Wynagrodzenie netto w umowie zlecenie w 2024 r: Co się zmieni?

Wynagrodzenie netto w umowie zlecenie w 2024 r: Co się zmieni?

Wynagrodzenie netto w umowie zlecenie to jedno z najważniejszych zagadnień dla osób pracujących na umowach zlecenie. W 2024 roku planowane są zmiany dotyczące wysokości wynagrodzenia netto dla osób pracujących w tej formie zatrudnienia.

Nowe przepisy mają na celu zwiększenie wynagrodzenia netto dla pracowników z umowami zlecenie. To dobra wiadomość dla wielu osób, które pracują w tej formie zatrudnienia i liczą na większe zarobki.

Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszamy do obejrzenia poniższego filmu:

Wynagrodzenie netto w umowie zlecenie w 2024 r

Wynagrodzenie netto w umowie zlecenie w 2024 r jest kwestią istotną dla osób pracujących na podstawie tego rodzaju umowy. Umowa zlecenie jest jedną z form umów cywilnoprawnych, w której jedna strona (zleceniodawca) zleca drugiej stronie (zleceniobiorca) wykonanie określonej pracy. Wynagrodzenie netto w umowie zlecenie oznacza kwotę, którą zleceniobiorca otrzymuje po odjęciu od wynagrodzenia brutto wszystkich obowiązkowych składek i podatków.

Wynagrodzenie netto w umowie zlecenie w 2024 r może być różne w zależności od wielu czynników, takich jak wysokość wynagrodzenia brutto, stawki podatkowe, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz ewentualne koszty uzyskania przychodu.

Wynagrodzenie brutto w umowie zlecenie obejmuje nie tylko kwotę wynagrodzenia za wykonaną pracę, ale także inne składniki, takie jak diety, premie czy dodatki. Wynagrodzenie brutto jest podstawą do obliczenia wynagrodzenia netto.

Podstawowym podatkiem, który jest pobierany od wynagrodzenia netto w umowie zlecenie, jest podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Stawki podatkowe zmieniają się co roku, dlatego warto sprawdzić obowiązujące stawki podatkowe na rok 2024, aby dokładnie obliczyć wynagrodzenie netto.

Obok podatku dochodowego, zleceniobiorca musi także odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Składki na ubezpieczenia społeczne obejmują ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowa dla wszystkich pracujących w Polsce.

Warto również pamiętać o ewentualnych kosztach uzyskania przychodu. Są to koszty, które zleceniobiorca ponosi w związku z wykonywaną pracą i mogą być odliczone od podstawy opodatkowania. Przykładem takich kosztów mogą być koszty dojazdu do miejsca pracy czy zakup niezbędnego sprzętu.

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABEwAAAHfCAYAAABKy03wAAAACXBIWXMAAAsTAAALEwEAmpwYAAAgAElEQVR4nOzdfXRUVZov/m/lhWBImaQbDAk9AkGJTbeoENsWFRMF59egEa8GvAItc2lexPYOjQispQgIfZe8yDBXUQGZi03CUqIDgugoSGIQaCUEzUjagMTANAkRxhArREJSVb8/TvbJedmn3iuVSr6ftaKhUnVqn5c6dfZznv1sG5YddYOIiIiIiIiIiFQxkW4AEREREREREVFXE6f9x90DkyLVDgqBT083RboJREREREREPRr71dFN26/WBUxKHh/a6Y2h0LG9UB7pJhAREREREfVo7FdHN22/mkNyiIiIiIiIiIgMGDAhIiIiIiIiIjJgwISIiIiIiIiIyIABEyIiIiIiIiIiAwZMiIiIiIiIiIgMGDAhIiIiIiIiIjJgwISIiIiIiIiIyIABEyIiIiIiIiIiAwZMiIiIiIiIiIgMGDAhIiIiIiIiIjJgwISIiIiIiIiIyIABEyIiIiIiIiIiAwZMiIiIiIiIiIgMGDAhIiIiIiIiIjJgwISIiIiIiIiIyIABEyIiIiIiIiIig7hIN4DIaEymHXunXK/+u+GyE0P+79douOz0+trM1ASceupXusdsL5Srv++dcj3GZNp1f5/1/hlsLL8QZKs7Z/nhIttu+6odGFtwMkItIm+4z4I3c0RfbLj/Wt1jiz45i5UH64NabrSeB4giwfidDwDVDS0Y8vLxCLXIM557FdG230IpMzUB+cNSMGbw1aZzfVFlA47WNfv0PSKWs/CO/kjtHas+vvJgvbocKzNH9EXqVbF48d4BuscbLjux8uA57Kt2eHy9lYV3pOmW2VP2KZEnDJhQl5faOxYzR/b16ctn4R1pndAiIiIiIupJRqYn4sV7B5iCJFr5w1KRPywVM0f0xdiCb1Hd0CJ9nizgJCy8Iw0L70gzBfBTe8cif1iqKdCvldq7PYhyr/83ADJTE0wBGCLikByKEsbou0xmagJmjujbSS2iaLfwjjS4nx+h++HxQ0RERDIj0xM9Bku0MlMTsHfKddJr15HpiZbBEq0X7x2guxHYcNnp141B4+u92f7IYJ+fS9STMGBCUUFkmXjC7BIiIiIiCoeN5RdMGSMNl51Y9MlZ6ZDLzNQE6bWrLDCxr9ohXYZsuI5RUWUDFn1yVprN4ssNR+V5aRiZnuj1eUQ9EYfkUNRYeEd/bDx6QVrLxNfsknCPMe5pY5iJyIznASLf7at26GqNUXToqfttY/kFvHjvABRVNmDlwXpdnZCiygZT5kj+sFRdkCN/WCoyUxN0z1l5sB6LPjkLADha26wbcmMcll5U2YAXxwxof9053bJXHqw31dBK7R2LMZlXo6iywXKdMlMTsPCO/j5vA6KehhkmFDU8ZZkwu4SIiIiIwmnj0QsYW3ASE9/5zlRUdV+1w3RTzxgckQ3p0WaWbCw33xjMH5aq/t5w2YlZ75/Bz1Z9Jc022ffdj6bHMlN7eVgjYMP4a33KQgklX4c2EXUFzDChqCLLMvGndsmG+681PXdswUnsq3ZIK99vLL+ARfvOYubIvrpCWKICujFiH8jyVx6sx8I70nSvM965UAqAdaRVWr2/sPCONOl22Vh+AfuqHR7vNMjI1mvIy8cxMj0RM0f01X3xrTxYj5UHz1nOahTqtgn5w1IxJtNuWu6iT87iaF0z9lU7AACnnvqV6QJG2HD/teqdnY3lFzDr/TPq38Zk2tX11b6+uqEFG8sv6I7LkemJKJtxg27ZRZUNmPjOd6b3LJtxg5oGa3xPQAkUnvrfv9ZdzCjpt7WeNwiUbSJL/dUWgvNnvfwlgpzaz45IOz5a1yz9PBjXX6zHyPREU2C0qLLBMo1ZEMea9rXi8+WNbLYbK9qZBMJ9ntHyZ9tsf2Sw7sIbALI3fWO66DceN0NePm5K9TbOpGBcVjiOq1Cdh0LdNlnxRuOxLNte4pjwtG5jBtvVcybQMQOG9vM7c0Rf3X71dg7255jprHOZr7POiHXV7uuiygYUVV70+7vDU9FNmUBmugqmvQvvSDPNwiL2v/Y7LdD3C/Zc5M9sQWI2GO0yxbr483nrzHOYlYbLTum2B5Rj3Bh4aPipTfdv47CX6oYWU9v2Vf+oW8+R6YlI7R2rbidPx05qb3PXruEn6+1rPHcGS3ZcLPrkLDYevYCFd/RXzzucfYeiCQMmFFVkM+aEM7skMyUBZTNuMHWwR6YnYvsjg7Hok15BTUEqLkaNX7DKBc/VGLv1JDbcf63pC1a8/8R3Or44U3vH4sUxAzwGj2aO6IuZI/piY7ld2jH1hzHIo308f1gKsjd9o365h7Ntqb1jsf2RTMsvfHFBtK/aoaa8+iN/WCpevDfDMsgiqsovvKM/xm49iaN1zerFrLZN+cNSkdr7jO7CcGR6om7f5g9LNa37mMyrTceHLxftmakJ0kr6IlgQyHr5Y2R6IvZOvd7U9jGZdozJtPu0Dt72rTobwci+mPjOd6aLTqsOkXhdoMG5UAvkPBPIttlYfsHU2cgflirpbKSY/m18f+NyxBSW4T6ujPw5D3V224K1Yfy1pv0rZsBI7R2H6oYW6Wd84R1pGJNpR/amb0yv9feY6QrnMm9tF+0OxfdaqATT3jGZdmwYf630OFVnQIE+KBWq7ROOax6rwL1YF38+b51xDguGcZkAUN1wRfdvc8BE/3erxzJTE3xqn3HdAaD6onymnszUBHV4Tzil9o4zHVdW52GirohDcijqaDMtwj0zzphMu8eTuq/FtKyIuwYyqb1jdXfsZF68N0P9veGy0+eCXSI4EQxPrzcWOgtn214c43mKP2FMpt1yej9vfPliVy5YOy4KZR0B45Ay48WVmDJQ/xz9xU91Q4vl3S2t7Y8MNh1bR+uadXeGA1kvX4jXePps+LKP9071LcNDmXFAPxtBZmoCtj+S6fF1sovbSAjkPBPItpF1CIzHpPwY1P/b2DkGYLrz7E0gx5WMP+ehzm5bsDzt34V3pHmcWlRk0GgF+nmK9LnM17YbM8kiKdD2itlTfDlOtVkDodo+ob7msQqWaKX2jpUG12U66xwWiNTesdLtqx0i42uQoOFym+kxX16rzUbrWJZ1RsyL92botru/GVS+mjmyr2UAkCgaMGBCUUdby8T45RTo0AFvlJRW85epKKYVLGPhMCOrYQeZqQm6L31jG0VWhWzZ3mYd8oWoDi/b7sYLlHC1Tdbp1Q450b5/w2WnknL8yVnpBYSoNK/9u3idt+UDIu041fJ1xrbK1lPbqZBd+PlyQfPivQNMF4MNl526YEmg6+ULq4sjsX19YVWxXwxjk7VRe6ds5oi+0osxX4fjaNtr/JEd76HIRvD1PBPMtjEu33iMyY5JWfaAlvhcieWH67iy4ut5KBJtC5YYCuGJ1ewY2g50sMdMpM5lgPJZlp3PZOvtT4e+uuGK9PNt1XH29TMeTHutggviXKTdD6Kd4dg+obrm0d7U0S7buO99mQlR+3rja0N5DgvUhvvNWUENl53YeNTzcq2yP4y87beR6YmmIUaAUhhWRmQeCQ2XnVi0z/8sXF9Y3hi8igMdKDrwSKWosLH8gu5u2cI7+mNftcN0B23lwXPSL4xgTHznO/ULeuEdzableyum5Y0YM5t60Dy+G9BXTwfMd1RHpieqF3Ibj17AmMFXmy5IVh6sN42RD3b6uKN1zWrK98ajF0xtN144hKNtsvHC2roAiz45q9xpHdlX3YfazoHxjpxVYEoZY92GosqLugvQjeUXTGN1tceDMma3I6gnLtqO1jVjTKZdehEh0tYbLjulHTZvF1/5w1Kld7lmvX/GdPEc6Hp5I6u2r/0cbTx6QZr2bVwPI+348o3lF7B3ynW6Zcwc0ReL9imdCtlFs/bYWHnwnNc2yI4FZTiE58ydQPhznglm22w8esG07PxhKep7jxks7wyNybSryzdmChiPyXAdVzKBnIc6q23B0tYKabjcZtpvDZedyN70DaobWlBUedHUfk8dRMC/z1MkzmVqOwyfZW3tA+OsIL7MCKJdjjFYZDVbiKzAZ6jbK5s9pbqhBWMLvlWP1ZUH6zEyPVE3DCXU2ydU1zyy9dHWgTHOKGOcTcZKZ5zD/PXivQPkN2/2yQO5oZaZmoC9U83DT2XHOKAcB8YMtXC39Whds183LIi6EmaYUFTYePSC7uJWpHDqnlN+wWNhq0CIE7wgG1ca7PLFF3jDZSeO1povyLSdNtnftRouOzG24KS0oye7AxnMGFLtl17DZadp+abCZ2FoW8Nlp+kLfu+U69uL5KYhtXcsjtY1Y9b7Z3xO/ZYRd6GN7fTWbtm6iosqq7vX2rtlsjuyni5oMlN7SdP0rQqHBrpenmSmJpj2vbGYr1Lsz/qiKbV3rDRdWtthEZ1EozGZV0vbIApaatvg7x1FcVxpVTe0BB0s8ec8E+y2ka23UpMiFpmpCZZp/SKgKUvZNy4vHMeVFX/PQ53ZtmBp96Gss15U2aC2W1Y4Ugj2mAE6/1zmqe3GthhnBQn0ZkBq71jT0D4AHrNOZMsItL1WGUDG/Xq0rlm9iRLq7RPKax5Z1ou2bcYZZTwNUfa0HCD05zB/yL4XAOXc5FO9sRRfh+nIPy9Wx61yzfWt9DUvjtEH/mVZP6HUcNmJsVtPMlhCUYsZJhQVRAfLODe91sqD9RgzOLTTlBkDMLJxpaFcvoy/dTeUYoepQWeQeGPcFr6sSzjatmjfWVOQQNx9Ev8XFdoDvXsyJtOOMYOv9nt8vBijr72AU4oWn/OY7p8/LBX7vnOYLvy8XbTLOnjai2ujQNfLcxvMdx9lnT1Pd2tHZpiPD3lhPPNnQ7loNrdB9np/htEoBUPNd/hlxWb95c95JthtAyjHkTFTzVs6vOiIyAolyorthvq4suLveagz2xYsb983vh53oThmOvtc5qntL947wGMmaepVgdVF2DvVXDvEasiSlWDa6+u5M1TvJxPKax7j93xq71i4nx/h8TWpV8X59D0d7nOYr2TfC2KZsu9dX99HNtON1Wtlxy0ATHynWvqa/GGpum2nDN/yPuteMI7WNndKpg1RuDBgQlFjY/kFaUEr8bfqhhYgxAGTaCKKxEb6rqhMONu2sfwCqi+2mKbW1HrxXmWGHu2MGb6STT3oj6LKBl1nQcwYpA34GTsiykVd4AUStbSp81rBrlewPO2HYDPFQp1pNjI9UZq5M/Gd6k6fSSUU6yY6CNrPo+yzYzouB1/ttTZRpI8rT7py28IpVJ+HSJ/Lwkk2G92+akenzroj6ySTXDjPYb4SMwcZHa1rlk6trP279liTBb3kQX9z8GP7I4OlN6AmvvOd5WfMGGhK7R1rGs6nb0uCGujSDmsl6kl4dqaoYswy0T7e08kKberHIkeusxDutu2rdrR/iX+HMZl2NUigvTASM2aIY8XXToRxPPu+agcmvlOtdvi93THbWH7B1KkwXrAs+uQsNlylv2A3bg9f0mXFBZVxW29/ZLApWBTselm3wXznWnZB5ynLSD48wnwBKQvAyYZlBNIG7XvIZvwJdphXoILdNsLGcn0dANmQjaLKi6bCocblmQMm4TmuQiFcbfPlXBLJznBIj5lOOpcJsmGoxrpewZJNTa3UJar2e1nBtFcp/qm/6TMyPdHjeaYztk+gRH0brZ+t+ipkmQbhOof5wqpmyNG6Zozdah0sEc/RtlUMJdJ+To2FdY/WmTM0rOqmzHr/TNAz/hCRHmuYUFSRjeeVPdYTyaeS6xi7HMkZH8LZtoV3pGH7I4PVi6J91Q6sPFiPie98Z7ow95bhYry4k9bj+O5H9cLF13Z7KihX3dBiGjfu7zI6lnVFWk/DOINMqNZL3oYW04WdMQ06tXesdPYEoeGy05S5YRzKpcxikmJ8KfZV/ygNmsja4G1qYzG9rPG4WfTJ2bCO9/Yk2G0jeDueRN0ZT50b4zC3cB5XwQpn22TbSDs8VDa9cWcK1TEDdN65TJC1feZI86wwADxmGVqZOaKvKaAj6hIF0rEPpr2y4MfMEeabDdrZUMK9fYIhy77Tfg8JmakJAd0wCcc5zBdWNUN8PW5kATDtd5FshjdZJp9sWGEkv5sCceqpX8H9/AjdT1fMkiZihglFnVl7zuguBoKtbt5dGO9yimEwxrswkRDOtokLSnEhuK/agX3f/WjKMDG2Q3Yxlz8sFWUzEpSLrJ/kd55evHcAMlMTkJliXVzOSAwns/obIGbUkU/56O2iT0vULDFu15kj+nZcQP5kHpceyHpZkc1Wtf2RwdhX3Rf7vvvRp32+8egFUzaZOGYafnJKt6e2kKTs2Nr+yGAUVaaguuGKTzUsXhwjn54ZMN+pFG3ujHHawW4boKNwoixopL3r6mnmMePnI9zHVTDC2TYRJDTOzlM24wbsq3Z0iXopoThmxGOddS6zarv4/hDn+jGDr9YFzH29u56ZmiDNWD1a1ywNHlU3XPFp2YG2t6iywZTBk5magFNP/Uot0qvdruKxcG2fYClFiTNMMy/NHNFXzYDRnlv2ffejX1l74TiH+WL7I5nSTv2+7xzS4wZQjimxbrLtIqb9FsOLzevSUZB5TKZduj7iJoHV51Nk1xZVNpgKAWvJanWJqYlDPfEBUbRgwISiTsfwC9La992Ppi/KQO/chFq42iardj8m027Z+dFeJIgLGONzxXCejeUXsLH8gvQ53jITjGQFEwVxISQu8GTL9veOkXbqSa0N91+Lo3XNlu3xd72sWHWYPO0b0zLKLyB/WKrPbaxuaMGifR1p6BuPXpDenfXnDqts9gIlO8bq4vti5wRMgtw2gtXxpu3UFlVetCxqaAw6Kplj4TuughHutsm2pTiXdAWhOmY6+1wmXiPLmpCdT8R3gi9Zp1bT4+YPS5VPg1x+wbeASYDtbbjsxKz3z0jrYsjaJKbJDdf2CYVFn9RK10d2Tskflur3tV2oz2G+sDpuPJ1LFn1yVrduE9/5DmUzbtA9R9lX5s/VyoPndPvLalYdb9dUImDi7TNoCpj81MZh79TjcUgOUTchhqJYieQXXjjb5uuFn/GCBVCylaxeLx6fteeMZSdYO62nN7ILbWN1ftlzAi2QOOt987qJISZA6NZLRkwh6Cl4INvnxkyksQUnfeqgKEX2vjVlUHhLj46m1GWjYLaNYDU7hH5aUfnxZ/Xe4TyughXOti3ad9bj67tCTYFQHDNA55/LAGDsVt/a3nDZadmh7UyBtreossHn+iPaYHBX3T5FlQ0+D2/yZUpho3CcwzqDUiPH+3T0Yhp0IoosBkyIupFFn5w1VUcXFdsjXeclHG3bV+3AkJePY9b7ZywvMlcerMfYgpPSi47qhhYMefk4Fn1y1vJOU3VDC4b8369Nyxd1UnwlS0U3XrDJLv4C7dSLgIGRqOwfqvWycrSuWbr8osoGpdK+JCVYNoXlxHe+s9x/RZUNmPX+GWRv+kZ6DHlrQ1foxAYjmG0jGI8vWefCNPTGQ6HEcB9XwQhn2xouO5G96RvTsvdVO7rUzBKhOGY6+1wGdJzPPLV90Sdn8bNVX3WJbR1Me1cerFe/l4zbUJkC9izGFpzUzeDTlbdPUWUDfrbqK+n3rFif7E3fBPwZDPU5rLMUVTao+9lo5cF6ZG/6hsESoi7ChmVH3eIfkaxeT8HLefMEPj3dFOlmEBFhTKYdqb3jLC9Ktz8y2JRirp05iYiIiCga3T0wCSWPD410MygIthfK1d9Zw4SIiEJuw/hr21PGlSFAKw/Wo+FyG1J7x0mL0lU3tDBYQkRERERdCgMmREQUUrJivN5mCln0SW04m0RERERE5DfWMOlGcgZFbspGIiIhtbd/sXgOxSEiIqLugn2y7oUZJt3IzWlXRboJREQoqmyA7QVlusfUq2KlUwzvq3Zg33c/sqgdERERdSvsk3UvDJh0I4xmElFXImYvYFCEiIiIegr2yboXDsnpRlJ6x+ImRjSJiIiIiIg63U1pVyHFkFVL0Y0Bk25m7m+viXQTiIiIiIiIehz2xbofBky6mQlZKUhOYFSTiIiIiIiosyQnxGJCVkqkm0EhxoBJN5PSO5aRTSIiIiIiok4097fXcDhON8SASTc097ZrmGVCRERERETUCZITYjH3Nt607o4YMOmGUnrHYmlOeqSbQURERERE1O0tzUlndkk3xYBJNzX3tmtw98CkSDeDiIiIiIio27p7YBKzS7oxBky6sZ2ThmBgcq9IN4OIiIiIiKjbGZjcCzsnDYl0MyiMGDDpxlJ6x2LnpCGsZ0JERERERBRCyQlKX4tDcbo3Bky6uZv7X4WSx4cyaEJERERERBQCyQmxKHl8KG7uf1Wkm0JhxoBJDyCCJhyeQ0REREREFLiByb0YLOlBGDDpIW7ufxW+nPVLPJiVHOmmEBERERERRZ0Hs5Lx5axfMljSgzBg0oOImib/78GBHKJDRERERETkg+SEWPy/BweyZkkPFBfpBlDnm3bTzzEhKwXrPv8e6/76PRpbnJFuEhERERERUZeSnBCLub+9BnNvu4aBkh6KAZMeKqV3LJbenY6ld6djy1f/jZ3fXMR7VY2RbhYREREREVFEPZiVjAk3pGDaTT+PdFMowhgwIUy76efqyaCkxoGS002ouXgFNRdbItwy8pXL5QbgjnQziIiIiCgq2BATY4t0I7qMQSkJGJTSCzkDk5AzyB7p5lAXwoAJ6eQMsvMkEYWuXLkCl8sV6WYQERERURSIiYlBr16cQZPIGxZ9JSIiIiIiIiIyYMCEiIiIiIiIiMiAARMiIiIiIiIiIgMGTIiIiIiIiIiIDFj0lYiIguJos+FvP0a20r49zo1fXs2ZooiIiIgodBgwISKigP25Mh5/+S42om1wu92A242kWDeeu9GJ//EPnDGKiIiIiILHgAkREQVk0Ve9sOPvkR3ZKYIlbrcbjlY3Fhy1we224eFrmW1CRERERMFhDRMiIvLb336M6VLBEu3P8q8i2iwiIiIi6iYYMCEiIr998UNXCpa4dL//2OpCZWNEm0dERERE3QCH5BARkd9+bI3ce3cES1ymLBO43XDDjR+vRLYILRERERFFPwZMiIgoahiDJKZgSXvABHADYNCEiIiIiALHgAkREXV97YEQqyCJ7jGw4CsRERERBY8BEyIiiqjf9lP+/9fzFk/QZo7IMkqMgZP2HBMiIiIiomAwYEJERBH1277K/6UBE0PmiKdgiVr8leESAMDpuvM4fU7ZqKNvGRaSZZYeq0Rp+XHcdP0gPDD6VunfQ/l+3YXYLilJiRh+/aCAltHY1Iyte0oAAFPH5yA5KTHg5Xx1sgaA7/vpdN15bP2gBAPT+2HquJyA3peIiCgaMWBCRESdYk02sPkk8DcfZ7DJuMqNN0bZ8P997PIyJMdQ16Q9E6Wn1jC578mlONDeQReenZ6P56bnB7Xc03Xn8Y9PLlX//fmbqzD8+kGYueJVbP2gRPfcj9Yv7fFBk9JjlbrtJfx0aHtAy8tfuErdrxebLvm9P4PZT7f9/hk0XmpW/82gCRER9RQMmBARUaeovAiszQZ+94n357rdbiy9CfjorMtiSI7L4/Acf5JMtn5Qot651zpddx6NjksYPnQQAOWufjR0FEeP+BUuOprxn9/WhHS5IltFuNikdKCTkxKR3CdR16EOxjPrtqgZEFoVJ5THhg8dhOSkPnjq0fFdOigzsH8/3H/XrThQfjwk20YbBPuqfVv4I9D9VHqsUvea03VWY+eIiIi6n5hIN4CIiHqGf/tWmY547i/1jxedVn4Et9uN+9KBX/QB1n7tkmSTeA6W+Fv49XTdeRw4Vqn7qThRg4Hp/dB4qVl9bOaKV/Gb3y9AY1NoAgPh8tz0fKz507SQL3dg/37q78l9EtV/r547DdtXLQjZ+3x1ssa0P07XncfwoYPU/fH+gSP4xyeX4j5JBkdXMTC9H4pWPoM/Pjo+JMu7VrP9fz8+x+/XB7qfbrp+EJL7dAz/GT3iV34vg4iIKFoxYEJERJ1mXpkSCDG6Ol75vwh6DEtx40+fO3UZJcahNx5/98Nz0/PxzbvrdY8NHzoIH69finMfb9FllfzntzVY8UZgQyqi3cD0fvj8zVXY/uIz+PwvqzEwvZ/3FwXg4/VLsf3FZ3SPTR2fg4/XL8U3767HjdcNUh8/cKzSNMyku/riL6uVbf/mKmn9mHBJTkrE5+3v/c2767t0Vg8REVGocUgOERGFhcgk2fwt4GhVfj/bDMwvA+zxwPTrgOnXdzz/6nigqEbJKln7tTkYkp8Zi1+l2vD8kRYvgROX32216vwnJyVi9dxpuk65bLiItpAm4LmYprEwqnjtwP79dO3QFm0FfCsYKpZd4WXIhqzwp/b9brp+kLSo6MD0a3CxqRmnz533KWBSaqilInjrdCfbJVE1KPtp8R/yMXHRavWxihM1wDjld7Fe2m0l1uum9n/L9p8v7dNuH2/7Qrt9z/gwhMW4r2XbPzkpEcn2PrjY1IzGpmbLoq/abW61H63e23gMCin2Pki298Hpc+eV3yXLDOQzINon22+y9mnbaHVsWe1nq3UjIiLyhAETIiIKi83fAktuAv5jDPAvlcA77cNufpkMvDFKCY6M+lAJpojskT8Ns2F7bizWfu3E9mrlsdv72fD0cCUF5X8fvCyfSthY1ySE62HsHGqDEafrzmP+ui14/8AR0+uMhVb7j52mqwXx0fqlOF33PZ75ly1ovNSMZ6fn46lJ47F1Twn+sqdEWoPk/rtuxRuLn9S1qbGpGSve2I5Xtn/gdV1eefsDPPOvW3SPrf7nadhV+oWuRkZyn0Ss/tM0NbtG9jpfCsnKip4CgRc+BczBlK9O1qDiZA1ue1w/3OSj9Uux+9Mv1O3y0fqlHtuktfG5Oeq6lx6rxIzl63HGUMPlrluGoWjlAt2+qDhZgz8sf9Xn+jG7S49g/rotpmUDwB8njsPqudNQcbIG981Zqjt27rplGD5e37EeVseAcT8arRqExRUAACAASURBVHhju6lA8NRxOVg9dxqSkxKl29W43xubmvHMui3STB9vn4Fnp+fjpusHYcby9Wi81KxbL0/b8v67bpV+5gDr/RyKwsdERNTzcEgOERGFhaNVySaZ+ClwXwYwoL1fuTZbCaCs+xvguKKf5Wbt10786fM2LLslTnm+240ZN8Rh499a8T8+/gn/1eSSBEvkdU3CRRSBbWxqxm2/f0btuN1/161Y/c/T1Of9eXMRZq54Vf23sdhmaflxzFzxqu7xFW9sxzP/usWyw/3+gSN4+e09usfGzlmqdpST+yRi43Nz8MeJ46Svv9h0yfTYM/+6xdRpbrzUjBVvFHl8nS+MHfW7bhkW8sK5g9qzXoxefmuPxyDS/Xfdimen5+P+u/TDW5L7JGL0LUqdjt2lSq2UM+fO48brBmH7i8+otUQOHKtE/sJV6utKj1XivjlL1X13/123YvuLz+Aui0yL03XndYGYP04cp9tvIkPiYlOz10Kt2mNg9T9PU5fTeKkZM1e8apmNceBYpa42CqAUQRbHmGy7ajU2NeM3v39GDZaIz4CoefLnzUXIX9iRDWRcj69O1GDiotXmz8axStz2+AJ1Wxr3U2PTJekx/uz0fCWTpH8/3d9vvG4Qa68QEVFAGDAhIqKwOtsMzDys/P+RgcB/Nbdnm1gMqTlc78KHf3fi6Rvj4Ha7Ma3kMv7jTJshi8QFT3VNQml3qf5O9qD0awAAf2i/Kw4oBTmLVj6DP07Sd3q3flCidlY/f3OVrnP6ylv6wAeg1Oq48bpBeHZ6Pj5avxQfrV+Kjc/N0RXdLC0/rv6+YnORLriyfdUCTB2Xgwfu/o10XZ6aNF4X1AGUTu65j7fgp0PbdZ37M+fOq21/atJ4PBvA3Xnt8IqNz83Bx+3rEwzt+ov3GH3LMFPdE6sMBOGNxU/iqUnjUWEYuvHcHyYqBX+bmjFjeUdtm6ceHYcHRt+KpyZ1FHEVBWkBYH57phDQcTw8MPpWy4761g9KdM9fPXcaVs+dZgoEjL5lGD5/c5VsEQD0x8C1/fvhj5OUzBTtsVYgmQUKUPZJ1b+vV7MyhFfe2oPGpmbpdtX6gybgk9wnUf0MTNUUpX3/wBHLz4DVPtJu96njcvDc9Hwls0rzOVg9d5qung0A5I2+FQPTlaE32s/AU4+OY+0VIiIKCAMmRETUae7LUKYX9la49XiDC7/7RYyh4Ks2WKJ/nXmWnNBobGrGck2mBQD8cdI4nK47r+vs3a3pFBs7yKKDP/z6QaYaClPH5eDZ6fn448RxGJjeD8OvH4Qv/rIKz03Px+hbhmF0e0ZGnqbzpx0SpA26XNu/n/faIEmJaoaMcNPQjjoXVp375KREv+/Qb/2gRB3G8/mbq0KSWVJxskY3BXRyn0S1c24shJrcJxF/nDgOz07Px9RxOUhJUmb2eXZ6Pp6dno/kpERdhx9QMmD+OEkJWJQapgMe2B4oM26/0+2BJW3gaqqfs9icOXce+QtX43TdeTz3h4n4aP1SrJk7Tf27p3opuz7tOA61x5f295q676WvFes0+pZhumBZ46WOeiRWBWYbm5p1nwHtdjEG7Hz9DNx0/SCUHqvU7RPx/slJibrPAaAEQrS0x4Y2sJY3Wh5AJCIi8oY1TIiIqNMkxwOAIcABc+CksUWpQ6IdagO44XYpz/c6rXCQQZOKEzW478mlqDhRo3aaRT2I4e2dOq1rNZ1AU40NiwKsw4cOssy2OF13HrtLj+DT8uNobLqkZjEAHcMaTtedN3Tou05By4I9JbqaFrtKj3gtWOvJ1j0lKC0/bqqz8vGrSy2Lmg4fOgirNUEHQdSxeOXtD0wZDtoghbFo6Px/2YIUeyIuOszDVIxZL77si5sM2+P9A0fw/oEjuOuWYXjuDxN93l7aQI04bsXv/hg94le67VtaftxjAM64fUTmlUxp+XHAIkPJ+BlYsVkfoNR+njY+N0f3/LzRv8FMdAx7+7S8o/3ic3f/Xbd6LXxLRERkhQETIiLqNP9R68btfaEPdMBcuHVUWhwO1TvlwRBjwEVS/DXYHJPGS804cKwSN143CCn2ROSN/g2mjs8JqOPV6Gf9jxWbi/BnTafROOxAOC0pFNpVGAuA/nlzEfJG3xpw0OTMufM4c+68mgURzP4AlGCTcXroZ6fn69pnnN3GUyFX43MHeggeCA+MvhVTx+WYttWBY5X4xyeXYuq4HL+HL4njNhT8DcBpg4bBDH9pdPj+eUlOStQVgP3Pb2twuk6ZwelAexDrbtYuISKiIDBgQkREncLtduOjv7sxb1gMbusL/PV7bQCkY5jNgERg0pB4PPQfl+SBEV1GingddMsIlnEWks6y9YMSXbBEzNZiDKJ0dTdeNwhvLJ6jm2Fl/rotAW/TUM9wMmPFel12zo3XDTIt/1pDwOCj9UstAwG7P/0ioHZsfG4OpozPkc5Ws/WDEtw1wr8iucEct8ZAhS9BHy1tFslpH6ZStmI1pbSVvLv1M+bsLj2C0SOGqfvXakgRERGRL1jDhIiIwk4EMv5+yY0l5U78y20xSIqTF27dknMVNlZewcFzbZ6zSHSvM8yeE2bG4RRWw24A67ogMlsNxTk9dZaNbQimkxpqa9qHLmkLxR44VolX3vY+9XG4rdhcZApOvLF4jvq3+55ciq0flCAlSd9xNw670TJ28j09V33OsUqs2FyE03Xf4+P1S/H5m6tMM+ocKPeeLaItolpxogaNXma2sfKp4b28ZYl4+rsx+8l4rHpizGyxKlgrTB2XoysGu6v0C5S2r8uN15lrphCRwmazRboJRFGBARMiIgor4/S/Rd85cbjehad/HWsq3Pr08HgAbjz3xU+SYImx+Ku84KvIQgmn5KRE3VCZA+XH1Y6qtrOc3CcxqGKnu0uPoLGpWRqQSU5K1HWWtbPa+DOsIZyemjRe15ld8cb2iAZ2Kk7WmDJ1Nj43Rx2K88pbe9SZb4yZCa+8tUcdPtPY1IytH5So00bnGZ67dU+JejxY7YvS8uPq1NONTc0Yfv0gU3aIL0OOtAVmGy814w/L16sz/1ScrMEz67ZYTissVJys0Q05spqW2kgb4DlwrFJdZ2P9FH+K4OaN/o0+APLpF3jl7Q/Q2NSsBpmMw5i0xWAPHKvErtIv2h9ndgmRFQZMiHwTi9xZS8U/lt6dHsGmEFGgnE5np9xVJxK++CEGX/y395i7KfOj/f9fN7jw+p294AYwKi0Go66Jxe1pMXjmpgTM/PQnnHE4ddkksiE5ngq+/s+hV+Fae6xP67K79AieWrVJNzNHo+MSPv78Sxw4Volkex/pXeqsQQNQ0N5xa2ltxTc1Z9HS2oo/v1GEltZWAMCKOZNx329vBgA8s24L9v71S/VvjY5L+Pz4SZw4U4uB6dcgxd4HFSdr8MXxk+p7FO07hDVbd+LEmVrT+48e8Suk2Pvopj0u+KAEW/eU4I2de03PH5hxjdoO7bqerjsPG2xI+3kKVrxRhO9/uKj52/eATQkQrHhju+l1KfY+0r99daIGvRPikfazFHz816/UZba0tmJX6RHYYMNvfn29qY2AUox19V92GtqhFMGtOFmDrIEDkGLI6Dhddx4L/vVN3RTB2u0rsnwe+NP/0S03uU8isgYNwIrNRXj57Q9wpl5Zh7zRv1H3m8hGaWltxe7SI/jz5iKs2bpTbc/UcTnIGjgApeXH1W3Q2NSMTf/+MTbt3Iu9n39l3hfp16DiZI267I8Of4n6Hy5id+kR3f5fPmcyAEjXrf6Hi7jvtzfjpqGDsenfP1aPqxNnavHGzr348+YivLFzL744fhI2KENTTp87rx6zAJCSlIj6Hy7iuVe3qdvl2v79sHX5n9C7VzxKj1Vi/rotuuPvdN15nKk73/7eg3TH2jc1Z/H9D41Y8cZ2tT3PTs9H/pg7AJg/A4ASODp97rz6GejdKx6XW1t1233v519izdadKPigBAeOVaKm9jxmPDRWt02L9h1Sfxf7Yc3caUj7eYpp+xMREBMTg5gY3jsnkln2aZ36OwMmRN2A2+2Gy+WKdDOoB/EaMLGY/Ub8/uMVJWhyTe/2p0OpQ/LhmTbsqL6inx3H+HoPyxWZLP8zK9HngEnRvkMo+OBT3WMtra04c+48Kk7WYGB6P+mwGvH4Vydq8P0PF3HiTC12lx5BS2srru3fD6vnTtN16h6c9390HcWW1lacOFOLA8cq8cDdv8HA9H647ddD8dHhL02d+hVzJmPv51+qjx04VonnpuerQx20Q0wam5px/1234rZfD1U72WfOKYUwU+x9TBkWjU3NuHzlCm4aOhgvFezU/e3MufO42J4hYdxGjU3Nln/7/oeLuOi4JF2meD+rrIPnXivEkcqTptecOXceXxw/qW4rrYpvT6tTGAva7fvc9Hw0NjXjz5qOvHjOgfZpbLXbfP7vJ6j7NyWpD774+oTudYAy3GPr8rnqPsi7+zf4/OsTame9pbUVcAMvL5yB0qPH1deL/Z2S1Aff1NTi+x8u4vsfLuLAsUo1WHJt/37Y9NyTuO+3N1uu2xfHT+K56fno3Sse+WPvwFcna3RBK+H+u27FKwtnoneveDQ2XULR3oNqW744fhK7S4+o6z51XA6KVi5QM1u2flCCzYbgW2NTs/reaT9PQd7oW/H51yfVz8Dez5WASHKfRLy8cAaemjRefa3xMwAox5j2MwDA43a/65ZheGXhDF0gJGvgAF1Wj9iGK9oDTkRkFhcXxywTIgvagIkNy46qt6Xdz4+ISIOIKDhOpxOthotKonB6+WQcXjlhUTdcOvuNhwAHRBaJdUaK9aw68homu/P64Y4BvXxal9N15z3OODOwfz+vdRC0y0hJSpTOBuNpWMRN1w/SDb/QPlfUitA+ZmxTY1OzOs2r+Jv2MbEc42NCSlIiBqZfY/m35KQ+0m3k7W+elmk1Y07FyRpc9FCHw7itAFiulyC2obdle3qPipPKDCzJ9j4ejwnte4jlaI8Pq33X6Lik1kLR1gfxtG7GOiKNTc0oLT+OGcuVorZWM+1o23O67nsMTL9GWpPE02fD+PxQfwYE7fb0tt1P153HxEWrASjDimTTShORIiEhgQETIgu2F8o7fmfAhCj6ud1utLS0RLoZ1INYBkz8GDrz9PA43JEWq6s20tjiwu/3OSwyR2RZJi7pe+x+sB/uHJDQWZuDqMt4Zt0WvLJdKa7706HtXp7dvcxc8apa3+Sbd9ez4CuRB7179450E4i6LG3AhNMKE3UDNpsNNpuNdUwoouSZI9bZIG9924qDdW265ze2+JCR4nZ5zV4h6qlEsARQMjrEkCFfCshGm9JjlZixXAmMnK47rw5Jmjouh8ESIg9iY30bskpEDJgQdRsxMTFwOp2Rbgb1UNJsEF1Qw2UKajw6JB6j+se1T2ijBDnOOJx48tMrllMJq+/hrfBrmGfJIeqqkvskovGSMoTlH59cCgD4aP1Sr9MER6sz587rarfceN0gDsUh8oLFXol8x4AJUTcRGxvLgAlFhKeghbG2iPb3Padb8VltqyYzyo2LLS5dFoqsrok2YGKZZULUQ63+0zQ88y9b1KDJtf37YWD/npFtMXVcDlbPndYts2mIQokZJkS+Y8CEqJuIiYnhsBzqdOYMEE2Aw0tQ4/h/t0nqkniYHcfwXE9ZKEwwoZ5q6rgcTB2Xg9N157v9sJTRtwzrcXVaiILFYAmRf5iPRdSNxMUxBkqdR1+TxJgZ0hHM8DR0pqNwq3YZPrzOJauLoh2yQ9SzdfdgCREFhgETIv+wd0XUjcTGxqKtrY0dRgo/Y00RWVDDIgtEVpPEp7okskwWyP7OGiZERERGMTExrF9C5Cd+Yoi6GWaZUGewx/mbRdIR7JBlk0CTNWIdLPE9k+XqBH69ERERacXHx0e6CURRh1eURN1MbGws7x5Q2I3tLw+MWM9sYxgy43OQxaX58e11/2CPw/B+CZHeRERERF1GXFwcbDZbpJtBFHXYqyLqhuLj4/mlSGE1INGNxzMlWSLaIIcrFHVN/M9kWZXbN9Kbh4iIqMuIiYlhBjJRgBgwIeqGbDYbvxgp7Bbf6Mb/vsGNpFh54VVtcVarAIe8cKvLa2BEFqS51h6Htx5Mx/1DkiK9aYiIiLoEm83GoThEQWCPiqibio2NhdvtRltbW6SbQt3YP/8S+Odf2vD3Zhv+fknJanJr/9PxD5XyUMdj5iLFbv3/dMvQ/w1K2VcM75eAZNYtISIi0mHWMVFwGDAh6sbi4uLgdrvhdDoj3RTq5n6RCPwi0XhBxgs0IiKiSImPj2ddO6Ig8RNE1M3Fx8cjNjY20s0gIiIiok7C6z+i0GCGCVEPIO4wtLa2RropRERERBQmNpsNvXr14jAcohBhwISohxDTDV+5ckVSM4KIiIiIollMTAx69eoV6WYQdSsckkPUg9hsNiQkJHAGHSIiIqJuQsyEw2AJUeix10TUA8XFxSE2NhZtbW0sCEtEREQUhWw2G2JjY3kjjCiM+Oki6qHE3Yi4uDg4nU44nU4O1SEiIiLq4mJiYhAbG8uirkSdgAEToh7OZrMhLi5OnYLY5XKpPwygEBEREUVWTEwMbDYbYmJi1N+JqHMwYEJEKpHaabxj4XK5ItQiIiIiop4pJoblJokijQETIvKKX9hERERERNTTsBdERERERERERGTAgAkRERERERERkQEDJkREREREREREBgyYEBEREREREREZMGBCRERERERERGTAgAkRERERERERkQEDJkREREREREREBgyYEBEREREREREZMGBCRERERERERGTAgAkRERERERERkQEDJkREREREREREBgyYEBEREREREREZMGBCRERERERERGTAgAkRERERERERkQEDJkREREREREREBgyYEBEREREREREZMGBCRERERERERGTAgAkRERERERERkQEDJkREREREREREBgyYEBEREREREREZMGBCRERERERERGTAgAkRERERERERkQEDJkREREREREREBgyYEBEREREREREZMGBCRERERERERGTAgAkRERERERERkQEDJkREREREREREBgyYEBEREREREREZMGBCRERERERERGTAgAkRERERERERkQEDJkREREREREREBgyYEBEREREREREZMGBCRERERERERGTAgAkRERERERERkQEDJkREREREREREBgyYEBEREREREREZMGBCRERERERERGTAgAkRERERERERkUFcpBsQTm4ALlekW0FEXVVMDGCLdCOIiIiIiKhL6nYBEzeA1jY3Wl2A2x3p1hBRV2ezAXExQHysDTGMnhARERERUbtuFTBpdQJX2txgnISIfOV2K+eOVqcbvWKBXnGMmhARERERUTcKmFxuc6PNGelWEFE0u+IEXG43EuJtHKpDRERERNTDdYuiry0MlhBRiLS5lHMKERERERH1bFEfMHG6lHR6IqJQaXPyvEJERERE1NNFfcDkipN3goko9HhuISIiIiLq2aI6YOJyKxkmRESh5nYrw3OIiIiIiKhniuqASRvvABNRGLW5eI4hIiIiIuqpojpgwr4MEYWTm+cYIiIiIqIeK6qnFWZfhoiIiIgoMsTweDfvMBCFhc1mQ2wMEGOLdEt6rqgOmBARERERUedyupTi6KwlSBRuSjDSZgMS4myIi+rxIdGJARMiIiKKKNHpcgNwGcbb+lquzAb9HTibzab+22bj3TmiULnc5kabM9KtIOpZ3G7gcqsbcTFAQrwN/ErrPAyYEBERUVi53MrFnvJ/N5yaf4ePeeE2ADExHcEVEVSJ5R07Ip8wWEIUWW0uwHXFjat6MWjSWRgwISIiopARNQ1cbjdcbsDl6jo1x9yAYQhBR8tsNiC2PRMlNsamBlaISNHCYAlRl+ByAy2tbvSO57dUZ2DAhIiIiALmdAFOl5I10pWCI/5yu4E20Xhnx5jx2BgglkX3qIdzuoBWBkuIuow2l/LDmibhx4AJERER+UxkkDhdbrR184KPbjfQ5gTaYA6gxMUyA4V6jlZfiwkRUae50uZGXC9+E4UbAyZERETkkdMFtLUHSHry7KHaAEpLmxI8iYth9gl1b26g2wdHiaKRq70WGL9/wosBEyIiIjJpaw+SOJ3RO8wm3ESmDaBcsMbHMnhC3Y+LwRKiLsvpAmJiI92K7o0BEyIiIgKg3KlqdTKTJBAut1IUE+gInnDYDnUH4Z3NioiC4Xa7wW+a8GLAhIiIqAdzQxlm0up0s2MUIiJ40tIGxMUC8e3DdoiikZvRUyLqwRgwISIi6oFcbuCKk0Nuwq3NCbQ53bDZgF7MOiEiIooqvN8hsWvXXtw5+mHLn4mPztE9r7a2PsIt7iDaVFi4w+fXrFrzurpOoVxuV1FbW487Rz+MufOWRboplqKhjZ0pmo83oq7O6QJ+anWj+YobbQyWdBp3e9ZJc4sbLW3M5iEiIooGzDCRyMsbi7y8sabHy8oqMHfeMjz4gPlvXYVV27vqcjtDRkYaPit9N9LN8Cga2tiZovl4I+qqWp1KRgmz6yPLDWVftDrdiItVsk5YJJaIiKhrYsDERw5HE1ateR25uaMwefJDkW4OERGRTxgo6brEcJ24mI4ZdoiIiKjrYMDER6vWbAAALJg/y+PzCgt3oGDbTjgcTQCA3NxRWL7safXvZWUVeG1DAaqqTgEAsrKG4MEHOu6me3p9bW09Jj46B5MnP4Sysgp1GdnZw7F82dOw25PU5yyYP1tdpuw9F8yfhaysIaa2v7ahAABgtyfhiVlT1GXIlitr64L5s2C3J7Vvs9dRVlaBBx8Yi9c2FMBuT8KHe95EbW09XttQgOLiQ+p7TXlsAiZPfghVVaewv+Qwdu3aqy43K2sIli97GhkZadJtPvHROeq6iGUa13Hio3OQnT0cC+bPVtdHtA9QMjwWzJ+N7Ozh0vcQz83NHaUOExHt0q5LVtYQrFv7vLoNxGt37dqr/vuJWVPUoJt2mxttf+tVZGSkSfefp+1x5+iHpY/n5Y3FgvmzpftlymMTvLbDl21WWLgD7+3eqw5Ty84ejidmTTEda4D8uHxi1hRkZw/3+XjTfraISI+BkughpnCOv9yEXudrYTt7BvjyiPmJ6b8ABl8HXP9LICW18xtKRETUw/Behg8KC3eguPgQFsyfresIy5732oYCTHlsAj4rfRebN61CVdUprFrzOgCgquqUWqNi+1uv4rPSd5GVlYn9JYd8er32fe7JuR2flb6LBfNno6ysQtch1xLvabf3wYd73sT2t14FAMyd94Ku9kptbT32lxzWtWvVmtfVQIDVuubljcVnpe9i3dol7e/1gu55YrlPzJqCD/e8CYejCXPnLUNV1SmsW7sEn5W+iymPTcB7u5UAid2ehKqqU3hi1hR8Vvoutr/1KhyOJsvOvCDaKbabp9eINjgcl9T1zc4ejrnzlnmsR1NbW4+qqlP4cM+b6vpOn7EADkeT7rGCbTvV1yxe8hKKiw9jwfzZ+Kz0XTwxawpe21Cgtm3y5IfwWem76s/2t16F3Z6E3NxRyMhIU/efGLLz4Z432/efda0T7fI+K31XDc5oh5IZ94u3dviyzcQxkZU1RF0GADXAYtwHi5e8BAD4cM+b+HDPm8jKykTBNnnNEl8/G0Sk1ChpvqLUyWCwJAq4XIj/pgJ93t+GhC0vw7bnXXmwBADq/g4cKgHefA34t1eAr78EXK7ObC0REVGPwoCJFyIbYvLkhyyzD4SCbTsxefJDagdV3DEvLj6s/t1uT8K6tc+r2QEL5s/GurVLfHq9oH1OXt5YZGUNwZGj5k6p/j2XwG5PQkZGGtatfR4ORxPe260PsmizFtatXYKMjDTTc7TLzc0dhSdmTQHQkUlQVXXKFGRZvuxptb27dinZB9rMhMmTH1I76Er7lqhZBRkZacjOHq5mIVgRWRfi99zcUdKOurYNxv2QlTXEMkCkXRe7PQnZ2cPV9hsfE+8rtsWUxyao6yP2XWHhDjVTQhBBiYyMNHVdCrbt1K2bOH5E8MabwsIdKCzcgeXLnjZleWj3i7d2+LLNCrbtVLOdAKj7Uv4el+BwNOGenNthtyfBbk/SfRaMfP1sEPVkLrdSzPWnVhYUjQouF+L/9hWSNq5EQske2Fqv+Pd6x4/AJx8AW14Fzned4vNERETdCYfkeLF4yUtq58yT2tp6OBxNagdV9veqqlPIysqUZqn48nphQLp+KIbd3seyXVVVp0yBHhGY0Ha4MzLSTEM8srOHSzukoq03DM3UPS465Nq2Gpd7tq5jqIaVwsId2F9y2KeAQMd769tydZL1NhFt+N34x70uRysjI8207+z2PqbHRCCkqqoagHldxf6rqqrW/W3Vmg1wOC7pggZVVafUGXSMqqqqpUNdtK8Vwb7c3FGmdbEa0iNrh7dtJo6JW0d6Dipq3z8vTxkSJJb9xKwpAX82rNaFqCdwA7jS5karM9ItIV/F1p7BVbsKQ7Mwx4/Ats3AqBzg1lFen05ERES+Y8DEg9c2FKC2th6bN63y+TXa+hSB8PT6rjR9cbhoh/qIjBdjDZBQEPVUugpRB2XzplWmzn8gtTpqa+sxd94LuiygYNvhaZsFcmwumD8b9+SMwv6SQ6itrcfvxj/u8fgP9rNF1B21OpVgCRNKokRbG3oX70bcqW/Mf/upGbgqUfl/IA6VKJkm43ieJPJk1669WLXmdaxbu8Rr9rhMWVkFjhyt8Ov6qjOI6+VA18vbcjmbI/VUHJJjobj4EAoLd+CJWVN8unstsg++OVFt+ZysrCGoqqo2DcXw9fWByMoaYhqa4nA0oba2XpedUFtbb+r0lpVVSE+4Vm0VGSGetpfIrrAaLnPkaIVaTFQsJ9SBogHpSk0OfzJYAiGyVYzrKjIqxN+1x5oxY0S2/3yxeMlLsNv7eC1SrOWpHd62mTgmrIaGWRGFeMXQHVndmXB9NoiimRh+NyImeAAAIABJREFU08JgSdSIaWxAn7c2yIMlANDSAiQmBvcmJ/8GfCCvBUVEoVFVdUqa8Rppol5eKIMlRMSAiZQyhfAG5OaOUmtP+GLKYxNQXHxILUQppiKePmOB+nelPkRHwdXXNhSoBTy9vT4QHe+5TA2UzJ33Auz2JF0RUEDpZIt2iWKexucY11V0cMWMJ6J+iJW8vLFq1ogIBBQW7lCLp946UpkhRWSUvLahIKCAgScdbdigLnvXrr2YPmOB1xom/hDbomDbTnV9xLCSyZMfUgvcLl7ykq4+h5Z2/2mLq06fscAykCT2o6hb4wtv7fBlm015bALKyirUYq61tfVYvOQl6UVFWVkFps9YoG4Xh6MJZWUVlsG2cHw2iKLVlTY3mq+44WStz6gRc6Eeids2wNbkAGAz/LRruQzExQf/Zif/Bnwa2qxMIiKinopDciSKiw/D4WhCcfEh3GnRgZalpYmO5nu796o1J8S0weL3dWuX4LUNBZj46BzT3729PhDa9xT1J8TUt9rOaUZGGu7JuV1tlyjCaRWlFm0t2LZT7RCLaYU9EQVoV615XQ0UiWlt7fYkTJ78EH5suoRVa17HqjWvIytriK6QaiiINmiDVYASFAh1VH75sqfVdRGdfe3QElFUV1afQ6RUGo8Zsb1kwYXa2no1gCGeL4hlyfjTDqttpj0mxPGrLY5rbEv20eG67aItbmtk9dnoaumwROHkcgOXWdA16sT/7SsklHyo/EO672yauIkIogS5k788AgwZCvxiYHDLIerijMO2jcN3xU1QcW0kriv9XW5e3lgsmD9bV1NO/L582dNYvOQlLJg/W3ej1eFowu/GP47Jkx/CE7OmqBNJiLaI67nJkx+S1qrTvq8YRvTErCl4b/de9aaZWDbQMdRo+1uvIiMjDcXFh3DkqH4mTW/DvJUZCDeoGcXZ2cOlN98KC3egYNtONWte9AG8zSaqbbuYMELcdJUR61JbW6+72Sqy0cW+nPjoHDU7urj4EHJzR+HWkcp15vJlT+tu5oqbtGI2R0C5kTd33jL1uaJNYjuI/lhe3tiAtitFNxuWHVW/ld3Pj4hkW/z2UyvvsBH1NGVlFeoFQbjFxgBXxdu8P5EozFqdQEsbIyXRRhcs8cXP+gI/XOj4t+n04+cxMHsekNDbv9cQGVxpc+NKiItKv7ahQL1BI26Y+FvAffGSl1BWptQSycsbq9bB0wYR5s5bhqqqatNzAFjW+hDPEQGQXbv24r3de/HErCnIzh6u/l1783Tio3PU2QGNyxH130RWrOjoiwDC5k2rTIEGsX02b1qFrKwhajBEGygw1iwxBkx27dqLb06cwoMPjFWHeM+dt8yyJpzD0YSJjz7Z/h6zkJU1BIuXvKQGeMT6GrezuC6z25Ms6z6K14jAggiA3DpyuKkttbX1mD5jgTrzosPRhOkzFsBuTzLVNxTrOvHROaitrUd29nBMeaxjZtPfjX8cubm3Y8H82QCUgJDYD2LbAkqArLj4MD7c86b6HO1xuWrN62r2tr/bNdx6xQK94nitGmq2F8rV3zkkh4iiioj2d0YdGqJIc6OjVglFl5jGBiSU/Aekw2+stLUqhV8Ft/HHpvxYDesxem97gK0nCp9du/bqslnFsGB/VFWdQnHxIUx5bIKa1SGGFRcW7lCvEcrKKqTP8eRsXT3s9iT1NXl5Y7F50yqPmSkPPjAWZWUVuuHS7+3ei7y8sbDbk7Brl5JZoc2KmDz5IWx/61VTsERk+y5f9rSpppwI2ojfxbaQEdkpYhnZ2cORkZGm1tIz2rVrLxyOJjVYAkDahoJtO3WTCohMEbFPZAq27VQDIADU4JJxX4hh6BkZaepzxbbTZseL9dK+n1imdj8pGSGH1UyY/SWH1dp4+0s6ZgItLj6s7u+CbTvbs9H17yeCYf5uV4p+HJJDRFElN3cU9pccxu/GP97lZjsiCiWnSxmCw1BJ9LE1NyFx20bZXyxe0b6XW1uVjBBvM+WYDgqbfPF1fwf+fppDc6hLEcOAtaqqTqGq6pSpc26lqkopBG8MYojJBaqqqnVDP2TPsfLgA0onW8kyyMQNQ4d4rWmYlzcWBdt2qpkoInhyT44yFER0pr0NB6qqOqVmb8hqAmq3j7c6dQ5HU/sQoMO6CSesauCJQJF5AoJMNShTW1sPh6MJNwzNlLZLtmzxmltH+jIUagMcjku6TB2x7URpAWPbBNm2vSfndhQW7kBZWQVyc0ehuPgQHnxgLH5suoRdu5R9VVx8CA5HE+7JuR0A2o/DTMvt6+92pejHgAkRRZWMjDS/pvruSSZOmYcTJ2tMjz8wPhfLn3+q8xtEAQtHCjx1EpcLie9s9fNF7ZGOn34CrurT8W9/w2WyQMrH7wP/60k/20ORsHrtv6Hw7fdNjw+9fhA2v7YcdnufCLSq58nKGoIP97yJ1zYUqJ3jgm07sG7tEsthQ3Z7EnJzb1c74ftLDvlcL0UQEzNoszeCsXjJS6iqqkZe3lh1ecb6dl2JqO+yedMq03YO9AZZVtYQZGUNwf6Sw7Dbk9RhOwDUQMr+ksPq83wRbduVgschOURE3cDrm96WBkuSkhKx4E//q/MbRAERQ3AYLIlevffuVmbDEcNntD++iNfOlCMbfuPnWPUffwT+fsa/11BEzJ4xCen9+5keP3GyBq9vejsCLQoPcSdfy58Oq/J8JbPAOCmAyEbIysr0+hxvnpg1BQvmz8b2t9briuoL2uwCQMlMcTiasGvXXuzatVc3aYPIavE0icHiJS/Bbu/jdQIFXylZFbernXqHowkOxyXL5w9IT5MOdxbZPADU4SzfnKg2POeU+ncj8ZojR63Xvbj4EAoLd+CJWVNMx4FVu3x1T87t7YGRQ+px1hFIOYSysgrdMZmVNQRVVdWm/Sv4u10p+jFgQkQU5apOfIfX35BfTC9//inelYwSLjc4XXCUiz17BnGnqqyfIAuiGAMpLl8OAD8DKR/t9mGZFGl2ex8sXyLPBix8+32UlX/dyS0KD2MdEU+z5FnJyhqC3NxRKNi2U52tRNT+mDz5IXVoidVzPJk7bxlWrXld7TAXFyu1LsQQDdGhN87sIjJKRAHU3NyOTnhe3li1eKgImhQW7lBnbFm85CW1qKi3oTa+ys4ejuLiw6iqOqW+h1UQQN/GjllylGwKfaBiymMTUFx8SF1/MaOM2N4yUx6bgLKyCrVWTW1tPRYveQmFhTvUGjZW9WW07RLbbteuvZg+Y4FlzRSt3NxRaiBLGxi5J+d2tW6LdsjVlMcmtNdSeUEdZqOdJdLf7UrRjwETIqIot/iFl6WP54z+DXLvvq2TW0OBaHUCP11xw82CJdHL5cJV770V2Gu1wZOYWP8yUnQsgiiOH4GLDYG1jTpV9ohfY/Kk+6V/W7zs5W5zJ/uJWVPwWem7+Kz0XekQDF8oU8DejlVrXsedox/GaxsK8MSsKbrhLAvmz1KDGHeOfhj7Sw57Lfo65bGHUFVVjd+Nfxx3jn5Ync5XdKpFkdNdu/biztEP6wIwomaJKPYqKEVElSE9c+ctw52jH0bBtp24J+d2OByX1DoaEx+dgztHP6z+iE56IJSCrZmYPmOBWvfN03YWs9AAyow+d45+GA5HkykIImbHEes/d94yZGUNwbq1z1suWzujzp2jH8bER+fA4WhCdvZwtaZNYeEO3brfOfphlJVVSLfdqjWvIysr06chTxkZaerztIERsV7GqZOVdVFqqIj9oWShjApou1L047TCREQWomFa4dc3vS3NLknv3w/bC9YyuyQKuNxATPth5uk7zd3+XMu/u90e/+5y+V0Rg/zQq/yv6PXXA4ZHA9jiP+8L/PcFz8+x+b9c9/U3wDZ+gv/toU7ncFzC9CcWS4dZTp50P56Z17nDLFlTyXfGqX2Jwo3TCocHpxXuwWpr603R8M4iorS+Em0NJrruz/uIdE2iaFFW/rX1UJwlHIoTDS63uXFFM2VwbIz1T1xM+4WRxU9CnA1XxVv/9EmwIcnDj6fX9o63oVec9U98rOe2d/dLOVtLiyRYAgRUg8Tl1E8tLOPL0B5jS05+g9Y23mWKBnZ7H8tC3YVvv4/iTz/v5BaRrwq27VCnmSWi7oGz5FCn2f7Wq349PyMjDZ+Vvhum1hBFN4fjEhYvkw/FmTzpfmSP+HUnt4j84YYyZbDIKHEj8kGF2KBuoQTeejc8l+1wuwFP3XyXy/PUy52Ridrri8/MySQeN4mH6YUvtwTeEFnQRJON4vz2JHB9FuJjA38L6hxZQwdj9h8mSYPii194GR/u/DWD4l1McfEh1NbWh2SGGyLqOhgwISKKQq9veht1586bHk/v3w+zZ0yKQIvIV24o9Uq0w2fanOixnVgbggzWxEY4WONyI97ZCvzDteYn/JdkdhqvgRSbMlPOTz8ZWhogTRAl/tgR/DR4KNxupnBHg9kzJmH/p5+bhuY0NTVj8QsvY93qRZFpGEnl5o7CZxZFT4koejFgYmHio3OQnT1cLcQEKEWAFsyfpVbHFpWuH3xgLF7bUAC7PQnb31qPgm07UVZWoZtia8H82cjOHq6ObVQKVXWcVEWVbG0WRllZBebOW4bly55GdvZwj8u1Uli4Q61ibbcnYcpj5vHLorq1WK5xPY3EOjwxawoKtu2Ew9GktqWq6pT6fhkZae2FkfTbS6zjxEfnqH+z2sZiPyyYPxu1tfWY+OgcTJ78kG47iCnIVq15Xa1mvWD+bLWwU1XVKewvOaxWwhbvs3zZ09KUSe36vbd7r7pMUbBKqK2t11U7N+4Ph6MJq9Zs0K3bPTm347UNBVi3don6PH+3P1FZ+dcofPt96d84FKdrkwVLAKDV6UZ8EB1/CkxogjU24B9/5/9rW1qA418DJZ/ogyhtrUCicUiO7NjwP4gSe+4s4HLhCmLgghu9GTTp8pY//xQmTTXPIFNS+gWKP/2chb2JiMKMNUw8EB3sz0rfVTv5c+e9oJs6qra2HvtLDuOJWVPw4Z43YbcnoarqFO7JuV2t/p2RkaZOoyWqZmvnIq+qOoWqqlOora3XTd21v+RQ+7Rko7wuV0YESyZPfgiflb6L5cueVitRa9977rxlsNv74MM9b+rWUwQKrOwvOYx1a59XX7N4yUvYX3IYmzetUh9btWaDx2WIYIKoku5wNJmmaTMSc9t/VvousrOH47UNBVi15nVMeewh9THtdHBi24mK7NvfetWn93lv914smD8bn5W+i7y8sSgs3KEGR5TpxpbB4biE7W+9qr7v3HnL1O0mpj8TyxDBEq1gtj/1XFZDcWb/YRKH4nRhVsESQCnmyhlyepiEBGDESOX/bnT8XGnt+N2jAOqjAIj5QclMa3MqNXSoaxNDc2QWv9B9Zs0hIuqqGDDxICMjTZ1WSmRLiHm8tZYve1o3Rdm6tUt0/74nR5n/W3SA8/LGorj4sNqh319yGBkZabDbk7C/5LD6uuLiw7rpr7wt16hg207k5o5SsyLENGjG54jpusS0WOvWPg+Ho8kUXDGa8tgEZGUNQUZGGh58YCwcjiY120M8JuYotyIyPcTvubmj1KCElby8sep2mfKYsj0efMD8mDbzY93aJerfxfRixnnljZ6YNUXNAhHbTbxm1y4l82Td2ufVLJUF82cjK2sIiosPoarqFIqLD2HKYxPU9zVmqADBbX/qmYo//Vw6FAcA8u7P7eTWkK9cbqC5xfMsNqzH2UNdNxSWAQ+3xY9HngMpcWe+U39n0CQ6TH5UPs1wU1MzC8ASEYUZh+R4YBzqkpGRhoyMNHxzotr0mNauXXuxv+SQqeNfW1uPjIw03JNzu5qtkJs7CsXFh/DgA2PxY9Ml7Nq1F0/MmqLOx35Pzu0+L9f4mMPRhBuGZuoeNw7zqKo6ZVpP0XH3FlCQDRmRDXFxOC7p5jfXL0PfvquTvA8lGJBufg/Z8rV3XQoLd2B/yWGv66RvW8f6GZd/tk4JUv1u/OOS12XCXqUcI8ZtG8rtTz1T1Yka6ePp/fshI/0ar6+vqanBli1bQtuoCMjJycGgQYMwaNCgSDfFK5dbySzx1i11ujgsp0e67nplaI7KBsT3gjlbxC39VceHQrPxX3+JKyN+qz7a5gQuR9nwnJqaGtTU1KCkpCTSTQnatGnTvJ7H7PY+GDniVzhaftz0t9o6eQCduieHo8nympqIwoMZJiFWVlaBVWteB6BkhHxW+i4WzJ+te05W1hBkZQ3B/pLDKCurQG1tPbKzh+OenNvhcDShrKwC+0sOq8/zdbkkJ4YmZWVlqsNntJk7gbLbk9ThUdof7hei8KqpqcHSpUtx8803IyUlBRMmTMCWLVtw8eLFSDfNRMyG48s9/DZXUKU9KVr94h/Mj8XFS57owxAcHzJSbE0OoK1N91hXzzS5ePEitmzZggkTJiAlJQU333wzli5dipqamkg3jahTzZ33AgoLd0S6GUQ9CjNMPJBlctTW1uPBB6w72yIrYMH82Wq2hWxIyj05t7cPx+ijC4wogRQli0RboNXX5QpiiI82G0a7HCEra4hpPcUwn9xuUun7yNEKtSCrEGx9kAHpaXA4mlBVdUqaaSMyZ8rKKnR/74nbn0Ire+SvgDfMj9edO4/auu+9ZpkMGjQIS5cuDU/jIqCmpgY7d+7Eli1b8E//9E94/PHHsXTp0i6ReeKpZokVpwuI462MniUhQZlh57/+q/0BN9By2Y8FeJiiWPIrAMRccsCVnPr/s3fv0W0d9p3gv/deAARJQCL14AOOHVlsDKdpZCVm0kp1PaI76tRNTUvrWdVj8mzccb2y3O2saml05h9ZkfUfS3m1251IHI17nF1Sm2TXRzLdNH9o1+S4Hnlb0zkKO5sa7kiWH4JIPSkBJPG4uHf/uLyXF8AFcPF+fT/nKCaBC+CKYkjgi98j6bJarDTRw9Fz585h06ZNeP75542wtJmEQouW1SUA4OvdWOGzqR36PDpzq3zq4Hx9gUIm5iUBZo89/kzG2wwO7jSeU6YO+NcXLJhb6POln7N5QYD+WFZV5aU2MnoKk5Pn8f57b5X1cYjqBZ+WZREMzhs/ZIPBeRw+ctwYwpqJ/gN6/IyW/k5Onsf4mXNpxw0MbDfmoZjbbp7Ysc0YNmv+AW73fs2Gn9uFqakLxqBRfRtL6jGrA0zDK3/n1+D1erIGQ/XkO49uQTA4b/xCPTk2nnNOSi6Dgzvh83Ubg10B7d/khRcPYWrqgjGPZfzMOeNxzRuLdM3w9afS6v/2b6C3x/oJ8sT/Yb05p5Ft2rQJ+/fvx/T0ND79VJvN8OCDD+L555+vasVJIWEJoLXlUBPq+5rpE2Fl13F+w1zTZa5IEW/dtLyFnABiNVBpsrCwgP379+PBBx8EAFy8eBEXL17E/v37my4sAYCJH1v/bPd42pp2S04oFMaeZ/8UgcBlY6j/G6dHAGhLCPQ3Ffv7t1hWA5vn+1mxuo0+1/Dhh1bfCNv/ymsIBC4Z1d+Dg9rmzHJUgejPJ7NtxySi0mOFSRZ6MKKnzH5/X9KQTyv6Clw98fb5ujEwsC1tUKw+eHRmZjYpGBkY2I6TY+Po79+S1KNo937N9HRb/8Gtp97mF+3a3+kITo6NG/M47Pw968nQ0G7cCy9iZPQURkZPwe/vM772hdIHtZ4cG09652JwcKfxi+zQwb0YGR1Letx9e4eb7utPpXfsyJ/hT/a9mnb5xE/+GgM7vtu0m3I2bdqEN998Ez/4wQ+wf/9+4/Ndu9LXqZeSevHgygcw/quoAlyqmnTZ6g0AQADiMSB8E1BXXwwL7o3AwP9U1vOlGnT//enfIypSchIblSS2CJBuzEPe/DXLa2MJQBAAp5Tn3ZbIuXPn8Pzzz2Pr1q349NNPa6JarJoCn3yKU//xJ5bXHXu1edfIe70eHDt6ICk88Pv7MPzcLhw+chyBwOWMwUIoFMb4mXPGm192jZ85C5+v23jerg/5N1eC7Ns7bNx/MVUmVj78aDbt9QERlZ+Aox8Zv2nVV79dzXPJ23JcRaJMWwX2PPuyEVIQlcrU1AUcPnIcb5wesWzlodoiiUCrs3bK083+4vW/wsRP0t917O3ZiJ+Ov960T6LN9Bde+oyTclEvHgQWZlPCESF5fsTKf1XVdL2iArdvJh+nAOIzfw14est2vlSj/te/BKJR7eP164FbtzIfa+vHUoYgxekENnYhvPtfZb212ylUvD1s//79ePPNNysSdNaLPcOv4JN/upJ2+Y7Hv4sTf/HvKnIOMVlFLFGRhyra5OR5jIyeyvo8S3/z8Y3TI7YDE/3527GjB4w3VPX7+fnPfpTXOWRq99FbfaxacvSKmkMH92JgYPtKpflZo8V8aGi30fatV8IEg/MYGT2VtDVy+LndSW/UBgKXMDI6ZtxWD2Smpi7g/ffeytrSlKmdiSrLJQGuGmqlbBTCa78wPmZLDlGZvPDiIYyMnjJ+mQUCl3BybBw+XzfDEiraSy/+kWVrzrW5Gzh12vrdyGaza9cuXLlyBRcvXsTWrVvL1qIj9PxegTcUAEd6oad6J1DkGVFduv8B2G7BsbVuOENLTncvMHdtpe0ns2g8/5ayYjz//POYnp7G9PQ0w5IVp07/xDIs8XjacOzVP6v8CdWBd6cvZH2eFQzOY2LiLIaf25VXdYle/W1uyw8ELlm+OaHfbyBwOe06IL3dR69ESW3FHhk9hT3PvgwguR1HCzlOwefrxs9/9iP89Mc/xMzMbFLl9Gq79yLeOD2C9997C35/H0ZGTxnzVrRjXgMA4xg9LNFZtTT5/X1GpTtRM2BgQlQm+/YOIxicx55nX8Zjjz+DF148BJ+v20j+iYrh9bZnfHdx4id/jan/9HcVPqPa1NHRYawe3bFjR3lCkw3bAUeBFT1W21DmPirufKg+dXWl5B82tuKkyhWkbOzSKlcUFUJkOedd2VmHXQrPP/88Ll68iOnp6aacUWJl5hf/JWMrzom/+HesIrQwMXEWMzOzxnwSK+NntBb1fCojJifPIxicx/Bz6S02xbZPT0ycxcTEWRw7egB+fx9CoTDefkcLR/z+PmMuy4cfzcLv3wyv17OyNEJrDfd6PSvPLV9NatXRz9k8AFd/DH0Goj4z0eqYTA4fOY5gcN54bKJmwBkmGfz0xz+s9ilQnevv38LBXFRW/ocexEt/8keWT6oPv/aX+Pm53+CTaqyGJjt27MDzzz+Pc+eyD8zOm8OjhSbXMs+UysjpBJZTXrjeZoVJU7rftF5Y0gaIWIcVgkVskiPWUAF4PEAiASwtAQDEO7eRaMv+80EPTVpdVo9ZGuawpKOjo0yPUl9CoUUcPvqXltcN/dEfNu2cqmwmJ8/j5Ng49u0dzricQV8AsG/vcF4v9sfPnM34nK6YrYt65fHQ0G7jnPWKD0CrOPF6PStbGS8b2zMDgUtp5+L1eowNjQBw9dr8ymXJ4Yffv9moVsl2TOpWR0ALd6amLuDY0QOcs0dNhRUmRER17KUX/wgPfW1T2uXh8BIOv2b9hLsZ6aGJvqa0lFQA0bUFrgF3utLvjxUmzekrX1mtCHG1ZD00vYhEyFCRssLpBNauTZqLIt61V22lqEC0TJtzTpw4YbThMCxZder0T3Bt7kba5b09G/HSi39UhTOqbfrMkH17h7MOWj05Np53dcnExNmM1SVaRchi2uV6iGIOMKyO2f/KaxgY2J5UEfPG6ZG0Chm91aaa80L0rZvZAimiRsXAhIiozmXqZZ9+7+/ZmmPS0dGBN99803iRVirLMRXyuu1QpQKqeQQBkCzmmMz9wuJganhdXdA2KMna9qScc0qSZQxSunuBa3Ows1rYipwA4iUe+nnx4kX8+Z//Oc6dO8ewxGTmF//FcqA3oG1IY9VgsqmpC7bCkpmZWUxNXcDwc7tsV5fo224GBrZbVpc8/NBmhELhtK2LH340a1m5YXb4yHF4ve04dHBvzvN4d/oDox0H0IKa1MfUq1B09/V2r1yWXCkSCFw2zivbMWba8NgxDAxsL/nmH6J6wMCEiKjO+R96EP/2z/+15XWHX/tLy3fAmtXWrVvxgx/8AM8//3xJ7i8irw7GVNYW2IJnMfgV4WDhJ0X1q6tL+288vnKBRdVIvkFKVxfUW7egKkryfJTF/H4uROXSbibcv38/jhw5wpklJmzFyc/MzCwOHzmOwcGdOV/I6yuB83nBr8/4yDQTZWBguzFIVQ8wTo6NG8FMJvnMAdEDme88uvr7Zfi5XaahrmGjWiUUChvH6CuTzRtwtHXLl4xzy3aM+fH3v3IUPl83jh09kPVciRoVZ5gQETWAoWf/EB9/8imC166nXTfx479mGbeJvrr0Bz/4QVHtOfGE9s67Tl63HdLtD/K/I6tNObc/KdvMCKpdwpo1NoesWnx3qMb/rPKuzC1ZXko73PFfP0E0z/OLxFW0tRQ/z+TNN98sS3tcvZv82RR8vi74fF1Jl3s97fi3r1iH4s1s/MxZAFqwoc/l0PX3bzGG7E9NXcDMzCwOHXwp433tefZlBIPzeP+9twBoVRXjZ84ZoUImJ15/FSOjY8bqXa/Xk7XaJRicN7bQ6BtwrM5ZNzMzi1AonNQG4/f34dDBlzB+5iye/N73AWjhh7n6SB8KOzJ6Ci+8eAiANqD20MGXjPvyej04dvQARkbHjGP0TUD6OU5NfbDSYjSftg5Zb8/Z8+zLludO1CgEHP3I+O2qvvrtap5L3pbjpX23g4jITBKBVidftjYifXVpoVtzFDV9g4ggh9H298+svGYVkt/5X/mvalwmrF4XiwP6PAn9d1p3P8TfHyvo3KiOffEl1P/z/wI6O5PmjRTE6dQqVq5eRVqQsvJjbfF/eCXvuy3Fz8VNmzaVtNKLyismq4iVuCWr1ujVKj//2Y+qfSpJJibO4t3pD4xtOdno2xhZCdJcXBLgcvC5aqkJr622RrMlh2yZnDyPxx5/Jq1nshKPOTGLLTtbAAAgAElEQVRxtmKPSUTNYceOHdi0aRPefPPNgm4fiaevW1UdHijtmYf8ZeRMXy2s3v6koPOiOrd2DeB2a4mc3VXCmfT0ANeurXxi1dZT2P0mlOLmmehbqhiWUC0JBC5lXUdcLUNDu3Hi9VeTLpuauoAXXjyU9Px4ZPQUAoFLSa07RFQabMmhmjU4uLOqE8GJqLHt378fJ06cyPuFW8w0tyRVYt12iOHL1ldmI0qAYnoVGgvlfx9U/9as0YpBIpGUKzKFGxm+ETd2AbduAkp5ynCjsgpJFCAWkLm8+eab2L9/f+lPiqgItTzMNHXOycDAdnz8yWWMnzmHk2PjxjH79g7zeTNRGTAwISKiprRr1y788R//Ma5cuYJNmzbZuk1CQdbS9MSaR+DEeP4nI4nJgQm0TTlCT/VbZZciMXxx7U7etxNFAW5XevVMIVpcDoiFvDpPIUkiWlzFP/VxOiQ4HVLR92Opqwu4fj3zIFch4ycaj0f7XlpaLsPJrYrEVbS58vs3WVhYwNtvv40TJ06U6ayImsO+vcM1WRFD1IgYmFgYGT2Fycnz+PnPfmSkuqFQGE9+7/sYHNyZNDRqYuIsxs+cw/Bzu3BybByHDr6UlO7qtxsa2o2nn9qJPc++jKGh3ZiZmTWmUPf3b8Gxowfg9XqMFWbm6/UhTeaVZhMTZ9NSZfNaNfNO+rffOY9gcB5vnB4xpnmbh2OlDqcKhcIYGR0zBj75/X1p69RSBz/pzF8f/WujT+0eGNhu9FVanR+gJfz6L4BgcB57nn3Z+JoGApfw7vQHxtRy/dyOHT2QdSAXEZGVjo4OPP3005ienrZVZaJC24qTTaLgTTku02aUFTVSZSKJhXXvKoqKpUisJOdQqvsplfUd7djQaW81ad48HuDqNSSHIarlh0kEaO1da9cAV4NID1PsjZO1S1G1SpOWPHrnp6en8cgjj9gOKImIiKqNM0wsPP2UFnhMTa1uO9ADBvNlAPD2O+fR378FQ0O74fN1493pC0nX67czrxebmDiLJ3Zsw/vvvYVDB1/CzMyscZzX60EgcMm4/v333oLP143DR44n3f7k2DiGhnbj/ffewrGjB4xJ4an0/fHvv/cW/P4+HD5yHFNTH+DQwZfw/ntvYd/eYZwcGzfCF0BbKaZPE3//vbfwxI5taXNE9HPT/+iBi/61089x+LldeP+9t/DG6REEApcwMnoq7eunP87g4E5MTJzNOCdF/9rs2zuM9997Cz/98Q8RCoWTzp2IKB87duzA9PS0rWNjsqoNbc2hoNDEqnridiD/+ymDUlRkNJrlSDz3QQUSenvSwzOr9cKpgYgKoKcbCM5lWDWc4/YFiCeQ1/B9fdgyERFRvWBgYsHv74Pf35cUfrw7/QH8/j6EQmGj8iIQuIRgcB5P7NgGQAsLZmZmjWoJQAsEtFVfq+9EDQ3tNgKGwcGd8Pv78OFHqyHBidePJFV8PLFju7FnHVgNQfRKjP7+LRlXpZlL9gKBS8ZueL0KRj+XiYmzCIXCCAQuYWZm1vKYTCYmzmJi4iyOHT0Av7/POEfz7fz+PuzbO5wWOO3bO2xUr5jP04rP140Trx8xzsvn60Z//5aMxxMR5bJ161ZcvHgx53H5DLpU1hQQmEgWq4Vj4fzvp0xK0Q5DNkn5tPqYwo+uLuDmbSQN2FEz/AGgerwlOd1ojqors4sXL2Lr1q0leVwiIqJK4NtGGTyxYxtOjo0jFAojFFpEIHAJJ14/gpNj43h3+gMMDGzHu9MfwOv1GPvMBwd3YvzMObz9znns2ztshCdP7NiedN/39Sa3j5j3pgNaVcq70xfSKi30wCQUCuPhh5I3MaS2zFhdHghctjxWP59A4LLxGJmOSRUIXDKqXfSvQzA4j1AobAQpqcyBkh6wAOlDrazo69UYkhBRKWzduhW//OUvcx6XqxXHLNHeh7wnd0gW71/cqo0KEwBwu5w11xZTTWX9Wqxdk/9t1qzRBrwac0usAq7kIEXe3GdxTP4UVau+srPWMp95QURERLWAFSYZ6FUMk5PnMTV1AV6vB/39W/DEjm2YmZlFKBTG5OT5pHklWniyzWiveXf6guX8j2xmZmaNtpUTrx8x2nZqUTA4j/2vvJZU7WKmt86k/il03oje5uP3b8ZPf/xDo42HiKhQHR0dOY+x24qjUzwFvBAVyzRAlOpPi3tl5a/NFpqWFqCtDbh5K8cdl74lRxdLIOPmKLPPPvuMFSZERFRXGJhkoAckH340i3enPzBemA8O7jQGs4ZCYaMdR/f0UzuNMGVy8rwx08MuvXLCPORVH3AKaG0oXq8HH3+SvLYy09wPM79/s+WxV6/NG9fnOsbs8JHj8Hrbcejg3qTLM51jsT78aNYYgKuHLuZqFSKiUlNU+604OrWlG6rUnvvAVELyC1j19if530eZcI5Juric5zeGXerKUBDLdpqUwEOUgA3rta06eUr0labCRJdPaw4REVG9YGCSxRM7thvbavRgRA9SJibOGrNOzPSKkpHRU0bFST5WZ4BorSyTk+cxfuZc0jHDz+3C1NQFY9ipuSol130PDGzH+JlzRhWM3jYzNLQbXq8n6zFmh48cRzA4jxOvH7FspdHPUT8vbfPOKbzw4qF8vhxJvvPoFgSD88Z5nRwbtxUUEREVKiarBe0WUTybcx+UypESStTIlhyAM0yslC0w6clRhWkOULq6gBu3gYSKfKtHVE9pt/wkFEDOYwAsERFRPWBgksXAwDYjRDAHI/pMktTqktTrU4e92qEPcJ2a+gCPPf4Mxs+cTQtd9NW7ExNn8djjz+DwkeO2K1mOHT2AgYFtGBk9hccefwYnx8bTdrkfOrjXCH0ee/wZvDv9QdLQ12BwHlNTFxAKhbHn2Zfx2OPPGH/2v3I06RxnZmbx2OPP4MnvfR+BwOW8K25S/95DQ7uN85qZmc2r3YmIKB/FvABU1jxS2pOhJmMjoOrsBJaWgGhU+9yqGsWytWfl8NbWEp+zVmXCOhMiImokAo5+ZPxuU1/9djXPJW/LcTWvdXaVMjl5HiOjp/DTH/+w4Hkd+QqFwnjye9/Hvr3DWTfaEJF9kgi0OvnOeqMTBAGqxZCSxVh+s0vMHNfPo+WT46tzNvXNJMaWEiH5OhVAOAQsR1aO066XhqYBV2krAQoRXori6vxCtU+jptzX3QFPW0tZ7lsd+V+yXavNLVnXCVybK+wBBGDx3/ybwm6bg0tCxgGwmf6/RrUtJquIlamgioiKk+1nLhVOeO0XxsdsSi6D8TNn0d+/pWxhycmxcQSD83j6qZ3o79+CUCiM/a+8BgDGphoiIipcPIGCwxJAm2OSN4vBr+rtTyD0VP/NjBaXA+s77M9licZkKHamgNaphKIgEo2XLTDJSpS0VpyrQSRXotj/escfKV8FVDwBOB2lHClLRERUPQxMSmxq6gKCwXnLrTGl8vRTOzF+5qzR/gJo80lOvH6kYhUtRESNSoX2jmoxlPYCZpjUMKdDwobO6le6NI37vwJ8/mX65QKA3m5gbl5bI5x2pZX07+VSD3xNfbSorMLNdzyJiKgBMDApsYGB7Xi/zFUe+qaYWl03TERUz+IlmMOgOhguULH0wMH03bhxI7AQAmLx9MNy3s+qRE9PsSeXlZwAFAngrGAiIqp3HPpKRES0QkX+a4QzSaz9Zn43cKS35BAZw1rXrNWqSsKLSApBLNcPZ7431etJ38hUBrFE47ZkERFR82BgQkREtKIU1SUFE/grmTJoaQHaWoGbt00XZt6AAyBjkBL77ncrccZalQkzEyIiqnN8dkZERITSVpcAgNJevjkR1OhMIYgoAhvWAddv5He7DEFK4mu/VuJzzYxVJkREVO8YmBAREaEM1SWcY0Kl0NsD3LyzUq6RoZokJ+02iV4f1JbKbfZhlQkREdU7BiZERNT0Sl1dAgCqw/4aXqIkegtN18qQ10jUYi5JjpYcC/Hf/q0Sn2hurDIhIqJ6xi05RETU9ORE1jmZBWFLDhVl7RogkQDC4dXLMn2TCmkfpNBumPD1lujk7JMTgOrIvyaGiIioFjAwISKiptcI74IvRWI5j7kavAZfTxfa21oBAHE5gbhcmtKaaExGIqGU5L7q3XIknvX6rvVetLiyPAVzugB3CzB/E1rUkOP70+pqIfmT6D8f0OahVEFcVuFyMDIhIqL6w8CEiIia2h8O7oJa/3kJvrh2J+v19+7ewcKdm1i/fh30ZqG7oWXcWlgs/8lRkoSSI1hatxb49HPTBdkrR+xcJT/8kJ1TK4t4AsiWDxEREdUqzjAhIqKm9qd/9j+W5X6V9s1lud9ChEN3cfvWdWzY2At3BYd+UoFu3QFyhSoA7GzFAYD4t7YAjuolFuWYEURERFQJzPuJiKhpKSrw2O/8s7Lct1ojW3Iiy0u4eWMOGzb2oK29Ns6Jcii6TSo5NIlv+26R91e8eAO0vRERUfOp68CE3bBERFSMRn8RF4tFcX3+Kjo618PjXVvt02k6bW6X5eVSrlkiqqD9SSXk//0a++3fqugq4UwUFdjyyNZqnwYREVFe6jowEZmYEFEZCfwZ0/BKNO+06mRZRiwWhcu1+sI4FotiLvg52tq96OjcYHk7d4sT6zvKs/7Y3eKEWMVf1E6HBKdDqtrjFyUatb7cKkQBsgYp8f7aCSleLlP7G1E+JifPY2T0FE68fgT9/VsyXv/TH/8QPl839jz7MoLBebz/3ltVONvs9jz7Mny+bpx4/Ui1TyUvI6OnMDl5Pq+vaS3/O1Bjq+vAxCEJDbHZgIhqk4OpbEOLl2GVcLVcm7+J4JdXsGZtJ9at74KiKLh5/Rra2r3YsLEn6VhzdYOnrQWetupXH1CK+Zv5HZ+hGiXy1O9XbTOOlaee2lXtUyDK209//MNqnwKB/w5UPXUdmIgCIIkAtxgSUakJAuCondcZVAYJpfbjEsHTa+u49evXYcPGHty+dR2KoiAWjQAA1q3vSjs26zpbqhEFbMVJPdLjReLXamfwMACsWbsW8QTgrNPCHyIiaj51/6zJJQlYroMnvURUX1ocrC5pZIoKyLUWtifk9MtsBiYA4PGuhavFjbng53A4nOjxPQCxhqoL6k1cTiBehp6tpeUYNnQWOnzXfpASefrJAh+jvBKKCqfEn69UGnprh27f3mEMDe02Pg+FwhgZHcPU1AUAgN/fZ9mGk+sxZmZm8dMf/xDB4Dz2PPsy9u0dxrvTHyAQuAQA6O/fgmNHD8DrXf3/9sTEWbz9znkEg/PGMfv2DsPn68b4mXOYmZk1bu/zdePQwZeyntvk5HmMnzlr3J/576kLBueN89Xvd/i53Rgc3JnxfgOBSxgZHUv6u/j9fZiYOGu0v+j3+fRTO3FybBxerwfHjh7A/leO4tDBl5Luf8+zL6O/fwsOHXwp4/2bv076bfz+PgBI+rc6dHCvcbn530H/+n740azxdwXS//2JSqHuAxNJ1N6p4Lo6IioVh8TqkkZXk5WJJQj/Xa4W+L6yCaIo2QpLojEZCYv1tXE5gXgZfrEuR+Ilv8+EoiAaswibaljhgUkmKVtxvvVNKF3Wc2uqTVa0eIeRSXM7OTaOiYmzALQXxseOHoDP153XfRw+chwzM7PGC/aJibM4OTaOe+FF7Ns7bBwTCFxOO6YU579v7zDeOD2CmZlZHD5yHIePHDdmieiPMzCw3Qha9Bf8Q0O7EQhcwhM7tuGN0yMAgP2vHMXhI8fx85/9yPLxZmZmMTJ6Cv39W/DG6RGEQos4fOQ4gsF54+sWCoWx/5Wj8Ho9eOP0CPz+Phw+chwjo6fg9bZjYGB72v2GQmEcPnI87Tb6v41ZMDiPd6c/MEIJc1CRiXZOr8Hn6066fz0UMZuauoCBge14/723EAhcwuEjx3FybDzjfJZ74UX4fN34+c9+BK/XY3zN9cCHqFTqPjABtHeCVagNM7yPiKrHIQFuVpc0vEbbjtPmdsH/YH4vNgDgytVbZTgbKsrnQdNMkpTvU5s/mmK/85slPaVSk9mW09QmJ88nvSDXXxzr4YEdgcAlTE1dwL69w0Z1w9DQbtwLL2Ji4iyGn9uFYHAeMzOzGY8pxuDgTqOSQa8cGRk9hUDgEvz+PoyfOWdUnQBIG8yaGgI8sWM7ZmZmkwIQs7ffOQ+v12PcTvv4VTz5ve8bx0xOatUsb5w+YAQGx44ewAvBeYyfOWcZmGS6zf5Q2DIQyTfYmpw8j1AojEMHX007J73iRKcHZ/rHAwPbs/476aGYbmBgO06OjSMQuMzAhEqqIQITQHuBExeAmKw2zBA/IqocAdoTeBfDkoanqCUp5ig7Yd1D1T4FKoP8NgelHKsa/5PxsMh/Owg4avvpncy2nKb29jvn0y4LBC4ZYYMdgcBlAEhrYbmvt9u43twKY3VMMR5+KPk89ceYmZmF1+tBKBTGdx7N3l7z7vSFtFAiU2ASCFxK+3t4vZ6kY69em4fX60n7Gvr9m5Palswy3eY7j25JOzefrzvvKqBs55QemCTPXFrjyb7BLRC4hLffOZ/2dwuFwnmdI1EuDVV07pSAthYBLQ6BK4eJyBZBAFwS0OoSGJY0iZpsxwEAJaVM0uWtznlQWbldziLvQUj/owqACshf60Pifl/R51huCaVxNlQR5UtvrwG0SpP333vLmPdB9uitPoHAZezbO4z333uLW3SobGr7LYgC6O8S6+9c1OwTYyKqOqmhImOyS67V8pLUwKTM6m3uB6C1HhWj1V1cWOFuceZZIZJye5eN288X2iYlIPrkQIG3rTy25TSvJ3Zss2zHyKeNQq9GmJmZTbrd1WvzxvVeb3vWY4rx8SeXMIjVQad6NYbf3wefrxterwcffjRrOYBU/7sfOvhS0vyRbPz+vrSKj1AonFSRcl9vN0KhcFqlTrYWlUy3+fCj3PNJ9K+v1Tnlun+9QqhQgcBlhEJhPP3UaruV+XGJSqnhApNUfEFEREQ6FXUUpK/3l/XuRVHA+o7sJc9mkiQWvZK42MCjKURiSG7FsRfwRfY8VfOtOGbcltO8UueImGdX2KXPuBg/cw5er8cY6DoxcRZDQ7tX2kA8GY8p1uTkedzX220MPz05Np60gWf4uV04OTaOw0eO49jRAwgG53FybBwPP7TZCA7Gz5zFoYMvrWy/OZf18Yaf24WpqQvY/8pRHDt6wBj6ajY4uBNvv3MeI6NjxnYZbejtpYxf30y3sTPQ1e/vg9frwdvvnMfAwLa8z6kYWiC2+tj615eoHOrnNysREVGRano4eErli+Aq9SaVZE6HVIZtLVQSSd8KQtJ/rA6SH9pcF604ZjW31psqat/e4bShnfk6dvQARkZPGX/0+zVXdRw6uBcjo2PGMX5/H4aGdhcdmgwN7ca70x8YL9LNA1716wFg/Mw5PPb4M8Yx+gaXQwdfwsmxcUxOnofP142BgW0Z54wAMG4zfuasMeh1aGh3UmWKPhR2ZPQUXnjxEIDVdcVWA1/122hfxzHjNv39WzA4uDPr+ej0f4Ns52R1/wMD2y035dilD70dGR1LeuxigxgiKwKOfmT8xlVf/XY1z4WIiKisInJlN6q1/+3vax+s/KZVVf1jYfX1rn7ZrRuAoh8nQPzuAQi//q8qd7JUE9Txd4DPgvYOFgDV68HSv95TV9UlOrdT4Ar3OhCTVcRqOWyuoGBwHnuefdlYU9yo9DAn05pjqh0uLiwoC+G1Xxgf89cUERE1jUQFn/QLkSL7qdeVtyWHGoAKRHb9Xl2GJYDWlkNE1RMMzuOFFw8ltbPoa58HBrZV8cyIakd9/oYlIiLKk6JWdjOHGM0jMJHrbwArlclCGBb9N7D67o39znehdG0o+ymVS93MEyJqUD5fN57YsQ3vTn+AxyaeMS4fHNzJzT1EKxiYEBFRU6jpF2dq+othoYdtsk3pbijDFckhiuptR/w3t5b/fMpIDzFZTE71wufrxvvvvVXt0yipoaHdltt8iEjDlhwiImoKNV3+r9ZymkMVE40ZI22McTcZLA/vqsw5lVlNB5lERNT0WGFCRERNodIvzPKaYZIyiVZY91CJz4bsUhQVkVjc1rFxOYF43N5gnOVIHKIo4L7ujswHzd0C1JRKEv0DYTU+iT69E2p7m63HrXUJRYVDZI0JERHVJgYmRETU8Co9vwTIc4ZJKpe3dCdSI6IxGQnFXmq1tByzdZwsK4jbXHsUicWhVLnKqM3tynq9Gs3y914JUpT7upH42qYSnlV11XLhF1GtCYXC8Hq5Dp6okhiYEBFRw6v5sn855YVyHhty7AQRt27dRkuLC10b1gHQKiPuhpYzHr8cyaPCopJ7mhvd3K2ch0Sf+RcVOJHKqfn/bxLVkP2vvIYndmzjzBGiCmJgQkREDU+xGKpabnm15KS8zS647L+DeP1WCEuRzJUJ4dBd3Lwxh77Nm43AZCkSw62FRfvnRyXR6nZmPyASgzYC1fr7Nbrrn0NtyVylcutKQrvlys3X9opwumu/3SWhABKn6lGeQqEwTo6NY3LyvHGZ39+HQwf3wu/vMy4LBucxMnoKMzOzxmX9/Vuwb+9w0nFWAoFLGBkdQyBwyXLYaygUxsjoGKamLgAAvF4Php/bVVSgMTMzi/2vHMWJ14+gv39L0mMFg/Pw+boLvm87RkZPYXLyfMMNtyUqFAMTIiJqeNUo+xeic/YPTqSsFe7pt31TO2HJho096OneaFxud+4GlU6b2wWnU8p+0LxeYZIecli14tybS+DLi3HcvJLA3WsJAII2LFbVh8YKcLQIeOARBzruk/DVb9Xm0z5FBXJ8ZYiShEJh7Hn2T+HzdWPf3mEMDe02wo3DR47jjdMj8Ho9CIXC2P/KUXi9HiOA0I/b/8preOP0iGUAkRqEZLL/ldcQCoWN+z45No6TY+MAUPIqED0YMocoRFR+tfmbk4iIqIRquuzfqvrFZoVJtpkc5rDE410L0TRYU5Zr+QtSPFEU4HZlr+YQRQEtruxPgyRJzHkMkHs2iV3qQjjjddFnfs/4eP7jOP5pOop7c0rObTrxiIq7Xyr4r38n4+LfxPBr2xx4aLuzpipPEqoKJ5cLUx68Xg+OHT2QFB74/X0Yfm4XDh85jkDgMvr7t2BmZhbB4DyOHR02jtWrUF548RCmpi5YBhterwdebzsOHXwJH39yKamKRTc1dQGBwKWkSpB9e4cRCoUxfuZcyQOTDz+aRX//Fs4wIaowBiZERNTQqjVUUly8bO9AWU67yO6WnEzbXFLDEiD5RX2p5460uByQxOw9FU6HBIcjxzFOCU5H9loDpyP3MXVrIWR5cfzxfqgtLiwvKPiHc8u49Zm8kpLYCxnkuPZ/gnhExa/ejeOTCzK+8YQLD22vjaeBVeiYowZgVWkRCmmthl5ve9LlhYQMhw6+BAD4ePSS5fUff3IZXq8n7TwefqgPk5PnEQhcsmz5eezxZyzvb3Bwp/GYqUKhMAKByzh0cC8Ardpk/MxZBINa66deYQMAJ14/AiC9Fcnn68bwc7sxOLjTuF9zyxGAtEBGbw+ycujgS0n3RdSoauM3JRERUZlUKzARZJszQpSU8MLjs/0YC/dCUBQFoimssApLxJS1rZ72FrS6nXC3ONOuS+V25T6GSmD+NtIDkJWg47vfxLXZGH71NxHEo8V/Q8cjKi7+TQxf/krGY8MtcFW52qSmK8Corrw7fQE+X7cRVAwMbIf/zDmcHBvHCf+rRpvOyOgYfL7uol7wBwKX0oIZAEaLTyBw2TIwSZ0NcnJsHBMTZ/H0U8nnMjJ6CgDw0x//MKkdRws5TqG/fwveOD2CUGhxparmkhHemFuR3jg9Ar+/D4ePHMfI6Cl4ve0YGNi+csxr8Pm6k44xtyH1929JO98XXjyEUCiMgYFt+X7JiOoSAxMiImpo1VglK+SzUjjl1aLg6bV90y8+/xJLyxH0+B6AKIqWYQmAtPaUzjVt9s+PbMu2sUgSc7T3WM6iERB99kn86q8jiNxSIBcYlrS2C7hj0bhz41MF7/xFBE/8SQs6e6s7dVVRAeZyVIyJibOYmZnFsaMHki4/dvQA9jz7Mp783veTLtfnnBSj2AGsExNnMTFxFseOHoDf34dQKIy339HCEb11CNDacfz+zfB6PRg/M2bMZAGw8vGr2PPsnxr3Ozl5HsHgPN44fcAIbY4dPYAXgvMYP3MOAwPbMTl5HqFQGIcOvpp2jF5xkurwkeMr91v8146oXjAwISKihlaNChMxnw05qQNf81gp3N1zHz799BLmgp/D412L27eup4UlABq3hSVFrjXHcTmRdeCtLCu5b19gO1Ob24X7ezszXq9+ds3y8r+f8uD2ZzG0dYho7xARXsi/HGN5MfP/CeIRFf/Pf4zid6scmqgq7HYYEaWZnDyPk2Pj2Ld3GAMD243Lg8F5vPDiIfT3b8Hwc7uNCo2TY+N44cVDRmVFofSWmELo5zE0tNs45/2vvGZc//RTO42KmEDgMoaf22XcLrUNyOv1wO/fbHx+9dr8ymXJfze/f7NRrZLtGKvAZGLiLKamLuDY0QNl39RDVEsYmBARUUOrRkdOXhUmasoL4DxaciAI6PE9gLng5xnDEgA5Z4eUSi0HFtVmf6Xwqo9bH8Xtz7S/7+KCgnVfcWIppCCRx5dAtJGVxSMq3huP4ck/q157TkJRIbHEhAowOXkeI6OnjG05Znq1xrGjB4yKCL+/DydeP4Inv/d9jJ85l1aRYpff34dAIH1WlR6imAMMq2P2v/IaBga2Y9/eYePyN06PpM0N0WeQVHNeyNTUBctAiqgZMDAhIqKGVo35CHlVmMSTB7faHfgKaC0goiiix/cAZDkOl6vF8ri21tWBr0uRGJaWrVcRN3JgUW2SlCO0mrutpXumzODqwvqkQ+7dSMC7TsLCDfv/Bi63kDYmx8rigop/+L9lPPqHOYKdMuHcVyrE1NSFjGGJWTnaRx5+aDMmQn0ZKX0AACAASURBVGHMzMwmVXx8+NGsZeWG2eEjx1e28OzN+TjvTn9gtOMAWlCjhyg6vQpFD2nu6+1euSx58Kx5rkq2Y8y04bFjGBjYXvLNP0T1oLoNq0RERA3IdoWJ1SvZTvstOff3duL+3k589b716PtqD+7v7YT/we60P+YNObfuLOLWgvWfu+FlLVDJ8IdhSeFyrSdW9Q056uqfRTV5oGQ8okKUAIcrv0qMWMReHBG4IGPxTnWii2oNZ6b6NTMzi8NHjmNwcGfGF/LfeXSLMQBVr/wIhcI4fOQ4QqEwnthR+ODSgYHt8Pv7kjbRnBwbx9TUBaN9xoo+B+TE60dyBjmhlUDmO4+uBjLDz+0y/k6hUNioVgmFVteSDw7uhM/XnbQBRx8Mq59btmPMj7//laPw+boLrsQhqnesMCEiooZVre0bQnTO3oGpJ+jyAi7774SagxC7GHrYk+1rm629JtPmodTBu2kWkrcqLautloeFbitYs1HC7S/T11FbcbkF24EJAHzxqwQe/m0+PaTaN37mLACtJUefy6Hr79+CE68fMf57cmwce5592bheG6j6ktFesufZlxEMzidthEld/6t/bq5mOfH6qxgZHTNaaLxeT9Zql2Bw3thCYz4f8zmbzczMrmykWW2D0c99/MxZY5Dt4ODOpI09+lDYkdFTeOHFQwC0AbXmv7PX68GxowcwMjpmHNPfvwUDA9uNc5ya+mAlaJpP+3ro7Tl7nn3Z8tyJGoWAox8Zv0XVV79dzXMhIiIqqYQCLMcr/9Z128x/ByFyfbXPYOW/ql49AEH77/ISsLhoXC90PQrhX/yHsp5b4NPChxRWiygKGQMHURQyVm9IUvbNNIUETmXx2RyUH/086aJPE5vxD/KWpG8hVRWgAui8z4F71xOIx0wFKSvfV/rH2uUC1m4UsXBdgZpyHSCYjtOOhQp09Ir4gz+zbu0qN08LZ5jUopisItbgOaterfLzn/2o2qeSZGLiLN6d/gBvnB7JeewLLx5iJUgTckmAy8GfnaUmvPYL42O+hUBERA0rUaU6fyF63d6BqdM789iQU4gly9W1+XM6pIybd5wOKeOQWacz++2aZZtPKnUhnPsgk3s3ElizUcKtq7lfxbbkOcT1zrUqlWURVVEgcClp+GqtGBranTbsdWrqAsbPnMMTO7YZlSwjo6cQCFzC009VbzAsUaNiYEJERFRC4mL6OsaMUmeY5LMhpwBOh4T1Hatl25naRwCthSTTdVRiC+G0ga/ZyDEtCBSl9MwtVTSPdhzd/GUF3ZsrP+ZOUQF+y1E11PIw09Q5JwMD2/HxJ5cxfuYcTo6NG8fs2ztc1U06RI2KgQkRETWsqqwUrtCGnEI4HRI2dJZ+WwQV6cocjDatle/aFkSy3uTejQS867V2m2zyrTCpJjWP0Iiome3bO1yTFTFEjYiBCRERNaxqdORIditMityQQ40juSVHSwx84rWst5FjKhzO3OlCIRUmREREpOFaYSIiohKyvVI4dUOOx5fXhhxqIBlmmAg5aqSWQiraOzI/lXO3C5a5XC7hBa4WJiIiAhiYEBERlZTtwEROacdp7y3D2VDN+yzzCuo2YSnrTZfvKXBlabkRReS1Uljn6ahOX4yqMjEhIqLawpYcIiJqWNV4/SXdnYWtQQyp0zp7+styPlQ+VluHFEVFJLoahjmdEtZ6WjPeh7qwCOvvFxVrhHsIq+0W1yVzuATEo+nf7K5WAXdvcusNERFRoRiYEBFRw6p0ib/t6hIASMjJn3eWd+BrM1IUFZFYPO3yuJxAPJ7eqxKNyVAsvmkisbjl5XZ0rmkDsnVa3QmvTidOyk0E9EmXEFSyVx4tLiho9VoHJg5nYS05REREpGFgQkREVCJiPhty5OTARCjzSuFaVapQw6raoxY4nVL2A66YWnJS/lrrcBsCVKhZKpZiERVtWeaYFMKVuSCGiIioqTAwISIiKhHp3i/tHZgSlgCo6QqTRg81yqnFlf2pVraWHABYI9zDXXVtzscRpfTFS0qiwKqYXo64IyIiAhiYEBERlYz9DTkp1SXdjxb92HE5gbisvWKORKMI3Qvhq/evVq3cvJO8iWU5kh6AJBQF0ZhFmEMFc7uc2Q/IsCFHD1G6hOs5A5Pokgp3m4il0GpA4m4XEIvkc6YaZ5YhsuXGLTm1SRAEpJU/ERE1CQYmREREJSLYbclJrTBZ57f9GHM37uFueDnj9bFYFHPBz9HZuc4ITKIxGbcWFm0/RrNrcTkgiclVFqIoWFaLtLW60i5zu5wQRRvBw5Xc3y+/Ln2Mf1K+lvWYyKKCtRukpMDE5RawvJj/i9zO3uoFJnxJXpskFhwR1SzJzu8aKgoDEyIiohKR7s3aOzBt4Kv9wCRbW4selrS1e7Hpqw8Yl1u10zQKq3DD6ZDgcCRfJkmideDhTg88KkWdu4PVdpzMcYEbESzDnfF6JaG15Ji53ALu3sp/Q46nk0++KZkoAIJQna1jRJSZAAaalcDAhIiIqATy2pCTNvA1+yYUM73tJpU5LNmwsSep8sFqzkg1WIUTLS5HWjVGLYYbZbFg2pADwWKUiXZlp7iAZaUn612lzy8p7JTaGZiQBacIxGrjxwgRrZByzBSn0mBgQkREVALi4iV7ByqJ9Ldqbc4wyVRdkhqWAMmzM6zmleRiN9xwOiU4HcnP2iTROvBoJtGYDKdDyt6ac+128udp7+Brt/2KcBVBZA9M5LgKd3thbThm3Q/yGTilczoExBWVVSZENUIA0OJgwF0Jzf1shoiIqEQku4FJaoVIHu04VgNZ9bBkzdpOdHRuAKDN2zC/UPe0t6DV7YS7JX22BsMNjdUmIEVREYkmXybLSlqVj3ngrtn9vZ1Zq2K0lpzcfMK1nMfEIiokpwhAXRn4Wtgr22quFJb43L9mCQBanQKWYypnzRDVgBankGXhPJUSnyERERGVgO0Kk9QNOevsrxO++MtZuFpajSoSPSxZt74LHu/qJpXUzSyda9psP0Y9icZkJJTkOR1Ly+lVOKkVNpXaBpS1hSgS1/4kPeXN/FLUiThiyHx/sYgK78o/c0u7gPACVwpTaYkC0OpiaEJUbS0OAQ7+qK4YBiZEREQlYDswiae0x+RRYbJu/UbMXbsKAFizttMyLAGAVneOVbZVYlWJEZcTaTNWrKo4IrE4lDraO5vappRm7rbFhYJ+Y8Dt0v44HYAkQPpSADLP+4WSAJwu7fYOpwA5psBiKEpW7R18v5Ky00OTqKwikf9MYSIqgigAbqcALsapLAYmRETUsCq12UGQwxCi1+0dnFph0mm/wsTd6sGGjT24eWMO4dBdbNjYkxaWAIC7pXSBidXclNQqDkVR0yo2KlXFUatytTmp1+4kF5SsaYNRIhKXgcUIcPse9FelnsRdLGND1vssdNCrjgNfyQ5R0NpzEgoQV1QkElwJTVQu+iYcSRTg5IipqmBgQkREDUsUgEQFnsmLS5ftHaiqBQ981cMHj3ctxJUdsm3tHstjzS/WozEZkVg8rYojGpPTKjbqrYqjWpyO9EG3qQNxzVuKLM3d0QKStpV1wUsRrerE/LZ9nvlFIqHC5RYQL3B+CdtxKB/6izj91YRi8eONiArHlcG1gYEJERFRkWy346SsE86nHQcA1ne0J/3Xav2uJIpJL+avzi9kXEXcbKyCjtT2JautP2VZZyw5tJ2QN+8mhyQQYLxfb3rxGVatw7FUbV4BoQLnl1Rz4CsACAIrXOqZKCDvkI+IqNYxMCEiIiqS/cAkeX6J4Om1/RgtLgdaXPZeNOsURW2IsKTF5YAkrr7VJopCWlBUsaCjRNSZT7Jcm/6qMwF7bzU6XPr8kvrDvnwiIqo1DEyIiKhhiQJQibhAXKpMhUm+UtfkVpqdoCN11XFTrDleWERSJYkNceSeSyMVuZe360E2yBMREZk1+DMSIiJqZpV6w1pctDnDJHXgq835JYWyWrFrR2plhtMhwZGywzB1RkdTBB2lsrC48kGm79DkIOVXir1gTXQAy2EOkSAiIioVPrMhIiIqgnRv1t6BqgooKa0SZa4wsRo8mnqZ1VwPKi/10/n04hIh4ye4oj5g634dTgFLofptweKAQyIiqjUMTIiIqGFJFViTU/DA13Yf4MxvJkm+2tyump7j0bTuLKZfluHb9DK+aqsdBwBEqfjVwkRERLSKWT4REVERCh74uu6hMpwN1QVjhkn2prFluG2347jcAsJ3ihv2ev3T6qUtHPhKRES1iBUmRETUsMQKvC0gROftHZhIeTFa5nYcqixFUY0hu7mqetRPr5s+yzzH5ILym0jAXruUu11AZLF+55dwozAREdUiBiZERNSwKvEazPYMk0TqhhxWmNQSc+BhfB5N/jwaW/03TChK0udm/ge7Mz/QgkU7joUP1W9hEW22jgWAljYB924VV2Fy51r1AhdWmBARUS1iYEJERA1NFAClTK8DbbfjAGkVJgIrTEpuKZK8FSh1S9ByJLktKvX4Usi5KchGYDKrfgNzyBK6pHC4BCRKsEH6TrC4wKUYzEuIiKgWMTAhIqKGJgjIOFCzWOKSzcAknvJq1uUF2ntLf0J1LhqTkTBtEqpG4FGsXBuH1GsLUFUhPSAQtG/SafV3EM6jsgQAWr0CwgvFhx2LCyoW76ho76x8fCGxxISIiGoQAxMiImpokgCUa5SluHjZ3oEp7ThCg7bjpAYe0ZiMRCL5c8VU7hOJxZM+bwS5KkzUlQ05aX9rVcB/Eh7Lqw1H524XcO+mglLUaXzxqwQe/u3KPz3kDBMiIqpFDEyIiKihCWUsMbFdYZK667VG23HicgJxOZH8eXz182YIPLIRRQFu1+qKX6dDgsOxOlnY3eLM3ZJz7U7aRRG4cUH4LqJw531ODpcAuYSFNh//Z7kqgQkLTIiIqBYxMCEiooYmlXFTju2Br3JKYNJR2sBElrUKFodD+7WuDzBNDTxkWUkPRFLPrQmYt9hYhR6i6dV7ro03+VIXlmCuBInAjb8VtkNGYd+orV4BiyVox9EtLqj44lcJ3P/r9rbzlALDEiIiqlUMTIiIqKGV68WY7eoSAJCTZ2/k05Jz807Y+NhqU0sovIi54Of4xje+Dl/XegDA7buLuGVzG0u9MgcZoigkVXY4nVLSLBG3KzkEqao7q/8u80IXfolvQimilcbdXvx2nFQf/2e5soFJBdZ/ExERFYKBCRERNbxybMqR7G7ISV0nDNheKRyNyVmDj1gsirng51i3vgvrO9Yal8ty9bad5KNuQ48CqdcWjI8/F+7Hx8JDUNXC/04ut4DIYulbouY/VRC+o8JToeGvzEuIiKhWMTAhIqKGJ4rpY0SKvs8luwNfU8KLPOaXRGKZd8WawxKPd21S2JDtdqXW4nJAMpUItLpXZ3xIkph0XvUaeqS2Lpm395jbnFpcDnSt92a+o0gcUAX8SnwYVwVf0eflXS/i9lx5Wqq++FUCX6/QLBNuyCEiolrFwISIiBqeJAiQSzz41XZLTuqGnDzWCZvnj5jpYUlbuzctLAGQ1LZjRz6hh9Mh5VydW6vsBh9AYSuLc35dPr2Ov5O+g3vIEqrYJK48VKmDQN0X/5+Cr/92ee47VTnnDBERERWDgQkRETW8crwgk+7N2otg4inVHnlUmCxH0itFzGHJho09AJJfqMflBNrcroYNPYDk9cWKoiISjSddp2/uSShK3uFRMczDY618GvUhJCRKsrSp1StiKVS+DUXzn1amrYvFJUREVMsYmBARUcMr9YsyMTpv/+CUEgCh61FbN1uORHDjxg20e1dnk1iFJQDSwpD7ezvtn18V1WrwUSh3izPr9bfnSveN2LpGxI3Py7vh6M6cis6e8iYaHPhKRES1jIEJERE1BUlMHydSqLw25CgpD9puf3bFrVvXsbgUxoaNvZDluGVYAuR+oV5u5vaV1FXG9Rh85EtvacpVtROPlKYixOkWECvRfWUjVqAISRJYYkJERLWLgQkRETUFSQBK9X68aHdDTmo7DgDYnGGiQkSP7wHMBT/HXPBzyHLcMiwBbMzOsClb8GFuD0qdBdIoRFGA27UaPrW4HMaQWvPWHkkU0+bG2BGak4EiVgjrvOslLFwrzX1lk5DVsj8G55cQEVEtY2BCRERNQRIFIFGad+Wl0Ky9A1MHvtpsxwG0UMLlajFCk0xhCZDckqMoatKWnGYMPoDkOS2pK4vdLavbeio1z0UuUUVIuYe9mpV7rbAgcIYJERHVNgYmRETUFCRRe6+8FC9bbVeYpL6qzaMdRw85XK4WPLDpa2kv7PWhrlLKW/T/9Nl1249RL8xbfJwOyRiuWk9ri7XqkuJ510kI3SptWtLaLkCFAFcLIEgCVABr1otwuVldQkREzY2BCRERNQ1JBOQi55gIiTCExKK9g1OrN/IITNZ6W7Gh05PHmaHmq0XK3fLSDJxuAfEbhcV+DpcAZ4t2H06XAFUF4jEgkVARjQCxCLC0qEAF0Hlf+dMMR42GW0RERDo+GyEioqYhiQJkpbgaE9vVJUBaSw46H7J900LaRCoZmGRreWlrdVke18zuXLGYZ5On9g4Riwv2Ez9RAlo9ItztAgABsbiK5bCKe7cUKAktMFGx+sdcftW9ufyBCStMiIio1jEwISKiplGKF2i255cAgJoczgh5VJgUotANNG3u5IAjU8uL+TiqvLYOEdevZP83FiWgfa2IljYB8TiwvKji5lUFKrRWGz0kyaXcgYneIkdERFTLGJgQEVHTEFeGTBZTZCJG5+wdKFtUFHTYrzAplDnU0OecAGx5qbblheKqf9o7RCxlqS5p84poWyNCBXD3poK7t1ZCkgK+19s7hLIPfGU7DhER1QM+WyIioqbiEIFYEa9dhei8vQMThc8vKVTnmjZ0rmkr++NQ/pbvFBeYtHWIuP5p+n20d4ho7xARuqPg9lwCiURaYVPe2I5DRESkYWBCRERNxSEJiBWxXlhrybHx7riSUg3Q3lvwY1L1mFcvm1c0K4pqtEAlFAVd671la1myqi5p7xDR1iEhvKBg/oq8EpKUpmqje3N5Z86IXCdMRER1goEJERE1FVEABKGwd+HFpSIGvnb4839AKrlMAYgsK8mX5zlAN9dg22LWCrd3iJi/IgMQ0NIuwLNOwvI9BdevyCVZk53qgW+UNzBxSkxLiIioPjAwISKipuMssC1HtNuOA6QPfHV5839AyqlcAUi+cgUmcqSwaEPfjCNKgHeD9hi3gzIUGSjH2NTOXhHOlpLfbRK24xARUb1gYEJERE2n0LacvCpM4ilDX7sezfvxmlGtBCC1or1DxJ25BNb5HFi4riAWUctSVaLbtJXtOERERDoGJkRE1HQK3ZZjOzApdupmA4nGZCRW5rlEYzISidWPlZV/gHoNQFpcDkiiCDFHAhApcENOe4eIWERFe4eI20EZCbn8SUPft9mOQ0REpGNgQkRETckpCYjK+QUbtlcKp84vAYCNjVFhYicAicTixsf1RBQFuF1O42N99bJ5JbPTIeVsv0m1nGUdcMZzWWnBCd1JIHxLKWtVie6bv+tAS3uZ1wmXN48hIiIqKQYmRETUlBwSEM1zDqe4dNnegakrhWtYIwcgwGoViP6xXg3S1rq60aZc222Kse4rTiyHFIRv5R+2FOIrX5fwzd91lvUxJsZ/hL0vPF/WxyAiIiolBiZERNSUBGihid1OkLzml6SuFK7g/JJGD0DKVQVSSySnAEVWcXe+MsFbR6+I3/qX5Q1LAGDif2NgQkRE9YWBCRERNS2nKEC2OfxVSITt37FSuhe6S5HY6sfLsZX/LuOzzz7H72xbDWK+uHYn6dh6Um9VIOZQamk5hrZWV0nPb02XhHvXKxeWPPEnLXC5y9uKIwjA3743XdbHICIiKjUGJkRE1LQkEfiH2V/im1seyX3svVn7d5xaYdLht33Tu+FlzN24l/H6WCyKueDnWNuxLunyWhqaWo9VIKkhCAAoiopoTOvbyjWYNltgcudKPON1qVraRSRiKuS4inKsDTa77+sSvvsvXWUPSwDAxWGvRERUhxiYEBFRU/v3f/k/49Tpv8p5XF4VJmpyYCK4vLZvuryc+cW1oiiYC36OtnYvent6k64rd2BirgJpda+2b9RqFQhQfAhSDWs2SrieR8BSqK9tc+Bb36vMv5fe/kZERFRvGJgQEVFTm/jf38TY6b/KuYUkrxkmqS/CnfYDk0wv4M1hyYaNPfbPJQNzFYjTIcHh0MIQcxWI2+XMuTK30uoxBLFrzUYJ926U99ydbgHfeaYF9329cgmGJJW7VoaIiKg8GJgQEVHTc0pALMfrVDE6X/gDdD5U+G1XzAU/BwCsW98FAEntLHpAkKsKRBJFoz2mljRyCGKX5BQguQREyzi7xPd1Cd/5b1rgrEALjhnbcYiIqF7V3rMmIiKiCnM6BMQTatYqEyFmMzBJ5LmrOEUklt6OcfPGHACgx/cAxJVARK8IAbTwxP9gd1GPW2qNEoJkqsQpdQi1tkfCQrC4751M2joEbPkDN3wVrCrROSSgxoqUiIiIbGNgQkRETU+A1jaQ6fV7Xu04qkXs0uazddNQKIzPr1xCV899cLlaAGhhydJiCL6vbDLCkmpplBAEWK3GyTSUtpLzWDzrJSwvKKVcrgRAa7/p+y0nfm27s+JVJcY5MC0hIqI6xsCEiIgIWttAphXD+a0UtriP9t70yyy0trrhbm1D8MsrxpySpcUQenwPwOFwJh0rSaUJT/RVxIqiIhKNGx/XYwhi3rxjtZ641jbzAForjsMtIHQrgVJO+nhgqxPf/IPKt9+YSaL2h4iIqF4xMCEiIoLWNuDIUGWSV4VJES05KgRs2NgDh8NhtOF0da9Wm5hlawOxCkFkWTGCj0gsDsUq2KlRerWHuRrE3bI6kLbWtvPkY22PhDslbMVZ0yPiW7tbsban+kkFZ5cQEVG9Y2BCRES0IlOViZBYrMjj64FGR+cGuFxuAEBbuyftuDa3yxjuCgB3w8u4fitUVyGIVTWIJK3OA6nFapBS82x0YKmErTibf8uFbzyZHq5VA6tLiIioETAwISIiWpGpykSMzhV+p12P2j5UEkV42lrQ4nJgfUe77RW/8XiiZsISvdrDPCBVrwap1S091eB0C3A4BYRKtBVn665W3P8tZ+4DK4TVJURE1Aj4rIWIiMikxSEgkbIxx/aGHACQ07fc2H5slwP3dXcUfPtysVpXbK4GyRbmUDpRArwbHbgTjKMUc0se2dWK+7fWTljiYHUJERE1CAYmREREJgIApwTETG/85zX0tU5Ual0upVvT7UTohlySVpzuhx01FZYAgMvB8IyIiBoDnwkRERGlcDoExE1VJuLS5aqeTy7LkdWqllzrclkNUhx9tXJcTiAe1xIPp1PCWk9rxtu0dqyWW7R1SIhHFMQjpWmhemRX5setBqektbYRERE1AgYmREREKQRo75JH5dqYC5LL/b2d1T6FuqevTzZvForGZCiKioSiGGuWrazvaM963+4OLaxyugW42kTcuVp425ZZ98OOqq4NTqX//4aIiKhRMDAhIiKy4JQAWQHUcB4rhQFAVZI/b/OV7qQob4qiIhLTAoqlZW3dsnnFsr6CudxESduKsxAsTVgCAGt6amuLkMshlGAiCxERUe1gYEJERJSBSxIQy3d+iZyAeZCn0M7ApFz0sCMak5FIKFAU1agEicTiFdscJMtKzmPW+ko3t0S3blPtBCaioIWMREREjYSBCRERUQaSCDg4kKHirOaE6HNa9NaZWpJQsgcm7RskLC8kVuaWlO77aXmhdlrGWtiKQ0REDYiBCRERURbOSJ4tOZRRMXNCqkUfoqtvEipknbLLIyISyl2Fkq/lhdLfZyEcEtcIExFRY2JgQkRElI3ceCuFS61W5oTkw7xWudW9sl55ZZtQvaxUvnVFxtfQUtVzEMDqEiIialy1/2yAiIiIqkYPO/T2mGrNCcmH06EFH+bVym2trqTrKs3b48C9udJW0Ny+orX5VHNTTouTg16JiKhxMTAhIiJqQvqcEHN7TC3PCdG1ubXgo8XlgCgKSS0y+nWVYq6syfXYjjKFGvMfy/jKVmdZ7jsXh6j9ISIialQMTIiIiLKJzlf7DPJiDjv09phanxMCWLfIuFu0GSHVaJGxajPSv45WgdLm+zdkrVzx9jpw+0rpVgrr5j6OVyUwEaBVlxARETUyBiZERETZROeqfQYAVl/Ay7KMz78I4je+/mvGdXfDy5i7ca+KZ5dd6uBUYLVFxu7g1FLKNwyxIy4nsgYmTnd5SjHmP5axtKCgraOypR5sxSEiombAwISIiKiM1BszEPDf2zp2KRLD0nIs65yQmzfmEItGsBR5wGgD0VfvVkNqi4w+ONV8XSVZbeKpRKtRrvv19pRvbsqXF+N4aEflhr86JbbiEBFRc2BgQkREVCPicgK3FhYzXn/v7h0sLYbQ43ug7OdiNThVb5Gp1uDUbGFItQfQ5gqtHGWqMAGALyoYmIgC4OJWHCIiahIMTIiIiGpEthAiFovi9q3r2LCxBy5XcS+OU1tkzINTq9EiA9R2GGKmV82kzlnJFSB1birfnJHlBQVzH8voebi8T+sEAG624hARURNhYEJERFTjFEXB9bmr8HjXwuNdm3a9JGnVC1aDU/UWmWoMTtXVSxiiB0mp7UWl+tq1dkhYWlBKcKbp5v4xXvbAxOUQUIUsjYiIqGoYmFBNUgHICSChqEiogFobz6WJLAkCIAmAJApwSOC7r83OIQFyaV8U37xxDaIoYt36LuOyaEw2qh0617Shc01bSR/TrnoJQ1JbjKqxjtjb48DSQqws9/3FxTi+8aQbzjKtL3ZI2uwSonzJijZoWQGfzxHVGkkABEGAJIKBeAYMTKjmxBNATFbB36lUL1QVkFVAVlTEZO1dWL6waGKCCMAUmFz/yPZNQ6EQ7t29gzVr6lO8OgAAIABJREFUO43L7t29g8jyEnp8D0AUV+dgJBLlqVQwi8ZkJBRFC0XiiaRhtEuR8rzwL4RVZU01t/Bk4u11YP7j8n3d5v5Rxv3fKn3rjygAbs4toTyoAOKyingCfD5HVMO06Vva/0v1GVUc6p2MgQnVDBVANK6W+o1ZoopSAURlrTKKLzAoX2u87Vi4848Ih+5iQ1cvAGDhzk10dG4oem5JqnoJQ4D0TTzVHj5bqHVlnGMCAJf/31jJAxMBQKuLP8vIPkUFluMqq0mI6oyiApG4CocEtDg4r0rHwIRqRiSuogJvmBJVhJwAIlAZmlBeWt1ufOWBPty8cQ3BL6/A4XDC3dqWVHGi08MNK/UUhqQOoK2FmSvl4u0p79/n3pyCpQUFbR2leXtQD0v4U4zsUlRgOcYqYaJ6Jie0Njr+/Nc01jMRqlsxmWEJNR45AcQF9v03HUkC4ilhxo2PgI2P2rp5i8uJru77EA7dxdJSGBs29loelzob5Itrd2ouDKmFuSG1xOEWtMGvd7KvIC7GrU8TaPtWaQITDnmlfKhgWELUKBRVq5jmG38MTKgGKCoQK99zR6KqiskqHBIT+qYiFPdi1emQkFAUdG3cCGCj5fraWmhDsZobop9jLc0NqTXrHnSWNTC59nFp5pi0cBYT5SnK+XNEDUVOAAkRkJp8pgkDE6o6OcFfr9S49I1PfOHR5BavARvtHXp/b3r7TTWkzg3RW2VqJbCpV10Pu3D3C60CSQEAFXC2iYhHVagJ7U2EeESrukzIQCyS3+/IUqwt5kYcypeiar/riKixxBIqWpv8DRAGJlR1HPJKjU5WVDil5v5l01ScTmB5OfmyxWDZH7bV7bTdkpM6N0RvlWnEuSG1xtvjQOiGFpioAFRVgIrEyjvzAkSHAGllyGqrV4TbC7jcAuJxFYIoQo6pWF5SEF9WkbB4gXpvrrhfqg6JA6spf2yrJmpMCUULRJs5M+GzIqo6hQUm1OD4RJLUxWDZ27KklZrZ1LkhwOqK3WacG1JrWjtEtHZIWF6wfjs+EVchx7XWhkh4tcVBC1cUONwCJKcAz3oRDqegbeaKqIiEVcQixZ2bQ2RYQoWR+WSOqGExMCGqIv5+JaKat+YR4O6s/eMli1+tFagw6VzThs41bWV/HCpe99dduPLBcu4DLcQjKmIRFcv3ABVaYOJ0C3C3C/B0iHC0FnZOogC0OJv4GTEVhSuEiRqX0uSJSZOPcKFq4y9YImo4gsWTijufVP48qGate7D4oaxmsYiKe7cU3J5LIFHAc1pR4PpgKg7fACOiRsXAhIiIqNRSh6LGQ0A8XJ1zoZrT9bALTnd54omeh/IrHmZYQkRElBkDEyIiomwcnvxvY7VaeCFQ/LlQwyh1lQmgtebks1KYYQkREVF2DEyIiIiyae/L/zYOixetbMshk66vt5T8Prf+/+3df1AbZ5on8G9LAmwjxSQZG1uzeyGmxspdMow30cys2WyCfMXW5hLLcKlyXIapuMbrAbI7V4zt4Wb/wBizf8wqmKEqswbWccqplTjHd1mInGzqjiukeH1QmYicl9u5i5zgYWcSOWQzM5lIJE5s1PdH875ILQmJnwLp+6lyMN2t7rclxWo9/TzPW7sh48wVo4HBEiIionQYMCEiIlpuhsSPV5UZJhSjdJnLcn5/VwG23ZdZOY7JCGwsYLCEiIgoHQZMiIiI5rOoDJMkX1yZYUIxTBuUZcsy2VlVhF21mU2PYzJy6mAiIqJMcVphIiKi+Symh0myqYWZYUIAfjN5C7dvqvj0xm18/snMkva1scSAf/unGzLOLCkyKSgwpt9upWzevBmTk5MoKyvL3iCIiIgWgAETIiLKW36/H/fcc0/6DYt3AJHrC9u5yQjc0n0h/mgM2PrQwvZD68rN383g5idRhG/MBkY+nMHtm1H85he3oAJQoUCdnYJV+7HwbA9TkYKyPyxE2R8WZVzWk+1gCQDs2rWLARMiIlpXGDAhIqK8NTk5iV27dqXfcDFZJqaChICJ+tEYFAZM1r3b71yF+lkE0cn3EFa3ITT9bXz+yQxu/nZGC4gAUFXIAMlysZQacc8fFmLrfQUZB0oUaM1dDWugCqesrAx+vx9VVVXZHgoRrUOBwDiaj7ajqaEedXW1CevD4Qj2H/hz2Gw70N3VloURUi5iwISIiPKW3+/PLGBSXA58Mr6wnScry/koAOB7C9sPrbrorz9E9OMPMfPL94DpCGZ++R7U6TBuv3NVREE0KqCa7sQnO/5ALlpuW2wFuKvMhC22AmwsWVjrOYMCbChYG8ESAKiqqsLg4GC2h0FrmMczgJ4+N86ddcFmS+wf5ersRSAwjosXzgAA9h94BqHQFK5cfnm1h5qRUGgK+w88A7u9gl/gsfTnw90/AIejMmmwBAC83iFYLMXoaD+21KESSQyYEBFR3vL7/Zl9gSvatvCdFyROLax+NMaZSdaImWtalsjMr97VskV++R6iH99A9OMPtUAIlPjgiNEEpbAASkERoAJKUQEAAzYVmLBp5n1MG39vSePZsNmADSVGFG81wrzNBHOpEZZti6+hMRm1Mpy19H6rqqpCc3NztodB60Br22mcO+uCxTJ/dp8InKxVVmvpmg3mZMNSng+vdwih0BTOnU0eDAkGJ2SwLd37hmghGDAhIqK85Pf7ASDzDJOFMhgBRYFsWCGwj8mqiH7wnhYQef9dICYwcvtaYpYIAMBggGIwQtm4EYrBCBSYAEWBYiqYfR3F9krCY+++9aYMmFj+TQFUAMZCAzaWGiF6lMQ+xFRkQHGpFgwp2mzEhgVmjqSzFvqVJFNWVoaysjKcP38ehw4dyvZwaA0Lh6fh6uxjpgBJTmc1nM7qlOtttnIGp2hFMGBCRER5aUFf2hYTMAG0LJMvv4xbxD4my0O9GUH0/fegfh5G9P13tTKa39yA+usPEf31h8mDIgUFs1kihVowpMAEwKD9lNsrsxkmiN/HPLYU/TPu/kEjDIXZzedQFGDjGirBSebQoUMMmFBa3V0ncPhICzw7d6QsvwASS3RCoSm5DNAyGlqON8Jur0j6eK93CK7OXjQ11MPdP4hwOCIfIzIWxH462o/FlQm5Onvh9Q7J32P7aojSomRiy4nq6moRCIwjGJwAANjtFehoPyYzJDyeAbw1Ni7PR3+cVOfTcrwR7v4BhEJTAIC6ulo0NdTL50h/7KaG+oTjCFZrqRyzxzMgnycAcDgqZVAr2X6TnZMoyWk53ghA60vS0+eW29ts5ehoPwartTTl+qaGevmahkJT6Olzw+cbAQBYLGbUH6yZ931DtBDLe0uDaA3xeAbw8CNPyn9g9Vydvdh/4JmM9+f1DuHhR56UHz65LhAYx8OPPJn0wzMVcaGSL88RrV+Tk5N48cUXM//SZjIDpuKFH6igMGGR+r5/4fvJU9HQe5iZ+N+49Y8Xceu/v4CbZ/4CN//mLzDd/DA++9Gf4vPn/gI3n/9LfPn6C7j15j8gen0cavhjGDZugMFcDOOdm2G8uwSmbVtg2r4VxrvvhPHuO2GwFMNQvAlKYeFs0GRplPDHMHzw/5bhjBfPZAA2rZHmrvM5dOgQrl69KjO8iJIRX4pjvyinEw5H0Hy0HeHwNC5eOIMrl1+G3V6B5qPtaa9Lhv2j6O46IQMDrW2nMewfxbmzLrnM1dknt29tOw2fbxQtxxtx5fLLcqwiSFJXV4srl1+Wfy5eOAOLxQyHo1IGAgDtWnVP1W5cufwyWo43IhAYjwvCfBqZhtVaitdfezHuOOmek54+d9zYPJ4BeDwDcdt4PAOw2Xbg4oUzqKurRXdXW9yYRSBk395quX1Pnxv1B2tw5fLLOHfWhWBwAq7O3oT9zndOsYLBCTQfbZelOq+/9iIAoPloOwDtNW1tOw0AeP21F/H6ay/CZtsBd/+AXN98tB3B4IQcf/3BGrxyaUgGdYiWihkmlPMyrYOlpQuFpuD1DmFPVfwFAa0O76vDCN3414Tl1u1b4HxiTxZGtHadPHkSTz/99MKmN11M49ckfUzw2yAwfQMo3r6wfeUg9WYE6o13oX4eQTR0DdHffgj1NzcQ/Y32EwAQFRtrP5TZLBEUFUKBopXOwADFZIrZTkmeYbIStt0DbFhEMG2ZKAAK12gJTjIlJSVobm7GyZMnGTTR8b3xJoLXJhOWWyzFqDvwxOoPKMvq6mrxzrXraG07je6utrTXFaLHxeuvzV3zaZki1+HzjcybcVB/sEZmj+zbW42ePjeaGo4lLAuHIwiFpuDzjaCpoV6WiNTV1eLTyDQ8ngHUH6yJu+YUX+pFlor+HMW4nM5qvHJpCG+NjctlIitEcDgqZwMm15M2xRViMzDq6mrxwY0puPsH454Dp7NaZnnoBYMTaG07HTc+8XjxuwhquTr74vaT7pxiufsHZUYJoGWHdHedwGOPP41gcAIWixnhcAR7qmriXlNBvObdXW1x58vsElpODJhQzmMdLOWDwNv/jBMdP0267vmeU6s8mrVNNHq9evXqwh64+RsLD5gYjIDBAMxE4xarU2NQduTHF6Doh+8CNyOI3rgGfB7BzPW3ASizPxEX2FBVaP1DjEYoGzdoP40mwKDrJaIqcnv9PlZE2b8DioqBbWVQS7YAJVuBO7cAJVtW8KDpGQ1av5K1nlWi19zcjO7ubgwODqKmpibbw1kzrNu34gctf51i3RY4Hv32Ko8o+1qON+DwkRZ582s+H9zQskgee/zphHU22455H5ss+JAsQBMOTyMYvA4ACWU+X92ubR8MXo9b5+rsQzg8nXRWGPEYwWKJD74GgxN45dJQQoZGuuwJ/dju21kOr3dIBiHEsmREVocIiADaDbFwOJI0U0Wsz/ScYgWDEwiFpvDwI08mWXdd9i3p6XPL17epoV6eg1iWquSKaDkwYEI5L9M62IXWiYZCU2g+2g6LxYyW4w0AtJROr3cuDTC2DlPMHZ9My/HGhEZWog61o/0YHI5KufzwkRaEw5G4zvBi3x3tx9Dadjphf+FwBI89/jTq6mqxb2819h94Bk0N9Rj2j6asMdULhyNw9w/G1aXG1gY3H22Xz504T1ET7HDsTriLcfhICwCkvQCi9MLhabS2P5d0Xd1TT8D+4AOrPKK165NPPsGhQ4dw8uTJhWWXAFrABH+38IMWFgKf34xf9r4PyJWAyReR2aBIGNEPr0H97Q2on3wI9bc3EP3tbJZI7DS8KrRSmMICKIWFQEyWCGSWiDL3uNXIEinaBJSWQd28Fdi8FSjZAnXzFmBbWVazR1JZb1kleiUlJbKPyeTkJEpKSrI9pDXBtvNeNP7ZU+h9/qWEda2nnsPrgw/M++UzF1ksZnS0H8PhIy0pe4LotxdlHWuB6K1x7qxrwZm3WmbKKVitpfJ6VPQJWUnNR7WbLN1dJxLWpbsuXozYPijJtBxvxJ6qSgz7RxAKTeGxx5+edxxEy40BE8p5sXWwdntFyhTG2DpRi8UsazWTPSY2WNLddQIWixmh0JRsnOV0Vsttevrc6Gg/Bru9IqF7twh+OBy7E8YjIupvjY3LgEkwOCGDFcHghBzXsH9krja2z41h/0hcwETcmag/WINweBoAZtNN63HurAuBwDha207LtNdYojb14oUzCAYnsKdqtwxyNB9tR2vbabz+2ovo7mqTgZvY1MgPbkzB5xuNuyMgzoNZP8uj9+xLuPFhYinOzq+VofHIU1kY0drV3NyMsrKyxU1tutjGr0UbEgIm6vt+KLciQMH6KBVUP3oX6s0w1CntZ/RftOyQ6C8Ss0S0KWJMWnbNxg1QjMbZ32ezRKBAlswACcGUFXPHFmDzFqibS7W/l5YBRcVQ77l/BQ+6/NZrVoleTU0NqqqqUFNTw9KcGI1HnsLwG2/i2ruTccsjkc/Qeuo5dD/7o+wMLItir+PmCzp8dXspwuFI3PXRyoxHy1YJBMbjjiOyHcR6n28EHs8AmhrqFzWeYPA6wuEI9u2dK/3JNCgRCIzHXQe+c03LLLFaS+V1YDKiP4q+lN1qLYXFYsY7164v+DzmY7OVZ9Qrz26vkNeVoldMXV2tzGYJBMaZZUIrhk1fKS/U1dXC4ahEa9vplB82TQ31aDneKD8g5oIU8R8OyYIlgPZh0t3VJj+grNZS2O0VKRtzibF0d7WlzOpwOqvh843KjJVh/6j80Br2j8rtfL5Redx9e6sRCIzHnecrl4bgdFbHHcfprJbRebu9Ak0N9TJ7JByO4JVLWpDFZiuXAZLurra4iP6eqkpZz5vKvr3VCIcj8PnmxvvKpSFYraVxmTO0OL433oTnpVeTrus48f28uxs5H9EzYXBwcHE7MJmB4vnTupMyatPT6qm/8i9uHCvhiwiiv3ob0fcuY2bkedz+hw7c+i9N+LK3Bl/8+Nv48oV63PI04db/7MLtf3we0X95G9HQPwOFhVDMxVDuMEO5qwSGr9wFw7atMGy5G4a7SmDYfIe2fkORlk2S5HlYVndsgfr790N98HGolfsRPdCO6KFOzPzn/4aZph5ED56C+vifQ/3j/VB3fmtdBUsUBdhQoKz5WXAW4vz58zLri+Z0P/sjmM2bEpb7L/8M3leHszCi7BN9Kea73nA6q2G1lsLV2Se/hHu9Qzh8pEXOoLIcbLZyOByVcPcPyhtSolSlrq4WFos5aQ+QhR9nBywWs2xgGjtrTzo9fW75HHg8A/B6E68D9cQ56GcDEuoP1sDnG5E30sLhCFydvTJjeDG0G3mRuMa8Hs8ADh9pQSg0hUBgHIePtMjnORyOIBAYl4Gzude8N+58xQ1JouXADBPKG+nqYDOtE21tOz0bHDmR8MHj8QzElbmk4vEMwOcbiZs2LZk9Vbvh8QwgENCyTHy+EezbW41PI9PweofQ1FAPn29ktiGWlqXidFbD3T+IVy4NySBIKDSFPVXxwQl97aqIzAcC43HBmH175z5gvd4hDPtHEu4GhEJTKc/DZiuH3V4hgzYieFJ/kHXrSxUOT6P1VPJSnMY/ewq2nfeu8ojWrvPnz6O7uxt+v39p6f8l3wCmF3GHrbAQ+OKLuEXqO/2r2sdE/fhd4Iswoh9dA76IQP3VGFQA0V+9nZghokLLEBG9RAxGrVxGEVkihrltYx8Tu2ylzuMrZUCRGerv3Q+1sBjYei/UO7YAd2xd2QNnUaERKDApyJE4iVRSUoLBwUHs2rVLTjdMWi+TpiMH8OxPXkhY5/rJC7A/9ACs23P3/Z6KuKZJ9UVYu5HVhp4+d1wJtNNZvezZBx3tx+Dq7JV/xPhEcETcdErW8yOTBrbAXANUV2ef7MtSV1eb0axB9Qdr4mYtjJ1WOBUx5ta208DszDTClcsvx52b6Dlis5XLWXQWw2Yrl6+ZKDUS0wJbraXazcexirjnObFJbBtcnb3yNReP52QPtFwUtI/JSxv1xIPZHAvloZko8Pmtlbm6FiU1sWUwweAEDh9pQV1drYxSX7xwBuFwBPsP/Dms1lLsqdodVycqPgBFTxGbrXw2M+REXAReHM/prEb9wVoZ8fZ6h+LG4PONoLXtdMb1l4ePtMBqLcW+vdVoPtougz2Hj7Sgu6sNr1zSOoTHBoFcnb3w+Ubx+msvwtXZi2Dwulwvzkvf50R/vvryGvG73V6B+oO1sNsr5HOi3ya2JAeY68eiTUF3Ha7OXln6lC/MRcv/Vaf5hz+G//LPEpbv/FoZLrq7lv1461VzczPOnz8Pv9+PXbt2LW1nv/5fwP89Gd90NElpScIsLV/eAsK/m9t+9o+h5tXlmy3nywjUj69B/SIMfHwN6qc3oH56A/g0BPV3N3TjnR1fQcHcT8UgG6zCWJC8ZEb8HttjRC5LPH812XMTe3z9/kXz1+0PaOUyX7kXsGyBesdWwLJV+5lHcqX8Jp2rV6/K8hwGTeYcbmrF2Ns/T1j+0IP341xPRxZGlFrkixWOlFJGxPXWxQtnOFshLZtCo9Y3K58op96Wf2eGCeWVVHWwC6kTFXcVmo+ekr1JAOCtsXHZBFXQ7yMUmoKrsw8OR2XGKZp7qnbD3T8Ii6UYNlu5DNLYbOUy20OfrbFvbzW83iH5J9m0ce9cm4ATcwETkTWSqs5W3NFoOd4on7tUd3n0y0U/lmH/qKyrzadgyUrwvfFm0mAJoJXi0FyD18nJyeUJlgCzjV8XoaAg+Ww51y9B+fr3Mt6N+pvZ7JBfXwO+CEMNjWnLPxiLD2hA0abjNRgAoxHYtFHLDjGaoMAwO92xEhMAEQfQ/VwphZug3nUvVMtsIET8uftebTaaPGc0AIVGBcY8KZzetWsXJicnUVVVhaqqKpw/f37hTZlzUMeJ72N//VFEIp/FLR97++fwXHg1L6caJiJabXnyUUw0J1kd7ELrRLu72mCz7YibGeabD1UgFJqSJT2x9aMAZI2m1Vq6oGanDofWJ8TrHZJlN4AWSBEz8uhn2BFlMK7O3tlmsIlNZb3eIZkmGgiMo6fPLR+XjAikuPsH5OPd/YO6bbTn0d0/mBA0qT9YA49nYLZxLHuXLMV8pTg//MF3WYoDYHBwUH7hWrZgCaD1Mdm8yNTuwsKERerEpfgFX0aAqTGov3wD6tW/RfRKO2Zeb8DMRSdun7Nj5u8PYua17yE6ehrRsb+FGhqD+q/jQGERUFwMmM1QSkqg3HUXlK1boNx9t/a72QyluBhKURFQWLDyvUQAqOYtULfdj+jX9iD64AHMVP8lbj/xV7j1vUHcOuTBbedfYcbxnzBjP4CobQ9U6wN5HyxRFC2jZGNB/gRLhJKSEvn/6q5du9Dd3Z3tIWWddftWtPzgu0nX9Zy9gOC1X6zyiIiI8g8zTCgv6etgF1Mn2t3Vhuaj7Wg+2i7LWD6NTMs6SxF8EEETn290NkiTON/8fOU5onmsvuO5w1EpZ/FJlq2xp6py3myOurpaDPtHZWBITCucit1egZbjjejpc8PrFU1bd8f1fBHT/7k6e/HY40/HTRUnxjtfUIYy09zy44Q7joCWpp3vdxz9fj9OnjyJyclJnD9/HjU1K9Ar5+4/Aj75Pwt/3IaNidMLT4cQfe0glAIz1KkxLSsEgKoqcxkjihEwGqBs3Aht6l0jAONcOQ2QsiRmpanFWwHzVkTvvBcoLIa67etQC4uh3sWg3UIoipZRsl6nCV4uJSUl6O7uRk1NjexpcvLkyZX5/3idcD6xB8Nv/CwhozAS+Qyun7yw5kpzKLuczuqEm2hEtDTsYUJZtZI9TPJdqjrWVD1MVlq2jrtWLFcPk+C1X+Cp7yQPbD3fcwr2Bx9YluOsJ5OTkxgcHJR3pA8dOoTm5ualNXedz80p4GffAbCAHiaiN8fvfgfcupW4zqT1EIFhdkYdo/a7ajSmCIok7yESV5KTamyxPUYS9huzfzHmknuhFhRD3TobDLnzXqjFpVDN+dVPZCUwUDI/ETABtF5ENTU1eVmqE7rxEf5DTWJpLbB2/t1nDxOi3MUeJkSUk9z9A7DbK9ZM0y93/0DK8iDKXCBJA0Ahk4vmTz75BFevXl3OIWWF3+/H5OQkrl69in/6p3/Cvn37cPLkydWZnnRDqTa98GJmy9m4CTDd0qYaFr1E0gQsVkN0ywNahsjmHVpQpGSHFhQpZlBkJeRbj5LFOnToEA4dOoTBwUEZPCkpKUFVVRXKyspQVVWV7SEu2a5du9IGd63bt2L7ti248eG/JqwLjP18TQRMiIhyFQMmRDnI5xtBKDSVdgq51RIKTcHnG2Wz12UQDk8nXb7za2UZPX5yclLesV3PysrKUFZWhkOHDmXnS9NX/mhxAZOCAi2bZJVKZuaOWwzlzh3az5IdQHEpohtLMXPHvbhtyu++IatFgdZ/t9CY+7PeLLeamhpZluP3+3H16tWc+besu7s7ox5LVuvWpAETIiJaWQyYEOUgh6MSVxzJG6taraVx0xyvBqu1FK+/9uKqHjNXWbdvSbr82ruTGT1+165d8Pv9yzegfFX6J8C//F22RxFPBEM2lULZVKr9vcAMZevXk25ugHYREFWBL2dUzMysbgwnX4iyG5NRC5rQ0oiZdPJNqgavFgsDnkREK4nJoERE64jj0W/DbN6UdJ331eFVHk0eE2U5q23TVihf+TqU8n1Q7quD4Y9/DMO//ymMT/4DjPv+K4yP/jWM3zwKw/11UL66O2WwJJZBATaYFBQXKSgyKTDxymDJFGi9eTcVKigu1HqUMFhCi+V7482kjb4BwPHot1Z5NLSaQiFtogAxq+FqHrP5aPuqHTMTa3VcK2n/gWfg6uzN9jDyHjNMiIjWEYulGPUH9qL3+ZcS1rl+8gIcj36bdxxXy+/9R+CdzuXf7x07AJMZyl0VUArM2u8FZiibVz5AU2AECowKoqrWlPvWjIoo004yIkpuTAYGnWj5hMPTcHW9kHRd3VNPwLqdfYZoeWUjEzkTa3VclPsYMCEiWmcajzyF4TfeTCjDiUQ+Q+up59D97I+yM7B8c3fysreM3PV1KEYzcEc5YCoGLOVQNpUCG9dGk2aDAhh0wZPbURUz0WyPbG1hkIRWWu/Zl5L2Ltn5tTI0HnkqCyMiIsovDJgQEa1D3c/+CPvrjyakafsv/wzeV4fhfGJPlkaWR0xmoLQa+HAoybpiwFwOGGeDIRtKgY3boFi07JH1JDZ4ogK4PQPMqFrwRM3D7BODos1yYzJwlhtaWb433oTnpVeTrus48f2cyyb0eofg6uxFR/sxOGL6sB0+0oJwOIKLF87IZYHAOJqPtqOpoR7u/kE4HLvRcjx+6uXDR1oAAOfOurD/wDOw2coBaI3xAcBmK0fL8Qa53OMZwFtj4wgExuU+mhrqUVdXGzdGd/8AQqEpAEBdXS2CwQkAQHdXGwAkHMvhqERH+zEEAuPo6XPL7fXHF2Po6XMDACwWM+oP1sSdU+x6vYsXzsBqLU16nI72Y3LWxEyei/0HnoHdXoGW440IhyNw9w8C8Fc+AAAREUlEQVQiEBiX+7RaS9FyvBF2e0XSsbg6exEIjGPf3uq482lqqIfTWQ0ACAYnMOwfhdc7hHA4knSserHjCoWmsP/AM6irq40bm91egY72Y7BYzBltI57XdK+9Xiavp6uzF17v3DWC01kd9z7Vr091zNa20ylfKzF+d/+gfB7Fe46WBz/qiTLQ2nYaDz/yJB5+5Mm4f9hWy/4Dz+DhR55c0WN4vUPLXie7lHrTlTznlTjX1WbdvhVNRw4kXef6yQsI3fholUeUn5RtfwJsqwbKvgPl6yeh/MGzUPb8DyiP/D2UB5+F8o2TUHZ8B7D+CXBnxboLlugp0Mp2Npi03hybCuf6nig52qTDoMyec4HW50WcM4MltJLC4Wm0nnou6brGP3sKtp33rvKIVp6YSe+tsbkvrcHgBILBCYRCU/KLKQAM+0dgsZhRV1cLh2M3fL5R+WUx9nGxAQfxhfPK5Zdx7qwL4XAkLvjwaWRaNqm/cvllNDXUx30hDgYn4OrsldtcvHAGgUD8l+zYY4XDEXR3taGj/RiCwQk0H22HxVIsHwsAzUdPyeCLCIbU1dXiyuWX0dF+DK9cir/mFOvEn4sXzsBiMcPhqITVWiqPI8pXRMN9/XVYuucilsViRjA4gT1Vu+VxrdZStLadTrq9EApNYdg/iosXzuD1116E1VqKnj63fJ3Efpsa6uW5zDeOVDyeATm2luONCATGE67V022T7rXXy/T19HqH0HK8UR43GLwu3y9aEGRUrhfH1J+/CCiJ5yjZcXr63Kg/WCNfT/FepeXBj3uiNDyeAfh8I/IfNBEZX00XL5xZ8bpNp7MaVy6/PG80faHEB7a467IQK3nOK3Gu2VB34Ak89OD9CctFaQ6tgpJvQLnvh1DKvgN8pRIo+Ua2R7Sq4oIJswGUDQUKCo1aFsZ6i6EoCmAyAIVGYGOBAnORLiiU7QFS3mg99VzSRq+5XorjdFbHBT+G/aOwWkthsZgx7B+V2/l8o/J6bN/eaoTDEfh8c+tfuTQEq7U0LlNFZC+IvzsclQkZBS3HG2XWgXhsMKhNIe/uH4TFYkZ3VxssFjOs1lJ0d52Q28fS1rXJDIxUjw2HIzIoomXKVKKpoR6AlgUh/p5MOByRwRFxXu7+wbjz1I55IiHglO650Ovuaou7ZtpTVYlwOCK/tKd+3An5+tUfrEE4HJHPp3iOxOtotZbCbq9IGaRIpa6uVo7N6ayGzVYeF3TLZJt0r71eJq/nBzemYLGY5fk5ndU4d9Ylz9HnG0H9wRq5XozR4xmIC/6J50n8vaP92Oz7fUSOJfb8bLZyNDXUx/3/QEvDkhyiNN4aG4fNVp6VQAlROh0nvp+0NGfs7Z/Dc+FV1B14Iksjo3xkULQ/2n80UVUr3ZmJqlBnfxfLssWgaMERowIoiiLLbIjWAt8bb8J/+WdJ13Wc+P4qj2Z17anaDY9nAIHAOByOSvh8I9i3txqfRqbh9Q7NfhHUsjf2VO0GoH1BtNsr8MqlITidc8ETfTmLzRbfOPsOc3xJUzA4gVcuDSVkJ4gvr8HgREIJisViTtgvgITtUj1WZIWEQlMIhyO4b2f8vmLLLvRcnX0Ih6fjbkqJfSXL0A0Gr8v9pXsu9LzeIQz7RxKCKqHQVMryGREoEZIFljyeAQz7RxccJIn11e3xx09WqpZum3SvvV661xPQAnk+3ygOH2mBzbYD9+0sjylH0gIx+n2IcQaD1+U6/TZWayms1lK8c+26fN94PANJs6bne30ocwyYUE5aTB2sfluxXBAfPiLrIV3dYbIa1m8+VAFXZ6+suQ2HI7IONBickGl4IoIsHi9qQWPHnWndY+zz0XK8MaH2Vty9EHWeLccb5T/oy10HK44jzkecq6iD1T/nscS4MqmLBeav50x2ruuVdftWtPzguzjR8dOEdT1nL8Dx6Lc4iwJllUEBoABGQ2J+hgicqACis9PxiKCKXqqGswoAgyHJstnDiYAIZrdjlgitZfOV4vzwB9/NyVKcWDZbOWy2cgz7R2UPCvGFUQRShv2jcjthT1UlXJ29s6U41xEORxb0+a5la5yC1Voqr6fEtcJa1NPnhs83gnNnXQlfiJe7f0UgMA5XZy/s9gqZNSOuK5dClJI4ndXy2lJ/bbsaVuq1t9nK8fprL8oypJ4+N9z9A4vKuk4nXb8VWhreT6GctJg62NhgCaBFdK9cfhl2e4X8uwiWZFp3qK9hnTvmKLq7TsgASGvbaQz7R3HurEsuc3X2pTy/1rbTCATG0d3VJusie/rcaT9kevrccWNOFZEWz9dy18GK9NFweFqW3NjtFWg+2i4vimJrc69cfhk2W/lsWu1uuZ90dbH5Vs/pfGIPqh75VsLySOQzNP/wx1kYEVFm5hqoAoUmBYUmrfxlY0HiH3NR8j/FRYnbbihQ5P4KZsuD1mOJEOWf5pYfJy3FeejB+/MmY3BP1e7ZwMiIDIzMBVK0LAeRXSKI675h/6jMNEmW0ZCKCLLs21stv3jqy01stvKEDIvYEpP5pHpsKDQlr3MsFjPeuRa/r2SZFz7fCDyeATQ11CdkoCQ7zlKJMcQ2eU2VebEQb42Ny5tmIuiTrsRnJWTy2uulez1jiXKfixf+BqHQFHy+EZnho9/HBzemZvc/lwGULKsnFJrCfTt3pHzf0PJiwIRy1mLqYDOxmLpDfTpd/cEa+QEpam/FB59YFgxOJP1AEsdvaqiX+3U6tX/k9TWberGPqaurhdNZDXf/YNJtV6IO1usdQig0JWtaAe0D2GYrl4GXWK1tp2e3b0u48JmvLjYf6zk7TnwfZvOmhOXX3p1E79mXsjAiIiJaCM+FVzH29s8TlpvNm3K+FCeWw6H1x/B6h+ICI3uqdssGmMmu2+oP1sDjGZhtULqwad9tth2wWMx45dLQ7PXERMLNH3Gtod340b4cNx89lVHwINVjLRYz9u2tltv4fCPyuCLLN1YwOIHWttNx1zipjhPbFPTwkZZFByNEAMDdr91g02YKSn7tuBDffKgCodCUvNnX0+de9mBPJjJ57fUyeT2bj7bD1dkr3x/iGlQr49Kul939g/L8xU3MurrauGtebd/t8u+tbafjeqOI9424KRgOR+Dq7JWzRNHSsSSHctZi6mAzsZS6QyFZTWqyGsNweDohUCCO39p2GtB1KE9Xp6gfz307y+H1DiEYnEhynOWvgxWR88cefzphnX4/otlusunl5quLzaSeMxdZLMW46O5KOjuOJU1tMhERZZ/9wfvxfM+phOUWc3FelVaK5p+BwHhcYMThqERPnxt2e0XS7BGxXvQ0WQhxU8jV2SevUWKnDAZEybFW2iy20TJZ0n/G2mzl6O5qQ0+fWz5WWzZ3A0kEQHr63PB4BuQNodgv76KhaLJrHHGDThxHlJSI/Sy2l4UoqxaZzCLrd6mlM3V1tfg0Mg1XZy9cnb3ydVvtoEmy136+3jFifbrXs/5gbdx6AHHl4x3tx+S5i2BHstIakQEvrsfFccT/A2L7Vy4NxW0zX8NgWhgGTChnLbYOdr04d9a14uNeiXncLRazLO9JRdxhaWqoTyiVytR89Zy5GjSxbt+aVxfVRES5JNf7kyxEsj4PokQ4HXGHP1ZsDzhBn6Vhs5Xj3FlX3Db6L51OZ3VCdsvhIy1xwYhkxwK0wMM5uyvpulRjEsuEluONsidcKumOk8lzod8m2XnPN45k60TZdaymhvoFfbGPHVeq90PseyeTbYD41170L0l3nZ3uec7k9U73esa9DvNcj4vXT/Sb0b+PaWlYkkM5bTF1sOkspO5wJaQ6fib0j3nn2oTs6p14nOWvg/3q9lKZ7piK1hS2Dw5H5aIaWLGek4iIKP+4+wdme9It7LouUz7fCA4faYnL7BCNZr/50MIyWmjtEteoFot5SbP3ZIMYb7prbVoYBkwopy22DnY+C6k7XAmxxxcf2qKmNV3NZWx9qMczAK83dWO0laiDdTqrZ7ug98lxeL1DOHykRZZHiUazS8lsYT0nERFR/tCaaY4uuNnrQjgclbDbK+DuH8TDjzyJhx95Ej7faMIsfbS+idd5/4FnMu5Rs1Y4HJWwWMx47PGn0Xw0sbyPFoclOZTTFlsHm06mdYcrpaP9mJyVRwRJ7PYK7Kmqmfdx9Qdr4OrsTTqtsF5sfeZy1cFqdaLaPmNn23E6q+FwVMqmsEBi75SFPL+p6jmTpekSERHR+ma1lqYt910OCy0hofVpJab+XQ1WaynLcVaAgvYxVfyinngwm2OhPDQTBT6/pabfkJbE6x2Cq7MXFy+cWXSwYyU0H23HnqrKVb8zEwxO4PCRFrQcb1y1Y5uLOKEpERHlpsgXvJYjylWFRqDQlF/Xscqpt+XfWZJDRFkTCIwjHI7IKdlWS2xWDhERERERUTIMmBBR1jQ11Msp13y+kRU/Xk+fGw8/8iQCgXG0HG9cU9k2RERERES0trAkh7KKJTmUL1iSQ0REuYolOUS5iyU5REREREREREQUhwETIiIiIiJaNEN+3XwmojzCgAkRERERES2awoAJUc4y5HlElAETIiIiIiJaNFOef6EiymXGPI8Y5PnpExERERHRUuT7FyqiXGUyAPkeDuU/b0REREREtGgGBTAZsz0KIlpuBcZ8D5cwYEJEREREREtUZFLYy4QohxQYmT0GMGBCRERERERLpADYWKDkffo+US4wGbUgKDFgQkREREREy8CgABsLFU4zTLSOFRiBDQyWSKZsD4DyG1M3iYiIiHKHQQE2FSr48raKW1FAVbM9IiLKhNEAFBoVluHoMGBCWcU7EERERES5p9CkoBBAVAVuzzBqQrRWKYoWJOH3suQYMKGsUxTefaDcxg8gIiLKVwZFC54QEa1HTLihrDPxXUg5ju9xIiIiIqL1h5fxlHWc35tynYnvcSIiIiKidYcBE8o6g6J1YybKRYVGluQQEREREa1HDJjQmlBk4hR0lHuMBtZtExERERGtVwyY0JqxsZBBE8odRgOwoYBvaCIiIiKi9YoBE1ozFACbChUUsjyH1jEFWhnOxgIFDJcQEREREa1fnFaY1pxCkwKTEZiJArejKmai2R4RUXpGA2AyaO9dBkqIiIiIiNY/BkxoTTIogMHIGXSIiIiIiIgoO1iSQ0RERERERESkw4AJEREREREREZEOAyZERERERERERDoMmBARERERERER6TBgQkRERERERESkw4AJEREREREREZEOAyZERERERERERDoMmBARERERERER6TBgQkRERERERESkw4AJEREREREREZEOAyZERERERERERDoMmBARERERERER6TBgQkRERERERESkw4AJEREREREREZEOAyZERERERERERDoMmBARERERERER6TBgQkRERERERESkw4AJEREREREREZEOAyZERERERERERDoMmBARERERERER6TBgQkRERERERESkw4AJEREREREREZEOAyZERERERERERDoMmBARERERERER6TBgQkRERERERESkw4AJEREREREREZEOAyZERERERERERDoMmBARERERERER6TBgQkRERERERESkw4AJEREREREREZEOAyZERERERERERDoMmBARERERERER6TBgQkRERERERESkw4AJEREREREREZEOAyZERERERERERDoMmBARERERERER6TBgQkRERERERESkw4AJEREREREREZEOAyZERERERERERDoMmBARERERERER6TBgQkRERERERESkY4r9xT8ZztY4iIiIiIiIiIjWDAXtY2q2B0FEREREREREtJawJIeIiIiIiIiISMf06D3mbI+BiIiIiIiIiGhN+f9+SldumOYP+wAAAABJRU5ErkJggg==

Aby obliczyć wynagrodzenie netto w umowie zlecenie w 2024 r, można skorzystać z różnych narzędzi dostępnych online, które automatycznie wykonają obliczenia na podstawie podanych danych. Warto jednak pamiętać, że wynagrodzenie netto może się różnić w zależności od indywidualnych okoliczności i zmian w przepisach podatkowych.

Podsumowując, wynagrodzenie netto w umowie zlecenie w 2024 r jest wynagrodzeniem, które zleceniobiorca otrzymuje po odjęciu od wynagrodzenia brutto wszystkich obowiązkowych składek i podatków. Obliczenie wynagrodzenia netto może być skomplikowane ze względu na różne czynniki, takie jak wysokość wynagrodzenia brutto, stawki podatkowe, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz koszty uzyskania przychodu. Warto skorzystać z dostępnych narzędzi online lub skonsultować się z doradcą podatkowym, aby dokładnie obliczyć wynagrodzenie netto w umowie zlecenie w 2024 r.

Wynagrodzenie netto w umowie zlecenie w 2024 r: Co się zmieni?

Artykuł ten analizuje planowane zmiany dotyczące wynagrodzenia netto w umowach zlecenia w 2024 roku. Według prognoz, wprowadzone reformy podniosą kwoty wynagrodzenia netto dla pracowników na umowach zlecenia. Zmiany te mają na celu zwiększenie ochrony pracowników i zapewnienie im godziwego wynagrodzenia za ich pracę. Wprowadzenie nowych przepisów prawnych ma również na celu uregulowanie niekorzystnych praktyk, takich jak niskie stawki godzinowe i brak ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników na umowach zlecenia. Wszystkie te zmiany mają na celu stworzenie bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego rynku pracy.

Kazimierz Olszewski

Jestem Kazimierz, ekspert i pasjonat związany z witryną internetową Podnosniki Uslugi - Twoim portalem z przepisami i prawami pracowniczymi. Moja wiedza i doświadczenie w dziedzinie prawa pracy oraz przepisów dotyczących zatrudnienia pozwala mi pomagać innym w zrozumieniu ich praw i obowiązków. Dzięki mojemu zaangażowaniu i profesjonalizmowi, staram się udzielać klarownych i pomocnych porad, aby każdy pracownik mógł świadomie korzystać ze swoich uprawnień. Zapraszam do zapoznania się z moimi artykułami i poradami na stronie Podnosniki Uslugi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Go up