWTQumMY3FMmRLW9GMwydyePGTJbvcJracO1Els+oIX2c/QbFOTlVGHp37pKIiGtwq6mpaejuIkTk/Dt27BiDBw/u7jIuGdV7l/JUxUTSkk6fa3txlJaW6no4q6sib9kcyiasYsxVZ9/8QigtLWXQoEHdc3ARuSg0oisiLq8oLYJ7NvZnxp3dE3LldCbSIu9hY/+ZJHZTyBWRnkFPXRARlxeSXMAH3V2EOAklef+u7i5CRHoAjeiKuCgPj7PdpSTSs+lvRMT1KeiKuKhevXpRWdneHUoiPVtlZSWenp7dXYaIXGAKuiIuytvbmxMnTlBfX9/dpYhcUurr6zlx4gReXmd8KLSIuAAFXREXdfnll+Pm5kZ5eblGdkUcKisrKS8vx83Njcsvv7y7yxGRC0yPFxNxcSdPnsRqtVJbW0tdXd3Zd5ALwtPTk9ra2u4uo0fz8PDA09MTLy8vhVyRHkJBV0RERERckqYuiIiIiIhLUtAVEREREZekoCsiIiIiLklBV0RERERckoKuiIiIiLgkBV0RERERcUkKuiIiIiLikhR0RURERMQlKeiKiIiIiEtS0BURERERl6SgKyIiIiIuSUFXRERERFySgq6IiIiIuCQFXRERERFxSQq6IiIiIuKSFHRFRERExCX16srOVqsVq9WKzWajoaHhfNUkIiIiIj2Qm5sbBoMBLy8vvLy8utxep4PuN998g81mo2/fvnh7e+Pm5tblYkRERESk52poaODEiRN888031NbW0rdv3y6151ZTU3POQ7FWq5UTJ04QGBiogCsiIiIi51VDQwNlZWV4e3t3aWS3U3N0rVYrffv2VcgVERERkfPOzc2Nvn37YrVau9ROp4KuzWbD29u7SwcWEREREWmPt7c3NputS210Kug2NDRoNFdERERELhg3N7cuP+xAjxcTEREREZfUpceLtcVisVBdXU19fX2Htnd3d8fHxwd/f//zXYqIiIiI9GDnNehaLBbq6+v54Q9/iIeHR4f2qaur46uvvsJisSjsioiIiMh5c16nLlRXV9OvX78Oh1wADw8P+vXrR3V19fkspX1WE2njoknNLju3/eqqMJstnTigibTwFLIrOrFrV1WZMV/k4xalRZCa3Zl++r7p4HXt6DU4uJLI2Vl0ueec26nIIjV8JUVdbbMj2jtWeRapo6ax6XDXbiY4fyxkz44g7WAndj1f1+g86jl/byIinXNeg259ff05hdxGHh4eHZ7q0K6jeaSljubW8AgiR43nqfWFWOpO38iG+b0NHIpezaKEwHNsP4vnHlxDXlXXyryYzNnzeGBdHhfpLYS0oWdfAwu567II+t1qHrze0N3FnLuL+UZBREQuiPM+R7dbVOSQOmkDAxes44PfBWKoKSNvdQr3/nYm7y6IxadpQwPGpBWs7cwxjBN5Lfd8FXxxGCf8kQ+7u4germdfA39i5q4jprvLEBGRHsslnrpQtPUFzJPm81h0IAYPwCuQqJT5TD60kswSx0aWQjY1jfhOY9nuMqCKnU9FsCyv8WPVYjbdHd38sWadibQYx8fTp43uWA5sJDU+msjwCG6fspTc8uZ6LHkrmT4qgsiY0aSu30OLSRJ1ZeQumUZ8jGP9ZhPVddg/Fg2PaPnT+DFpnYXC9SlO+xRjr9jxMezbe1g25TYiw6OJT91CiePZypbsFCLTTI4D2zBnL7XXFX4b05fsoazViHcH++PTLFLD55HbNLptJvOB6NYfB5fvYeG48aQdcGx42nlMX5LTVENRWgSpGTlkOK5Rqz5ts7/P4fpho2TzHO5rOn/HsSs6eC5nuq5nuHYtrwHYjmQ5rlXrc3TmvN2t8SlktPfRf52FvLRp3O7YbtPe9qfknOk127LNdl6j0OLv6Ix1tdhuGstyHHVV5vBU+FKaLlnJRpJiVlLU2P7BldzaxvSAorQIkl/a6NR3K8lz2qhFv46bQ0ZRldO6TJ6Lj3Zc9z9T/HXL/mt6TTr9XViyU4iMf5E8tjA9vI2pDnVl5C4Yz31phfa+afe1fT7+ptp57TaqKmz370ZEpKdzgaBrofSIjZjhwS0XewwmKKoMU7EFqCL3pVmYotbx4f4C8tcnUr5gHplHfRkeFUW2qdi+j9nEnnIbuQcdvx8pJHdoLFEBpx3yaCZzUg8R84e95O8v4LW7ynhqSfO8yIWzS4l9ZRf5uTt4PgTMTTvaKFqXQrrHFF7bXUD+ztXEHHyYF3dVwdBHyN9fYP/JXccEo5EJD96BP1Cy+WFSP43l1d0F5GcvIXTPNFYWNAeMzL0WEl/eRX7+Vh6sW0n67tZz9qp3v8ADm3szY1sB+flbGXtyHs+9fXoo6mB/3BBL3Mgc9ux3/K98tJCcz8cSG+rUlNVE2qNr8H1yHcnDfcHpPF7ZWUD+7s1M9thA8moTjWeS9/YhjE/u4MP8XSwaksdzmaaz9HfHr59lx5PMOhjG89sKyM/fzgyvDSRvKoaADpzL2a7rGa5dC5V7eHHqFnrP2k7+/gL+NL6K557JtAfmOqA0kzlzc7DYClnptN27cwez7aE1zWHQiWXHC6QeiWXV7gI+/Mt8QihtvdEZ+/B0Z3iN1hWz6aEUTNH2v6N3Fw9hz0MvU3h61m3abjUf5Bfw4YYpsH4WaQdt4BdGVFQWJscbUPPBPZRZ91B4xP57ycE9hI0c0brvgEKzwfE638WiYftIXZZjnxLS2K8z7P21/YUwDvx6nv0Njs1E+m+24PvY2+Tv38Wq8YGUf97cZtnbTzb/beX/kbjyOSzfYcE/YQX57zxDFBNZu7+A5KGn9dHqFNL9Hmftw2H4eJzptd31v6l2X7sO7f7diIiIKwTdMiyftrXcQJ+mr0bujU9fA2WlJswWG1yVyKLsFSQGgn/oCIx5xZgB8/4sQhfMJ3J7HiWApfgQPlFDWv+nG5jIiuwlJFzl+DUqlrA8M+WApXAPeUljGRNkD3c+EbFENe1YzL43+jNhYhT+HoDBSNxjq0n6sXPjFnbOfZi8kc8yY6gBMLFnU2+SkxMJ9AB8Q0m4J4xt+5v/oxszaQxBvoBHILEjo8gznx5gLeTtyCFh9kzCfAEPf0b9fCxFewtbBZ2O9YcvUTGx7Cy0h1TLwX2UJMUS0jg9u66U7LkpmCetaAq5zudhNNhriJo2haDN7zcFpahJU+xvKjx8CYuJxXak1F7fGfq7Y/VaOLA7j8QJjf3kS9ikJTwV4YvtbOfS2INnvK7tXbvT1uZlsfPOR5nh6BP/uLGMKdrHgY82Ep/6Z/CL4/G5cfh7DGHm25ub+s4nLIoYaymlrVKphQO5eSSNG9t8XtEjWh2Xs/RhS2d4jR7ew8bLHyX55/b57T4hiSQOzST/9L+/pu2M9k9YAqKYOTWYjJxCbPgTGjWYvE/NgJnCd0N5fkEU2XnFgIXig75Ehrb99JWokXc0n+eMR0navY/CKqd+jXD0V9AYZkwyk5lrhpJ9ZPpNZEyMvU2DcQQxTqE18M4VvLvI8bflEUhUTFgbfz8tlWY/SYp5IssdIfdsr+2u/U2d6bXr6Jf2/m5ERMQV5ugG4n8DtL5HzMa3TV+PbCAs5W1SM15m+UNLKaw0kpT8LI8k+IIxlNjKNZgqoqh530jYy1Hw11kcMo+h/34zsZOMrQ/pAcdzXyYlPYuiisb/biYyA+wjc16+tHnrjaUMs9Vg/0+1sbKBoYQ5bVKW/QJLeZzXpoU2tWGzFrN8XATLnduKvgMLHb+hrqYOts2OZpvzQq/J9rDovKyD/eETEUvM3H0UpoRi21/ImKQVTU2YM3IwhbauzWb1p7eX0wK/QAJ5H0sl9DlT8Wfq7w7Va6LMZG+n+dhGwvzs/zSc4VyanOm6OrR17Vq1sS2FW1tcBAMP+q3gnZeqiNzki7/BvqzmyEZeXLKFXHPjKzuKp9tosqYOent14EavM/WhszO9Rg/asB1eyn3hS1vsEjXKQouX4ikbtisM+Dot8rkyEMqPUwUYh8ZSvfoQlkgbOVeHsSIK9v3ahDnJ//9n7+7jo6jv/e+/luhSQpbQLgdLrD2hniscPYQLr6zELEayF0iQQqoSUKCoKIpVESJSxRusN0gR+WGIImmF4I+CxwI/bdJSQuUkHg5LwfCTi+Rok9+x2dYaWg6rhE3WZjTM9cduNpu7zeYGgfX9fDzQZGfmO9+7mfnsd74zoaLWxdzk7ouD1cZAfPg+p9O2sQ9Ppsbjg5SOeWlXYMrW5VH420q8LeeLeRH2W7uNvZVjOhx5kfp2346pyH1XREQii4FA187Iy61sOVLNorFh0xeaa6lxJ5F6UyCMM3xWxsx5hoJ5wCk3BbfPo2jkfhaOHoXzJg/bdpfScMl4nrbZICuZvMOljDnkwvWTjns0DuVz+1vDeOUX+xk9lMA8z2mewMI4wO/DgI7Bjj2J5HgjcGEOJeaj4UsbCfFATRFL18KyX+a0DTTiHTz2xitMH9E+wejHbQbGwZxXD7Eorbs1o6yPoU6ys1fgLh2Fb/9MZv6kNYWkOfN5bKqXwh+uYGfqa+Qmt5TDS5M/bFen6qjDRuqgyDmKWN9R5TeJpFSoDq/3ZoMGPyTYrBHLEhKpXaHLtuuQxpxXOLjE0XFZ+BzQj3fy6NJaZr6xm1UjAqP6BeM2d5rkwDho8neZq5DIdRgmUh+9yIo17XHeeDWn41es8FeoXWTF+pmBj9YvUQ1/qwNbKgMBUpxMr91GyT4fw659hgQbuL6bR8XeMbgnuXg6Ykla89SEDdsgOm0b7wkPSTZrp3kJS4SKDfMoHraBf92XSkJcYG5uZ9USkjSXOx6bwqeF83hq1xh+PisZ6K5v9+WY6qbviohIRDEwdQFG3/IESfbTIAAAIABJREFUyVtX8OL+OoxmwKjDvW4FRWMeJDcFoI7ih6ay8p1gYBjX9gKRMtaFe8tmcDpIABLSxjNsQz47JzpI6SRoMRp8GEOCwWmzj5ryMiqCy+wOF85dO9hZExiJazhUhju05SjGzz7J9p0tD7DUUbL8Jp4q9wbmtD6xB+dLq5ncZk5wcJvXSvEYQLOBp3Q9W450HMPump20iU6KC4uoOhX4pOHoNgpK6kK3P3teHzacN+RSsnYN5e1u9VvjBoI1lfkrHOz68Xqq/ACpuO5ooqCgOFgOHxVbN+OelYOz6+E2IHJ9R5ffYPm3h+17wzzu3t7yUF/XZQnVYKR27bLt2qcxBefujWw5Gmy7U5VsLyimrn0jfO7j08RhJAyyQrNB3f49YX2oTYqkZTnZ9csd1PiC5dp/oFd12CpCH00ZzxzvNraUeoLHmYe9BUVUtO+KV7iY/3k+BW8H1ztVQdGmA8yYNj74BpRROCa5KdoCzqtsgA3HtcMoKNhBdvu59mEqystay1mYT0m2C4cN7M4cJv82n8JDgYwYnmIKt9qZPXEUpIwn99Q2dpZ7g8sOUB76UtFEQ73BkKHB0eBT1ZSVt68VX9idIWAgDMTK6PlP4Nj5SGDecRR9u/fHVHd9V0REIomJQJfh2azdupiBby/g+ox0MqblUfLNZfyvn7S8WiyJ3JWrGbZ3XuCtCzM2cvK215g/Orj9lQ6y/aPIGBsc8xnqwDnWIMvR+S3ohKx7WTViD3dfm07GDXmUxo3BQROnDWB4Do+9OoaDD0wiY9wk8g4nkRUaRbUyesE6Fvo3cuvEwLbusa+waqod777NbPd42H5PZtjT++upwsroBRtYmrSHByank5ExlZVHk8m6opvosB371NX8fPpJ8melkzEuk1u3GmQ4kzofB4yyPqyO8Uz3Q25m+ye3gstH38njEw/w1M8qMICUeRtYe2VZoBwTb6HQfydv5Dm6GYvspr6jzK996mpeGetm+bSWfd/L2rApBt2VJVK7dt127dPIZtWrOZxcf1PgbQo/3IzhHE9S+wpImcuq3FqevzGdjIk3UnhiJGntRwxD5XqCglQ39wf708FLXHQyXtx9HYZ03UexprLw1WUk7b0veJw9x7FkF2Pad8W4Udzx6jpS9wfWm/DDjTTd9SYPp7cWNCUtG+N740kLfjFIuMqJw+/Ckdp1bxhzmY/ixZPIyJjE8poprF0SPL6Hunh801yaCgP1+v0fu0l7eR25lxHI8/+Yj/HajWSMy+TmTQZpE1tStJF1308Z8ZsFTMhI5/qHSuFKR2h0mOHjyc4+wPKsTArbN6Y1lfkrXLif2kiFP4q+3Ydjqru+KyIiXbM0NTWZPd3ok08+YeTIkR0+r62t7fTzaPRlWzlHDDcvTq5gyr4HOx0FvaDEUlliUFVBOkXJu1k7Pcb/TLj6oYhIG7W1tVx66aW93r5fR3QHDBhAc3Mn70DqRnNzMwMGxMbg8tdGs4GnZAcH52Vf+BfkWCqLXLjUD0VE+l2/RpcJCQl8+umnPQp2m5ub+fTTT0lISOh+ZTlPVFI4MZO7yx2smt31nMoLQyyVRS5c6ociImdDv05dAPB6vTQ0NHDmzJmo0howYAAJCQnY7TF+S1JEREREeqSvUxf6/fVidrtdQauIiIiInHOaGCsiIiIiMalXga7FYsE0ezzjQUREREQkKqZpYrFY+pRGrwJdq9VKY2Njn3YsIiIiItKVxsZGrNa+vTW8V4FufHw89fX1GtUVERERkX5nmib19fXEx8f3KZ1evXUBoL6+HsMwSExMZPDgwX0eWhYRERGRrzfTNGlsbKS+vh6r1UpiYmKf0ut1oAvg9/vx+/0YhqHRXRERERHpE4vFgtVqJT4+vs+judDHQFdERERE5Hyl14uJiIiISExSoCsiIiIiMUmBroiIiIjEJAW6IiIiIhKTFOiKiIiISExSoCsiIiIiMUmBroiIiIjEJAW6IiIiIhKTFOiKiIiISExSoCsiIiIiMUmBroiIiIjEJAW6IiIiIhKTFOiKiIiISExSoCsiIiIiMUmBroiIiIjEJAW6IiIiIhKTFOiKiIiISExSoCsiIiIiMUmBroiIiIjEpIv6srHf78fv92MYBqZp9leeRERERORryGKxYLVaiY+PJz4+vs/p9TrQra+vxzAMEhMTGTx4MBaLpc+ZEREREZGvL9M0aWxspL6+ni+++ILExMQ+pWdpamrq8VCs3++nsbGRpKQkBbgiIiIi0q9M06Suro7Bgwf3aWS3V3N0/X4/iYmJCnJFREREpN9ZLBYSExPx+/19SqdXUxcMw2Dw4MGh3y8vnt6nTLT3UU5Jv6YnIiIiIheWwYMHc/LkyT6l0asRXdM0NZorIiIiImeNxWLp88sO9HoxEREREYlJfXq9WGfmn1hN6cG/8cWXZ6Ja/+KLBpCdcQlFwx/p76yIiIiIyNdYv4/o7nvvRNRBLsAXX55h33sn+jsbIiIiIvI11++B7ud/b/5Ktuk1fyUFszJZWlLXs+2afXg83l7ssJKCcXmUnItY3ufB02/7PYflALweDw1RdJOqgnSWlnTRTr1uw7PBS8mSdAqOBn6LmO9+1vm+DKoKbmH2s2XUfYWHY0RH15OxpJie10rbuj0vnChm6bj1VEW1rgePr4fp97queum8OpZaRXueEJGvj3M0R3cQubdcwR1X9WOSH7spWDqVCePSyZh8C8s3VeDtcMIz8Px2M8cyN7BqelIP0y/mqTs24u7pBegc8pSs4PbX3DSc64z0lc9N4R0rKP64j+lcgG34VTE+3EHhibmsfcxFUty5zk3PfZVfFM4uH+7X5vFUiedcZySy8/FY6tV5IvClKGNcx3+B/hRY3qFvtftiYXxUzIv3dHf9EZFzod/n6HZvELn3X8WD4wZhvX4wQxZUsL6vSZ4oZem8zYx49jV+90IS1qY63BvyuPkn9/KbZ10khFa0kjxjHT/vzT6S5/J6eV8z+tVKnvM/efdcZ6I/2Jw8Vu7sezoXYBt+VaxXzKXg2XOdCwEbzsf20w+9/ew6H4+lXp0n7Ex/6RBtXpDp2cnddxwgy2GHaMbIT5Wx8q4yRr36Ju9eYYNmL+5193HzumX87mEH1h7mSET611c8ohsW5HIGb9UJdvZDqlVvPodn3jM8nJmENQ6IT8KZ9wzzj61nZ01wJW8FW0Ijvgt4cV8d4GPv8nRedBvBlarZ8oPM1luezZUUZAVv17e79eg9UsTSaZlkjEvn+jvXUH68NT9e93runpxORtZUlm4qo80kieY6ylcvYFpWcPnWysCttqPrO44qtIwYNHup2JQXtk01gRwHb9G+XcaLd04iY1wm05Zuoyb4bmVvSR4ZBZXBHRt4StYE8jVuEnev7vwWtbckr2M+QmmEl6OrPEUoY7t2mDAtj+0fBrc6up6MJdvYuzWYZqiNoMO0iXb7vnt1aZuyGHUHQvto0zbtbx+3ycsCXixtbamqgnQWvVTE8z/MDJXf+HAby2dNCrX53o9b0lxBeWhky8PO2zM7vW1ufLSTp6ZlBut/B9WfdVwHAL+HktULuH5cJ3XbPs3O8hRYElV7t19v9o+3URUsS82mm7j9l57gej7Knwwf2fJSsqSTcp4oZum4lWzZ2to+T+3yhPWNCG3X7MVdECj3hGl5bNnfdnqR8VFxsJ+H951KCsalc/dWcD87tdPb98aHRdw9OY+Sjzumc/2sR9neUuAPi5hx+05aStywb0Wb9LwleUwoqKSqIJMZW6pb03evaV3veFloZG/CtLzWtINq961pPTd00a5djk53mJ7Q7rhoqsO9qbPjh8jHXRfnnZZjIFRXd67H3bLziMdSWPp01Uc7H0kN9af+OE/04DhqzWwlhT/OJ+nJZ5g+oruVgzyV7P3H8TivsAV+j7PjvO1OsiqrqYm8pYh8Bc5SoDuIOcsy+f3LDh68qvWzNkHu+x9x90t/poczZTvhpfYjg6y0UW0/jhtJirOOymov4KP8pfupdL7Gu4cPcXBTDsefXcHOj22kOZ2UVAYvWp5Kyo4blB8N/v5RBeVjXTiHt9vlxzt5dOkxsl7dz8HDh3j9+3UsXx28AJ0o5vkltbhefoeD5bt5ejShCycYVL2WR2Hcnby+7xAH924g6+h9rHzHB2Mf5ODhQ4F/5a8xJzmZOXdMwQ7UbL2PpR+4+Nm+QxwsWU1q2QLWH2o9Ze/c7yUn/x0OHnyTO5rXU7iv40WyYd9z3L51IAt3HeLgwTeZ+fkKnnq7Y+3bp69rzcevHsc51Mljuakd1us6TxHK2FzNlh/lUZkZaIff/HQMZT/Kp6KlKO5ijiU/wa/LD/G7Z8dw8NmdVHUSnLXs++W9hzi4byvz4zazaENl6CJWsc/D6J/s5t2D7/DKpLC2CRfKywZ+d/AQ726+EzbdT8HR1nqtcJ8ka9VufndXKpwoZfniCtKee4uDhw/x1sKBFD1QRI3dRfbEUsoOBwOajyso/dNMXO2rzKik8KFt2B5+m4OH3+GVW5I4/qeOZQODig3z2B5/L28dPMTBkmdI3rmAws7mm3aVp+bo2zu03i8PcfDgWzztqOD+JwP1lZLmwnOoOlB3RiUVpeA+fCwwFcZ3jIqjnZQzUHOcvCzQjge33ktDQR7bP+y+7by7n2PpRy5e2XeId3/1DKOpDauWCtbftY2B9wfK+psnR7LrRxupak5l0eFD/HweOJ/czcGXcrCHZ+V4McsXHyNn0zqmX0Zw9G0bAxcG6+w5B0ceWBEIjlIcZP3pADWBAnOsohTcFVT6AHxUHq4gNzOV0ZPuhLfcwSDG4Ji7GOfE8diNSgoXb4R5W3n38CF+97KLIw+sZO+plszsoNybw7rfHuLg1juhYCOl/Tnn/UgZnrHPBI6fl10cX74mUK5Ix12E8w5AhccaPLe8w6qrDrD0xdKOU6Eipd9lHw2MpLbse9eTThIyH2dGajfpQZTniR4cR2HbVBU+x17nOh6faIu+3q90ccfn+Tz1/E6qPg5mcng2T78+l9HRpyIiZ8lZCnQvwfU9K9gSmXOXgwevOltBLkAd3g86+9zKkNCfRh5IQqKVutpKPF4DLsthVck6cpLAnjqeZHc1HsBzuJjUZ58hI3gR81YfI8E5pu2FEyAph3UlqwMXTiDJ6cLh9nAc8FaU4Z4xk9yUwIkyId0VdhuymgNvDGPOXCf2OMCaTPbDG5jxT+GJe9n75H24Jz7BwrFWoJKyLQNZtCgnMHfSlsr0mxzsOtw6opQ7L5cUGxCXhGuiE7enfc16ce8uZfqSe3HYgDg7k2+cSdX+iq5vzBmVFC5eA0ue6GRkI1KeIpTxwzKKBi1m0Y2B+dEJo3PIGbuTgy3t55zL/Ex7qN6y/LXUdshg676TrYGyOBfcScrWPaELoXPe3GA5baTkzmSGu4wj7dMJ5SU5cBdguJN77xrF9tKKUMDsmDMX52U2EuLBW7EH99S5Ye06n1WPOUhotuHMcrG3IhisHT1AzQwXo9vPc605wM6hc8nNCpTPmjyerLGdVbyVMQt38/p9DhLiAJuDDJeB5+OOLdV1nqJt77D1hgbra8a9zK/dSZkHuNLB9P3HqDbAqDhA5cPPsPTPZVT4gI8qKb/BQUqn83ldTAmWk8tyWHSfjZJD1d20nZcj5W5mzJoZ7Ms2HJnjW5OMG8O9b29lUVqwrA5nF/0jjK+SgsXbSH6h9Vj1uovZe8NiFqYH00nJZeE8DzvLPRA3irQb3BwLFBj3B8t4+mFP4EtMs4fK/TmkXQmkOJlOGcc8QHM1B3/tICvdDjUH2G6fy5zMljaewtKXc0kJZWgm82eNCrTrZS6ynG46HKp94ZzLnJb6SZnJjBluyiu83R93gZppd94JJjlxSmt7LFzMjH0HAu0fLkL6XffR1s2Nqo0sXQvLHgmeT/rlPBH9cRTKhzuf+/eP5+l7ejjdwJrKwi1vsvCyY+Tflak5uiLnmbM0R9fD3T8byP+85zuk2BKZc/81GBcPOAtBLkAS9iuh4zMRBqdDfx7ZiiPvbZZuz2ftj9ZQcSqZGYue4MHpNkhOxXVqI5UnnDTtScaR74T/uJ9jnlyGHfbgmpfccZdxcLI8n7zCYqpOtIRFc1kI0AzE2zo/UXrr8PitbR72sY5IxRG2Sl3Jc6xhGa8vSA2lYfirWTsrnbXhaWVOwUv0D9Q1NcOuJZnsCv8wfj7HoWMgHxzZKM/cwOtTOy6NmCcvXZfxqIHx4Rpmj1vTJi3nZC89KAqG387A+LAPhiaRxB68p2BI+5WtNgYSKH8bXxoY37QSPm6TcEkSHD8Z6kvWuIGhZcePV0LY72AjOT04nJnuIuvJA1TkpWIcriB3xrqOme5kf12xGtVseXYN28o9odEz55Md1+s6T16ORGjvcE3NMDA+rLfGDcM+shrPKSA5FUf2Ixz5YDFWdwWunGWM8W+kuNIgqaaMLMf8qAIC2yA7dX8LHCeR2o72eQkXZ6XpoyJWrt5GeeiVBE4ei7Df8q1lpF02sG2dd3J82ocnU+PxAVbGOLJZfqSaB+MOcMSVw8NjfRS+VYlxWTXlmQ7mWwFG4czxsfKwh1wjcNfnZ8PB+74HY2ASrS1iJWl08Oj+yt9WEvyi30yg73V13I0NHN+dnXc6JmljID58n7f7PEL6EY8bAH8lhc+U4XxpK5Nb7pxFym8PzhPRHkdAYOT5sQrmvLyV0fFdrBNJfBLOec/gnPcMxvFKil97rpNnRETkXDh7D6O9X81tPyMQ7MafrSAXwM7Iy61sOVLNorFh0xeaa6lxJ5F6U+BEbvisjJnzDAXzgFNuCm6fR9HI/SwcPQrnTR627S6l4ZLxPG2zQVYyeYdLGXPIhesnHfdoHMrn9reG8cov9jN6KIH5atM8gYVxgN+HAR0vGPYkkuONwMUnlJiPhi8Do4bUFAVGNn6Z0zZQjHfw2BuvdDKyGv1T5gPjYM6rh1iU1v26Dfue4/79Ll75RdcXva7zVNl1GS+yYk17nDdezel4verBq6Cs8V6a/GEfnKqjDhupgzpZ2fDRRKD8bfJ0kRXrZwY+WgP9hr/VgS2VgR0SgREjUqGmqW3Sp3xgs2Ed6iQ7ewXu0lH49s9k5k86SaCT/XWujp3L8qi95U1+syow57yqIJ2iHuUpcnuHv+JqYBw0+cN6a/NJvLVJ2OIBbDiyXBQc2QaHp5CdBynkcKS4mOS/JOOYGt3tXd/nXpJsVsCI2HZG+7yE+3gnjy6tZeYbu1k1InCno2Dc5oj7zVr4IIsuK2XpD/Nxv70MZzydHp/eE55g/iBhnIus9RVsp4LsScsgBaYfKaZ4ZB3J43JCQUtKZg4NKyso8ReTPPG1QJtemoy1CcJbxPD5uv7ie1YFv+jHEeh7XR130OV5p2OSPpqwYRsEhAe7EdL37o5w3MT5KF91H+6JG3g9bBQ5Yn6jPk9EfxzRXEfJ6udgyZssHN2+pWzYR4DR3NRum9Yfa7YvYGXzYl6fFwjgrSNSyV0wl3d/UInnWZemL4icY2f3YbT3q7ntZ3+hxn+2gtyA0bc8QfLWFby4vw6jGTDqcK9bQdGYB8lNAaij+KGprHwnGBjGtT2ZpYx14d6yGZwOEoCEtPEM25DPzomd35o1GnwYQ4LBabOPmvIyKoLL7A4Xzl072FkTGHVqOFSGO7TlKMbPPsn2nRWBh7Oa6yhZfhNPlXsD7/d9Yg/Ol1a3jmyEb/NaKR4DaDbwlK5ny5GevNfHTtpEJ8WFRVQF5ws2HN1GQUldx4czjhfz1GofD+ffS4dzflR5ilDGlPHM8W5jS6kn2E4e9hYUdbwVGlEqrjuaKCgoDu7bR8XWzbhn5eAMxl3urduoOBVYVrNzB7ucLtLaR5dXuJj/eT4FbwfzcqqCok0HmDFtfKcjMHbHFJy7t1HiCdRYw5H13H7PNmqaAWw4b8ilZO0ayjubtgCQMp7cU9vYWR7og4bnAOWdXrR9NHiHMcxmwxoHxnE3e/Z3XhNd5yna9rbjnJpNyUsbg/Vl4CnZSJF9LpOD99sTUh0kb91McWbwWLjcSfbhfAo+G09q+7nrIQfYsz94rH1cTMGGJqY7RxG57eykZTnZ9csd1PiCy/YfaE3ycx+fJg4jYZAVmg3q9u8JO64CTvradaQ4YHg2jy2p46kni6lrBrszh8m/zafwkC/YDsUUbrUze2LwS7JtDI6RmykqGY8jBWAUzuwKCjZ4yUgN60QpLmaTz4tbkgPTFiDUv3cdapmvXczyGSso76+3niUl43SX4T5OoA7K91Aevty9je3BfTfU7GDXLmfgzQGRjrsuzzsBFeVlre1RmE9JtiswHSZchPQjHTd1JStY6V/G2vajyP1ynoj+OKorWcOLLGNpp6+cDIzyH9u+Dffx4NFzqpqd23cwOtOBHUhxjMfYtJmdHwYz2OyjZn8Zx0Yn8a2eZFlEzoqz/9aF96u57UdlfP8sBbkADM9m7dbFDHx7AddnpJMxLY+Sby7jf/2k5bZRErkrVzNs77zAWxdmbOTkba8xv+Wr9pUOsv2jyAjexmOoA+dYgyxH5yOaCVn3smrEHu6+Np2MG/IojRuDgyZOG8DwHB57dQwHH5hExrhJ5B1OIis0qmZl9IJ1LPRv5NaJgW3dY19h1VQ73n2b2e7xsP2ezLCnkNdThZXRCzawNGkPD0xOJyNjKiuPJpN1RXSjaS3sU1fz8+knyZ+VTsa4TG7dapDhTOpQvqqdK3GfcvP8Dzp5+0NIpDx1XUasqSx8dRlJe+8LttNzHEt2MaZnRSFl3gbWXlkW2PfEWyj038kbea3z6hwTk6l6dioTMiZx/zsjWftkTsdR1LhR3PHqOlL3B/Iy4YcbabrrTR5O7yK6H57NqnwH7h9PDdRfYRMLw74MWB3jme6H3MxOn84KlP1/zMd47UYyxmVy8yaDtImdrTiKOT/NxfN8YD83b6gjOc3Kyc87ucpHyFO07Z0w8Qlen9dE4axAOy53O3glP7d1JG34GDL+EbLHjQrVmyMThrlSSe68pMAYhnmeCzwVP28n9qWrmRMMnCO1nX3qExSkurk/2G8OXuJqndaTMpdVubU8f2M6GRNvpPDESNLCRodTXPdi3XILGUtLO9znsE99gmWsYW1JHQx18fimuTQV3kTGuHS+/2M3aS+vI/ey0NqkOkfCZGfoS25K2nhIdDGmTYGTcXx/JEb4w6rWVBbm30vTplsCb/xY6iYtv/MAsleGT2HRYzYKZwfqYO3Hw2gzYJ/mIrlqBdOy0rn+gTKSX3qC6cOJeNx1fd4JGHOZj+LFk8jImMTymimsXdLJrfhIx3WXfbSSXc+6adi/khkZ7d5d2y/niWiPo0p2Pe/GaJeP8PNewsQneP2ugey6e2LgjR8/XIMn6zXWBecQkzKfn//MhWddoN0zJt7Cmg8crF2T25OZFiJylliamprMnm70ySefMHLkyNDvlxe3voXwH3Yt6VVG/nvGS6GfP8op6VUaIueM4ebFyRVM2fdg5yO6XxfBaTzzDz8Y87dsPb+8jYJB61g7PfJklAtVVUE6Rcm7Y7Z8InJhqK2t5dJLL+319ufoL6OJxJBmA0/JDg7Oy/56B7lfJ6fclGxLIjtTQaCIyPms3wPdQd/o+ZW+N9uInB8qKZyYyd3lDlbNHtX96nLB8+7OI+PGjfgefJDJQ891bkREJJJ+n7rQHzR1QUREREQ0dUFEREREpBMKdEVEREQkJvXqD0ZYLBZM08RisQCaaiAiIiIi/Ss81uytXo3oWq1WGhsb+7RjEREREZGuNDY2YrX27W9L9irQjY+Pp76+HtPs8XNsIiIiIiIRmaZJfX098fHxfUqnV29dAKivr8cwDBITExk8eHCfh5ZFRERE5OvNNE0aGxupr6/HarWSmJjYp/R6HegC+P1+/H4/hmFodFdERERE+sRisWC1WomPj+/zaC70MdAVERERETlf6fViIiIiIhKTFOiKiIiISExSoCsiIiIiMUmBroiIiIjEJAW6IiIiIhKTFOiKiIiISExSoCsiIiIiMUmBroiIiIjEJAW6IiIiIhKTFOiKiIiISExSoCsiIiIiMUmBroiIiIjEJAW6IiIiIhKTFOiKiIiISExSoCsiIiIiMUmBroiIiIjEJAW6IiIiIhKTFOiKiIiISExSoCsiIiIiMemivmzs9/vx+/0YhoFpmv2VJxERERH5GrJYLFitVuLj44mPj+9zer0OdOvr6zEMg8TERAYPHozFYulzZkRERETk68s0TRobG6mvr+eLL74gMTGxT+lZmpqaejwU6/f7aWxsJCkpSQGuiIiIiPQr0zSpq6tj8ODBfRrZ7dUcXb/fT2JiooJcEREREel3FouFxMRE/H5/n9LpVaBrGAaDBw/u045FRERERLoyePBgDMPoUxq9CnRN09RoroiIiIicNRaLpc8vO9DrxUREREQkJvXp9WKd8Xq9NDQ0cObMmajWHzBgAAkJCdjt9v7OioiIiIh8jfVroOv1ejlz5gzf+c53iIuLi2qb5uZmPv30U7xer4JdEREREek3/Tp1oaGhgW9961tRB7kAcXFxfOtb36KhoaE/s9JGVUE6S0u8Zy39ft93sw+PJ/pt6vat4e7J6WQsKebclLK3DOo+rKNv08y7cXT9BVgv0t+8Hg8NzX1M5Fz1pRPFLB23nqqver8tzstjyEvJknQKjvZi0zblqaRgXB4lJ/o3d5H1Ie9yYTnhweML/OgtySOjoPLc5uer5K2m5jw5afRroHvmzJkeBbkt4uLiop7q0JmqgvR2HcigquAWZr/oxtvXi9u58HExT92xEbcvinV9ZRQuryN70yEOvpTDBTUm7jvAlsXrKT9PDobz84J+PrlAL9A+N4V3rKD443OdERH5+vDhfm0eT5V4znVGzgnP7hXc//b5Edj3+xzd80Hd24+Q55nL6y84scfB8XOdoZ5Knsvr5VGkhlA5AAAgAElEQVSu+7mPBkbyz5edzQydJTYXj+11netcSKyzOXms3HmucyEiXys2nI/t5+t65kme9ya/O9eZCIq5ty7UleRx+/7x/PzZHJI6G1xu9lKxKY9pWelkjJvE3avLqAuO+naYZhA2wuctySNjXHrbfwWVdDbK1eUtigj7biP8VmXw55KW6QlZU1m6tTpwu//oejKmrcTNNu4e15p346NiXrxzEhnj0rl+1qNsr/KFpbuSLVvv5/rg7bqqgnQWFRazZelUJoxL5/o711BeU03J6gVcPy6dCdPy2P5h6+QC75Eilk7LDKR95xrKw79FHC/jxXsC6UyYlhfcb6B+ntrXOjzt+eVtTCiopM1tw0jlBPB7QnnqsKxdHbsLWvO+ZX9dm8Vd1U1VQToZ92wD90qmjcuj5INilo5bQXko2x523p4ZbGeDmq2PMntySzuWBtuxkoL2fSTstmikujM+3MbyWZNCy/aGjT5GrPM2fWYlW7YG+1fWVJ7a5QnWUaANnt+0jUWT01la8l+ULGmfz7A+7K0I9YdQ+58oZum4qTzvhu33BPp+zaabuP2XnuBGPsqfDD9+vJQsyQyl2WUZOvTJXtbh0fVkLNnG3pbyT17Ai/ta2r7d7el+6ku9yUtVQSYztlS3trt7TetdhE6Pn1a1XR0b7fIcOsdkTQ3rmwAGnpJgGuMymbZ0GzX+zpZNYvaPt9Fm9011uDd1Vre06y8LeLE0uOxUKcvHrcHdktGaImZkraeqJT9H1zNhSTHeo+uZ8IMialorhRdb2qu5jvLVC0LlWbq1su0UFE9Z8HhuX562dRKpHcOFnx/an/tCPixixu078QR/bdi3os2dIG9JHhMKKiO3dfg+Pyzi7sl5lHzcMQ9tzt8t15q3uyhzV9eXaNuBrus72rJEuob29FpzVvtV2xbo/Hze1fb/FX19djV1saognaXbS9keXhfh14Nu+sDzm7YFzz2ZTHtyJx5/a7qLXiri+R9mBmKQLmMOH3uXp/NiqBDVbPlB6/ma5koKslpjhKjzGrbsvJqq0dTUZPb03x//+EezM119Ho2+bFu5fpx5zfpjZtP7+eatM/PNysaOyx8qPmmapml+svMu87qHfmV+8qVpml9+Yu5Y3LosfD3TNE3z/XzzmsW/Mk+a7dT9ynzo+iVmcZ1pmuZJs3jxOHP9+62LTxYvMa9Zf6xH+27jb78yH7o636wM/Xyt+dCbfzB9X5qm+ecd5kNXLzGL/9bJuqZpmp/9m7liwixz/e9Pm6Zpmr7qHeZDE4Lrh6V18rPTZtOXwbpb/Auz+rRpml+eNt9bd6N5zdVLzB21TYHty14wr7tth1lrBva9YMISs/jPZrA8S1rrp+mYuXHmLHPNvwfK01T7K/OhCY+YpZ+Zpm/PI+Y1T/yb6QtsZe6Yf22wvo6Z66/umLeO5Wwy31tzrXnr+vcCy06/Z67PubZNnbep+/DyrJ/VmsdIddOhvU+bpY+OM1e8E1g3UPZ8s/JL0zz5myXmpId2tNnHza/9oV1OmszK9bPMW9cfM5u6q7u/7TEfun6JuaM6mK/f55u35mw2q7/sZrsOfeZGc01ZcMmff2U+NOFGs+gD02zpo9c9tMOs/ttp09fUdtNPipeYk0L98g9m0cxrzYfe+iSQl8rN5oIJL5jvNbWmE6r39/PN6x7aE2z/A+aaq8e1tvPpfzNXBOsrctk79sle1eH7+eY1V7f2P9/v882bW/Yf3s/6qy/1Ni8fbDZvztlsVputeXmo+GTE46fbc0CY6qJZ5nUP/cqsbTJN88uT5oE1s8ybW+qverN5c06++V5Yea5b857ZZJqm750nzetm5pvvfRZYVv3mEvO6duVZX9Fy3Pyidf+h/lIbaLu/HTDXzLzRXP9+U7C/XGtuDJ6cat+cZ15z9Y1mUXVLXm8MlP3LP5hFOa2fN/3+heC+m8zKjbPMW9ccME9+aZpmU61Z/NC15qN7Tptt+vRpM+L5NGI7hveNpvfMNRPCytmmD4X58pi5fsISszTQ8c0DPx1nXnP1k2bZadM0zdNm2RPB/tRVW4cfRy3XkmA/inyOilzmrq8vUbZDpPrusixtRbqG9uhac1b7Vbv+0dX5vMvto63PtvXRPi64ZuYL5oG/tdbFdcFl0fSBm3/6b4E2+vITs/iha0PXn1C6fz5t+hojxxwni5eY120M7rN2h3nb1ePMm4uC17HqzebN4e3WXV6Dx8zJPU+a183fYX7Srrx99cc//rHHcWr4v9gZ0f1oMy/u9pFkjbxa0g3r+M2q4GhvXBLOLAduT9ff8DswKilcvAaWPMH0ET3LYu/3PZP5s0aREAdc5iLL6aarzbzuYvbesJiF6TYAElJyWTjPw85yTyit2TNGYR9qwxoc8XZOnEKKDYiz4ch0gdOFKzlQkQlXjsLxYR0NAEk5rCtZzfTgNIkkpwuH2xOYGlJzgO32uczJDMwStiZPYenLuaQACekuskorOGYAJyo4+MeZuFJ7Uk4rYxbu5vX7HIFlNgcZLgPPx+2/KXs5Uu5mxqyZYeUZ34O6CWfDmeVib0UlBuA9eoCaGS5Gx3k5ss9Nzpzc1n3MW83ydFubETbv7ke4f7+LxxemYu2m7rwVe3BPnUtuSjBf6fNZ9ZiDhOZu6rwDF1OygrO0L8th0X02Sg61jsLkzsklZbiNhLBjxKjayNK1sOyRYL/8sIyiQYtZdGNSIC+jc8gZu5ODH3SyuysdTN9/jGoDjIoDVD78DEv/XEaFD/iokvIbHKTERVOGjn2yp3UIgHMu84P9LyHdRZa/ltoOgyn905d6nZcUJ9Mp45gHaK7m4K8dZKXbIx4/LXXU/TmgkrItA1m0KIdkKxBnx7ngTlK27qHCAAbZ+FZ9LVUf1WFgw3HfVn6zcAxWvLh3lzJ9yb04hgbKmjLjXubX7qTM01qeOWktx81MZsxwU17hDesvyYG2G+7k3rtGsb20AgM7qc6RuD/wAB4qfpPK0886KXFXA16qj9rISLVD3CicOVB2NLCzmsPFOCaOx041B94Yxpy5gSloWJPJfngDM/6ptcS581qOwyRcE52dnE+7acdwcWO49+2tLGopp8PZeR+KG0XaDW6OBTo+7g+W8fTDHsoO+6DZQ+X+HNKujNDWLXyVFCzeRvILrf0omnNUV2Xu+voSZTtEqu/uyhKlqK81Z7VfhYtwPu9y+2jrs5u6mHcnzuHBfWa5MD6qDdw9jqIPZGW7Am0Ul8T0RYtJKHaHRp4dc+bivMxGQnzkmMOeOp5kdzUewHO4mNRnnyHjrUA63upjJDjHhOqq27wGjxl79kxyqw5w5Ct9uLN7MTRH18Udj+TA7jxuf7KUf12b3cWDWV7K1uVR+NtKvC23fOZFuw+DqsLnKM/cwOtTe/PYV1/2HaVmIN5GeLxvH55Mjaf1PuQ3Ij0v2M2yk+X55BUWU3WiJayby0LA+4kHY2ASA0MrW0ka7Qj+7MQ1cQXuisWM+byCihkzWdvDZxatRjVbnl3DtnIPLe/ncD7Zcb2mZhgY38W3nSjqJlxCuousJw9QkZeKcbiC3BnrgErqKmlbT0OTAwFCi+PFPP8SPPz6vYxu2VmEujt+vBLiBoYlYCM5vfWbQFfbdcc2yE7d38LC7/Z17q+k8JkynC9tZfLw4GdfGhgfrmH2uDVtVnVO9sLYdttbU3FkP8KRDxZjdVfgylnGGP9GiisNkmrKyHLMD9R1hLK36NAne1iHPdEvfam3eYkbhTPHx8rDHnKNCsrHuvjZcPC+H+H46cFFw/DbGRgf9sHQJJLYg/cUcFku635mo+i1R7n5cC2k3clPHpuPo7Oyxg3DPrIaz6nO9mJlSDyB4+lLA+ObVmxhSxMuSYLjJ/EByWNdNGw4hjfDoPS7DtY54cADlXhm2KmodTE3ObBNijOHhp9W4JnVRMU7DrJ+bgdvBR6/tc0UNOuIVAK1Ev0joxHbMVyclaaPili5ehvloXOCk8c6Kf8YRzbLj1TzYNwBjrhyeHisj8K3KjEuq6Y808F8K0Dnbd2ifGsZaZcNbFN3kc9RbdbsRNfXl6jawVsXob4jl6VXIl0Dzma/aqMu4vm8q+2j3X+v9LQPxFsZdtwXGmixtrmWRIg5klNxndpI5QknTXuSceQ74T/u55gnl2GHPbjmRVGIZmBXHhN2hX9o5Q4FumfJ5SMDB+j0Z3j88E08X5LK2ulJ7VYyqNgwj+JhG/jXfakkxAXmkUzzRLeLhn3Pcf9+F6/8IpUoTpv9uu+oxQH+QKdvyaP3hIckW89z3J5xKJ/b3xrGK7/Yz+ihBOZXBgtgvzQZaxM0ha/v8wUO2DgbzknZPLV/D6Maysid8UwP91zHzmV51N7yJr9ZlYQ1LjBvqKiTNQfGQZM/vPRhelo3Q51kZ6/AXToK3/6ZzPwJQBJJqVAdPk+w2aDBDwk2KzRXs2XxGljydpsR/0h1N2JEKtSE1xwYp3xgs0FF19t1x/e5N0K7+yhfdR/uiRt4fWzYOhdZsaY9zhuv5tD+6OkYXAS+3Rcc2QaHp5CdBynkcKS4mOS/JOOYauu27J3qRR1Gr3/6Ul/ykpKZQ8PKCkr8xSRPfC3whTzS8dOD0lnjvTSFz1M9VUcdNlIHAYYPvpPNoheyWdRs4Hn7EWY/X8qv1zo6lrX5JN7aJGzxQId5rwan/QSOp4usWD8z8EFoYKHhb3VgSw0E7SlOptduo2Sfj2HXPkOCDVzfzaNi7xjck1w83ZLkFU6mn1pJRYmPkpEtQVQSyfFG4GLaWik0fBkYrYpWxHNCuI938ujSWma+sZtVI6wE5nZv7nTVhHEustZXsJ0KsictgxSYfqSY4pF1JI/LISG4XqdtHZS18EEWXVbK0h/m4357Gc54+nD+7ub6Ek072CPXd6Sy9Luz2q/CdXM+72r7aPffGz3tA36DkyMC54m2M8q7izlG4bzJw7bdpTRcMp6nbTbISibvcCljDrlw/STKvM55hYNLHB0WeWuj2P4rEjtTF0JsZC3/Kcmv5VFwtP2DBE001BsMGRq8eJyqpqy8IrR0RLIT974DgcnaRh3lpWWtmx4v5qnVPh7ODxthAsDOyMutlJdXBDrZqWpK97k7yVfkffcXuzOHyb/Np/BQYETC8BRTuNXO7Imj+py20eDDGBK8yDT7qCkvI1SClPHM8W5jV3C/fFzM8hkrQq8OS8icwozfruHF/V1NW4jER4N3GMNsgVvbxnE3e/Z3tp6dtCwnu365gxpfII8V+w+0Lo2mbj7z4Qud9Gw4b8ilZO0ayme4GB0X3MdEJ8Xbi/EYwX1smMfd26sxMKjasILSzA2sajfiH6nu7I4pOHdvo8QT6K8NR9Zz+z3bqGnups47OMCe/cEK/7iYgg1NTHd23u51JStY6V/G2gXtvrQF23FLqQejGTA87C0oCkxHCPL5Wo+rhFQHyVs3U5wZnKZwuZPsw/kUfDae1OHdl72j3tVh9PqnL/UpLykuZpPPi1uSW2//dnP8RCcV1x1NFBSE9c2tm3HPysFpA+P9jXz/gaLAQ2Zx1rB2t+Ocmk3JSxupOAU0G3hKNlJkn8vklrkT7m1sD+atoWYHu3Y5yXLY4QoX8z/Pp+DtYH85VUHRpgPMmDY+GOyNwjHJTdEWcF5lA2w4rh1GQcEOstPC++YosuZCwdrNJIduL49i/OyTbN9ZEXgArbmOkuU38VSPKiVyO7bxuY9PE4eRMMgKzQZ1+/fQ2ZkcANsYHCM3U1QyHkdKIK/O7AoKNnjb3rburK1bxAHDs3lsSR1PPVlMXXNfzt/dXV+iaYdu6jtSWYIiXkN74qz2q3CRzueRto92/z0XTR9wvxN8dWpzHSUF+Rg3OcOmObXoPuZIGevCvWUzOB0kAAlp4xm2IZ+dE4Pn8+7y6piCc/dGthwNnrdOVbK9oJi6s/py/J6LwUAXiHew8OnxuJc8QkmbyYw2su77KSN+s4AJGelc/1ApXOkIfXuyZy/mMdtGZmekM+HmNdQNa/2WUrVzJe5Tbp7/QdjT4MEnK0fPW0fWsUcDTyQ+VIyR3PHbTXf77jdDXTy+aS5NhTeRMS6d7//YTdrL68jth9ePJWTdy6oRe7j72nQybsijNG4MDpo4bQDWVBbm30vTplsC9bDUTVr+6tZb4lYHzhsMCAWMPTGKOT/NxfP8VDLGZXLzhjqS06yc/LzjlAP71CcoSHVz/8RAHg9e4iLUGt3VzZUuFsYVMTsjj73elmyPZ7ofcjNTw/axmlfGulk+LZ2MibdQ6L83EDCe2EPRVg+erQuY0O5tBh3qjlGMaam74dmsynfg/nGgfLcWNrEw+IUqYp13MIZhnucCT9jO24l96WrmdDz7AZXsetZNw/6VzMhozefSEm+gHV9dRtLe+7g+I52Mac9xLNnFGBuAHecN2bifzGRCYfBp2uFjyPhHyB4XPAnHjcKRCcNcqSQH99ajMvSkDiPWRVf6py/1LS/JOL4/EmOsKzDvDbo/fqKUMm8Da68s44HJLX3zTt7Ic2AFrOmL+fn3a8mfEXjrwj3ukax9ODDFK2HiE7w+r4nCWelkZExludvBK/m5raP6aS6Sq1YwLSud6x8oI/mlJ5g+HIgbxR2vriN1f6C/TPjhRpruepOH01vD6JS0bIzvjSctWJaEq5w4/C4cqW1HqJLH5ZDsD5/7aWX0gnUs9G/k1mAbuMe+0uELUHcinhPaVN5cVuXW8vyN6WRMvJHCEyNJaz9C3poqqc6RMNkZCghS0sZDoosxyW1K1bGtO8nfMtawtqSuD+fv7q8v3bdDd/UdRVkiXEN75Kz2q3Z57up83s320e6/x6LoA6nfrOX5H2SSkXELO+3LWDWrs+A6ipjjSgfZ/lFkjA2WbagD51iDLEeUd62HZ7Pq1RxOrg/kdcIPN2M4x3f7rNRXzdLU1GT2dKNPPvmEkSNHdvi8tra208+j0Zdt5UJg4F49kSPZ+1kUmusZuDWY/Ot1gYvm+chw8+LkCqbse7AXAXqXiVJVmMeeK5/h4cx+ugEYvHU+//CDjO6fFOUs8vzyNgoGrWPt9AvqT7ycXZ6d3P6Slf9xof3hm27EUltfkGXpa786r/qll5IlU/HccSjsOnp+CkyTuJODi3p8C7eD2tpaLr300l5v368jugMGDKC5ued/iqy5uZkBA2JzcFkCDE8xu9x3kh3e57111JGEfWiXm51bzQaekh0cnJfdj0Eu4DvAjrcd5DjP/WlTzoFTbkq2JZHdX19yYkGzD/fb20i6wXUeBBP9KJba+kIsS1/7Vaz2y6/A8ToPKZd09wDlV6Nfo8uEhAQ+/fTTHgW7zc3NfPrppyQkJHS/slyQqgozmXBPGWk/nds67+foejJuWMPJ+6bgOM9ucwRUUjgxk7vLHaya3ff5zW3YxjD+ys3cfsOa6P7Ms8QM7+48Mm7ciO/BB5l8vn7B+6p5S1maMZVC/4MsmnR+XBj7Qyy19QVZlr72qxjtl2df4I9a3F+Sytys5HOdGaCfpy4AeL1eGhoaOHPmTFRpDRgwgISEBOx2fV8SERERkVZ9nbrQ768Xs9vtClpFRERE5JzTxFgRERERiUm9CnQtFgum2eMZDyIiIiIiUTFNE4vF0qc0ehXoWq1WGhsb+7RjEREREZGuNDY2YrX27Yn1XgW68fHx1NfXa1RXRERERPqdaZrU19cTH9+Dv/ndiV69dQGgvr4ewzBITExk8ODBfR5aFhEREZGvN9M0aWxspL6+HqvVSmJiYp/S63WgC+D3+/H7/RiGodFdEREREekTi8WC1WolPj6+z6O50MdAV0RERETkfKXXi4mIiIhITFKgKyIiIiIxSYGuiIiIiMQkBboiIiIiEpMU6IqIiIhITFKgKyIiIiIxSYGuiIiIiMQkBboiIiIiEpMU6IqIiIhITFKgKyIiIiIxSYGuiIiIiMQkBboiIiIiEpMU6IqIiIhITFKgKyIiIiIxSYGuiIiIiMQkBboiIiIiEpMU6IqIiIhITFKgKyIiIiIxSYGuiIiIiMQkBboiIiIiEpMU6IqIiIhIzDFNU4GuiIiIiMSeM2fOKNAVERERkdhy5syZQKDb3NyMaZrnOj8iIiIiIn1imibNzc00NzcDcNFf//rXc5wlEREREZH+ZzE1nCsiIiIiMUhzdEVEREQkJinQFREREZGYpEBXRERERGKSAl0RERERiUkKdEVEREQkJinQFREREZGYpEBXRERERGKSAl0RERERiUkKdEVEREQkJinQFREREZGYpEBXRERERGKSAl0RERERiUkXnesMiIiIiEh0Li+efq6zcM58lFPS4200oisiIiIiMUkjuiIiIhJTGhoaOH36NIZhYJrmuc5Oj1gsFqxWK0OGDCEhIeFcZ+eCp0BXREREYobX66WxsZG4uDgGDhx4rrPTK2fOnOHTTz+lqakJu93e5XqLG9exvfRjIBAgYwIWS+h3E7AQ/H/wcywWMC2ty1s+p912HdIbECE9OqZnGdD5553sxzRblluCiy1YsDDTlchayx29rMUATV0QERGRmNDQ0EBjYyMXX3wxAwZcuCHOgAEDuPjii2lsbKShoaHL9bbv+TOW8A8sna9nCf03PJhsu7qlw7aW4IeWtmta2m0XlrSF1mA29HkULG3+25q5HWX10SUQwYXbC0RERETCnD59mri4uHOdjX4TFxfH6dOnI65j0jo1I3yWhkn7n83AP9MMrWiGrdCyrUn7D802n2J2knZL0qElZuDnaGaNmG3zF9ouys27o0BXREREYoJhGBf0SG57AwYMwDCMiOtYwoZNLW0HXkM/hI/oWizBkVpLu3XaDvbS+xHd4H7ar9ghY63bWiydbNey+z6Knd4gIiIiX2sX2oNn0eiuTGaXv7R+Fs2IqWm23763I7ot++k6P+1/NMN2HhoVDhtl7gsFuiIiIiIXqFieo9sPA7oKdEVERES+Sl/4v+i3tC7MObrf4Jqr4hnRJj3N0RURERHpX7W7WHbvK1R0/XKDqHnL1rC27GTklf76Dmsf2UVN33cHRDFH95Iknn42A/emawP/8v8ffuIadG7n6E6+hCfmX8K80G7O3hxdvUdXREREvrZqKw5AAriPncbhHHL2d/jtSTxa0H/JdZij2yY4HMryB0aSdfGnFKzx8Man32D2zH9i0S2j8H5wjIITrauHRoMtYYm1Sc/S6cfhc3FNzLDPLZ3kJ7ju3j8x7XeW0GLTNINBrSU4KmzptxFdBboiIiLy9XTmjxw9NJq5dyWybW8lp53jCYS6J/n31UXUZ47iP9/8LX85M4h/yX2MH00YBt53Wfsa3PHIBOwAH/4rDxSP4OlHJrRJuuaNH3F07KvMuqIlvSf5a86rzBr+LmsfP870jbeS0g9FsBAWELYPKp3fwXnplxzZ/CFv/GEA0MQbGz4h+bFvY08Fyz4Ykf3PFEwfyoiBYHhP8bN1NbxxAh59+mrS6uvhe4mMuBiMOi+PP/Mnfm+BpOsvJ//7Q4LbnObn62t58yQ8+uQYMr78HGvSILyH/5Oqkf/C6NoPmPcLgG+x7oVLsP9/f+C2uu/y65sv4t0Ha1kTynbrHF0z+KtFD6OJiIiI9FL1Yf49OZVRV1yF82M3R73hC//IwT99j8XrXuXlx6fi31nM0aZzldGuRZyj+10rdr+fiv9o+cQE86+sWnmUp/eBeeXlvPiDIfgO/he5j/8X5V8M4Z67vxtKY8SlFn69poKZr32K99vf5PbvA//8XV6YnkDDoT8xa8WfePcLG3ffmRQagf3WoC/4+ZpK5v0iyihVc3RFRERE+tsXHP29m5SrRzOI7zHWeZx/P/LXsOXfY8rk0QwaAHz7Mi77wsvpfpjH298iztGNDw/zvkNBwbW4N43HvWk82+aDxWEj2X+aN7ad5K//7eXpAw0Y/xDP7OAWnmM1vP4nC8ff83P87wNIsANpg0n+vIE33viM4//9Gc8ebMQYPohbglNr/1TzZ976s6VNvropgOboioiIiPSrpiqOHhrF1TMHATByzHjqX3+fv06+gW+f46z1RMQ5up99Seufm/gLixb9BSzfoWB9Mnbg1uEXQ+Ignvr5NTwVWu9zkkPptb5FocWt/3AxDPkGK14dy4rQp38nuc3ILGGzdaMog+boioiIiPSfz4+6qaCKiod/xJbQp4M4WHsDN43sZuMvo3s92BfNvc9ftCLO0a35OyenD8VxLbxxoGPg+e5nzSzynubBR2v43xYLphkYXTWB5dDpWxfePdXM/V4fi5/w8L9pXd9isfBIWK5atrAOuBiIXF+aoysiIiLSb05z9PdVpNy2mpc3vhr6t3QiuCv+GHnThCHYP36fo/8NnPmc/zz6fqerDRkyjKP/u4rPAf56lPf+0t9lCIg4R/c/Pbz754vImPV/syh9IDCQtGwbI75xBsMHdQd9HLcP5YG5w/i2OZC0H1zBLx79LqPbJNj2PbrHf9/IcfsQHpj9TUZg5appl/OLZUn8S5sR2MBcW6/fZMTI4VwD/F9TEkgZ1GkBzuocXY3oioiIyNfL6Ure+6+rue7etq8TG5k5lcSVh6mZManrbQdexfTZbn76zI94a8C3cUxI5TudrPZt1w9xvvAKy+6FQf80Cee/dDeu2TuhEVA6ztE1+TsFr/4fuP0fmbHAwex7gC++xHPIw2O7wGL+H9aW/gtLs/6JnVlAUxMHf11LFTA9lGC79+j+wcO6vf9E3oR/5JfXAU0GB3d/zH9aYFpoz4F8vbb3FBPu+CYvvJwIDX/n/5wCa8cChL1/N1ieDu/07UP9mLH4h6FFRETka6e2tpZvfOMb5zobkf2pmKcKvuCOF2fQ3QwJgL///e+MHNm65uXF00M//8OuvFB0a7G0vLe29ffAbNfWqQXBBWBa2kw5CC5ou12H9AZESI+O6VkGdP45FkbcmMz/dFl4a4mHV8OmTLRGt5bQfj7+fxeHyqvxs20AAAKfSURBVPtRTkkUNdaWpi6IiIiIfBU+/FceWPUO9ukTogpyo2Hp8pf2H4eNzlo6rt7xDQe9/ctogQ9Cn7c393v868Rv0FBzmrc65C8sjX4a0dXUBREREZGvwhW38vLGW/s1ydBbCiA4Mtryefg6tE5wCJvnENoybD5s+Dzb3v1lNEsoV5idRKvb/siEbWEjvWbb/IW2o3/m6GpEV0REROQCFfE9usEfwkd0LZbgSK2l3Tod5sX2dkS33ftwO2a4w7Zn8z26CnRFRERELlAd3qPbyQrRvNUg9IKFNht2fOtCh+1akw6O47bsp+v8tP/RDNt56C0SLbvvIwW6IiIiIheoC26ObsT89f8cXQW6IiIiEhMs/XGv+zzTXZkivke3zc8tw66tQ6Vm2Aqm2X673o7otuQqyhfhnuX36CrQFRERkZhgtVo5c+bMuc5Gvzlz5gxWa4c3z7ahObqRKdAVERGRmDBkyBCam7+Cv7v7FWlubmbIkCER19Ec3cgU6IqIiEhMSEhIYPDgwXzxxRcX9MjumTNn+OKLLxg8eDAJCQldrjdnyndjeo7uLa7E6BKIlLb+MpqIiIjEkoaGBk6fPo1hGFxoYY7FYsFqtTJkyJBOg9zwv4z2ddObv4ymPxghIiIiMSUhISHiSKh8fWjqgoiIiIjEJE1dEBEREZGYpBFdEREREfn/261j1IiBGICiGpH7H86tfYcBV25kpwuG9TbZYkG8B0Joqil/S0IXAICWhC4AAC0JXQAAWhK6AAC0JHQBAGhJ6AIA0JLQBQCgJaELAEA7VSV0AQDoZ993oQsAQC/HccS6rpFzzqiqb/8HAAA+UlUx54xlWSIz42fbtjjPM67rejsR8bLvnt4AAOA/xhiP933fJyIiM2OMEZn5N7/rZOVrPSo3twAAAABJRU5ErkJggg==

Ważne kwestie przy umowie zlecenie

Umowa zlecenie, znana również jako umowa o świadczenie usług, jest jedną z najpopularniejszych form umów w Polsce. Jest to umowa, w której jedna strona (zleceniodawca) zleca drugiej stronie (zleceniobiorcy) wykonanie określonych usług za wynagrodzeniem.

Podczas zawierania umowy zlecenia istnieją pewne ważne kwestie, które warto wziąć pod uwagę. Pierwszą z nich jest wysokość wynagrodzenia. Strony powinny jasno określić, ile zleceniobiorca otrzyma za wykonanie usługi. Ważne jest również ustalenie terminu płatności oraz ewentualnych dodatkowych kosztów, takich jak materiały czy transport.

Kolejną istotną kwestią jest określenie zakresu usług. Zleceniodawca i zleceniobiorca powinni się dokładnie porozumieć co do tego, jakie usługi będą wykonane. Warto sprecyzować zarówno ogólne cele, jak i szczegółowe zadania, które zleceniobiorca ma wykonać.

Umowa zlecenie powinna również zawierać termin wykonania usługi. Strony powinny uzgodnić, kiedy zlecenie powinno zostać wykonane. Termin ten może być ustalony jako konkretna data lub określony czas, w którym usługa powinna zostać wykonana.

Inne ważne kwestie, które warto uwzględnić przy umowie zlecenia, to odpowiedzialność stron oraz postanowienia dotyczące rozwiązania umowy. Strony powinny określić, jakie będą konsekwencje w przypadku niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania. Ważne jest również ustalenie, w jaki sposób umowa może zostać rozwiązana, na przykład poprzez wypowiedzenie umowy.

Umowa zlecenie

Podsumowując, umowa zlecenie to ważny dokument, który powinien być starannie opracowany. Warto uwzględnić wszystkie powyższe kwestie, aby uniknąć nieporozumień i konfliktów między stronami. Pamiętaj, że umowa zlecenie powinna być sporządzona na piśmie i podpisana przez obie strony, aby była wiążąca.

Wady pracy na umowę zlecenie

Umowa zlecenie, znana również jako umowa o dzieło, jest jednym z rodzajów umów cywilnoprawnych, które są powszechnie stosowane w Polsce. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia nie mają takiej samej ochrony prawnej jak pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Istnieje wiele wad związanych z pracą na umowę zlecenie, które warto wziąć pod uwagę przed podjęciem takiego zatrudnienia.

Jedną z głównych wad pracy na umowę zlecenie jest brak stabilności zatrudnienia. Pracownicy na umowie zlecenia zazwyczaj nie mają pełnego etatu i nie mają zapewnionego stałego dochodu. Mogą być zatrudniani tylko na określony czas lub na konkretne projekty, co oznacza, że ich zatrudnienie może być niepewne i niestabilne.

Kolejną wadą jest brak ubezpieczenia zdrowotnego i innych świadczeń socjalnych. Pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie nie są automatycznie objęci ubezpieczeniem zdrowotnym, a także nie mają prawa do innych świadczeń socjalnych, takich jak urlop wypoczynkowy czy wynagrodzenie chorobowe. To oznacza, że muszą samodzielnie opłacać swoje ubezpieczenie zdrowotne i nie mają prawa do pełnego pakietu świadczeń socjalnych oferowanych pracownikom na podstawie umowy o pracę.

Kolejną wadą jest brak możliwości awansu lub rozwoju zawodowego. Pracownicy na umowie zlecenie nie mają takiej samej szansy na awans lub rozwój zawodowy jak pracownicy na podstawie umowy o pracę. Często są traktowani jako "zewnętrzni wykonawcy" i nie mają dostępu do takich samych szkoleń i możliwości rozwoju, jakie są oferowane pracownikom na podstawie umowy o pracę.

Wadą pracy na umowę zlecenie jest również brak płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracownicy na umowie zlecenie nie mają prawa do płatnego urlopu wypoczynkowego, co oznacza, że nie otrzymują wynagrodzenia za czas, w którym nie pracują. To może być szczególnie trudne dla pracowników, którzy mają rodziny lub inne zobowiązania, które wymagają czasu wolnego.

W związku z tym, przed podjęciem decyzji o pracy na umowę zlecenie, ważne jest, aby rozważyć te wady i zastanowić się, czy jest to odpowiednie zatrudnienie dla danej osoby. Warto również skonsultować się z prawnikiem lub doradcą zawodowym, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje i zrozumieć swoje prawa i obowiązki jako pracownik na umowie zlecenie.

Wady pracy na umowę zlecenie

Obowiązek zgłoszenia umowy zlecenia do ZUS: Ważne kwestie i wady pracy

Artykuł omawia obowiązek zgłoszenia umowy zlecenia do ZUS oraz omawia ważne kwestie i wady związane z taką formą pracy. Zgodnie z aktualnymi przepisami, pracodawcy mają obowiązek zgłoszenia takiej umowy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Artykuł podkreśla, że brak zgłoszenia umowy zlecenia może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych dla pracodawcy. Oprócz tego, omawiane są również wady pracy na umowach zlecenia, takie jak brak stabilności zatrudnienia i brak pełnych świadczeń socjalnych.

Kazimierz Olszewski

Jestem Kazimierz, ekspert i pasjonat związany z witryną internetową Podnosniki Uslugi - Twoim portalem z przepisami i prawami pracowniczymi. Moja wiedza i doświadczenie w dziedzinie prawa pracy oraz przepisów dotyczących zatrudnienia pozwala mi pomagać innym w zrozumieniu ich praw i obowiązków. Dzięki mojemu zaangażowaniu i profesjonalizmowi, staram się udzielać klarownych i pomocnych porad, aby każdy pracownik mógł świadomie korzystać ze swoich uprawnień. Zapraszam do zapoznania się z moimi artykułami i poradami na stronie Podnosniki Uslugi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Go up